WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток освітніх округів у місті - Реферат

Розвиток освітніх округів у місті - Реферат

У педколективах планується розширення освітніх послуг, що можуть надаватись в округах:

центр ЗОШ № 1 - на базі ЗОШ № 1, надання послуг мережі Інтернет, створення багатофункціонального комплексу "ДНЗ - школа - ВНЗ - ліцей", центр ЗОШ № 4;

залучення учнів ЗОШ № 13, 14, НВК № 1 до роботи в МАН під керівництвом викладачів ДІСО;

рейтингові випробування, центром яких є гімназія;

створення гуртків "Юний інформатик" на базі ЗОШ № 19 для д/з "Ялинка", "Іскорка"

співпраця позашкільних закладів з дошкільними;

надання послуг мережі Інтернет (гімназія);

створення реабілітаційного комплексу для дітей-інвалідів (д/з "Журавлик" - територіальний центр - міське товариство інвалідів);

створення філіалу вечірньої школи на базі ЗОШ № 22 (із залученням ЗОШ № 9, 21);

створення реабілітаційного центру на базі ЗОШ № 22.

До речі, якщо розв'язати проблему рівного доступу до якісної освіти, то це стосується насамперед і дітей-інвалідів і дітей з особливими потребами. До сьогоднішнього дня територію міста було розділено на чотири освітні округи (центр ЗОШ №№ 1, 4, 22, гімназія). Але аналіз стану справ довів, що доцільним буде коригування освітньої території міста. Таким чином, виникла необхідність створення ще одного освітнього округу з центром у ЗОШ № 18 (ліцей, ЗОШ №№ 2, 12, вечірня, д/з "Мир", "Світлячок", "Коньок-горбунок", педучилище, торговельний технікум, ПТНЗ №№ 98, 70).

Отже, на сьогодні кожний освітній округ має опорний заклад (ЗОШ № 1, 4, 18, 22, гімназія), покликаний координувати методичну роботу, давати навчально-методичні консультації педагогам, організувати систему заходів, спрямованих на розвиток активності, творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень ППД.

Опорні заклади функціонують згідно з планами роботи, затвердженими міськво. До речі, нещодавно відбулись малі методичні ради в округах, де було визначено завдання управлінців з організації профільного навчання в поточному році.

На сьогодні розроблено систему методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами певного округу, створено алгоритм методичної роботи, циклограму діяльності методкабінету з координації роботи з педкадрами, укладено схему керівництва науковою та методичною роботою ( з виходом на освітні округи).

У поточному році педагоги працюють за 15-ма авторськими програмами, затвердженими облІППО. Ще сім авторських програм у процесі розробки.

Якщо 2003/04 н. р. був роком вивчення та осмислення нормативної бази профільного навчання (проведено теоретичні семінари, навчання, консультації, практичні заняття на базі опорних закладів, взаємовідвідування уроків), то протягом 2004/05 н. р. відбулися засідання ради розвитку освітніх округів, де на порядку денному були питання визначення стратегії розвитку кожного навчального закладу з попереднім аналізом матеріально-технічної бази, інфраструктури, кадрового забезпечення, а також наявності соціального замовлення батьків, урахуванням ступеня підготовки учнів, наповнення варіативної складової навчального плану тощо.

Крім того, згідно з графіком відбулись виїзні спільні засідання педради колективів ДНЗ, ЗНЗ із працівниками міськво, де було проаналізовано наявну ситуацію розвитку й функціонування закладів, розглянуто питання наступності (ДНЗ - ЗНЗ), визначено шляхи коригування роботи, завдання та перспективи розвитку.

Без сумніву, ця робота потребує постійного відслідковування та корекції. Цими питаннями опікуються міський відділ освіти, керівники опорних закладів, адміністрація закладів, що входять до освітніх округів.

Досвід роботи висвітлюється на сторінках міської, всеукраїнської преси, випускається друкована продукція міськво, методкабінету.

Важко переоцінити роль психологічної служби в даному питанні. В основі психологічного забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання - раннє виявлення й розвиток здібностей, схильностей і потреб учнів, формування стійкої мотивації до навчання, сприяння свідомому вибору учнями майбутньої професії. Найтиповіші проблеми, з якими зустрічаються учні, можна розв'язати за допомогою оновлення системи профорієнтаційної роботи в закладі, розвитку особистої готовності школяра до профільного навчання зокрема. Ці та інші проблеми покликані розв'язувати практичні психологи закладів.

Протягом минулого навчального року здійснювався моніторинг ефективності запровадження профільного навчання у старшій школі. Аналіз анкетування керівників ЗНЗ показав, що в цілому керівні й педагогічні кадрі готові та спроможні працювати в умовах профільного навчання (лише 6 % педагогів не готові до організації та викладання профільних предметів). На запитання "Які труднощі виникають при організації профільного навчання" 89 % відповіли, що це недостатня кількість та якість навчального обладнання, 59 % - нестача підручників і навчальної літератури з профільних предметів. Більшість опитуваних уважає, що допрофільну підготовку дітей варто розпочинати із 7-8-го класу (71 %), 18 % - з 5-6 кл., 6 % - з 1-4-го класу. До речі, найефективнішою формою допрофільної підготовки керівники закладів уважають поглиблене вивчення предметів (59 %), на другому місці - курси за вибором (53 %), далі психолого-педагогічна робота з дітьми (29,4 %). І лише 18 % опитуваних уважають такою факультативи.

Заслуговує особливої уваги відповідь на запитання "Які ТЗН використовуються в навчальних закладах?". Перше місце посідає використання магнітофону (82,3 %), далі - кодоскоп (71,4 %), комп'ютер посідає, на жаль, поки що третє місце (47,05 %), Інтернет - останнє четверте місце (5,9 %). Телевізор використовується в 41,2 % закладів, діапроектор - у 29,4 %, графопроектор - у 18 %, відеомагнітофон - у 12 %.

Більшість опитуваних уважають, що в сучасних умовах мало лише поглиблено знати предмет (53 %), треба мати навички володіння інноваційними технологіями навчання та виховання (76,4 %), а також уміти організувати пізнавальну діяльність школярів і мати навички організації спецкурсів (по 24 %). До речі, найефективнішою формою підвищення кваліфікації вчителя респонденти вважають очну форму (76,5 %), участь у семінарах, конференціях (53 %) і лише 18% - дистанційну.

На запитання "Які з проблем організаційно-управлінського характеру є актуальними для навчального закладу?" 82,3 % керівників ЗНЗ відповіли, що це недостатнє фінансування освітніх потреб; 65 % - недостатня оснащеність школи інформаційно-комунікативним та іншим обладнанням; 53,3 % - нестача вчителів з певних дисциплін. До речі, 18 % опитаних керівників мають стаж керівної роботи до 15 років, 24 % керівників - до 10 років, 41,17 % - до 5 років керівної роботи, 5,9 % - до 30-ти років.

Таким чином, проблеми виявлено. Які ж шляхи їх вирішення?

Проблему недостатнього матеріально-технічного забезпечення, відсутності необхідної бази покликані розв'язати потужні базові, спеціально оснащені центри в ЗОШ № 1, 4, 18, 22, гімназії з об'єднаними навколо них іншими закладами, створення комп'ютерних класів, підключення до Інтернету; підвищення якості кадрового складу профільної школи - шляхом участі в курсах облІППО, методичних заходах на рівні міста, опорних закладів.

З метою взаємодії адміністрації, учителів, батьків, учнів, вихованців рекомендується організація консультативного центру, психолого-педагогічного діагностування школярів, розробка рекомендацій для батьків із профільного навчання, обговорення на батьківських зборах.

Безперечним є постійний розвиток форм і засобів методичного забезпечення освітнього процесу. Із цією метою не зайвими будуть постійне накопичення сучасної навчально-методичної літератури з даної проблеми, систематизація необхідних методичних матеріалів, розробка авторських програм (за потребою), формування на рівні кожного закладу власного банку методичних, дидактичних матеріалів, упровадження передових педагогічних технологій, постійний обмін досвідом, його узагальнення.

До речі, новим акцентом цього навчального року є співпраця та взаємодія не лише закладів, що входять до одного освітнього округу, а й округів між собою.

Отже, безперечно, що проблема забезпечення умов для рівнодоступної якісної освіти має першочергове значення. І лише системний підхід, забезпечення ефективної взаємодії вертикалі сприятимуть позитивному результату.


 
 

Цікаве

Загрузка...