WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток освітніх округів у місті - Реферат

Розвиток освітніх округів у місті - Реферат

Розвиток освітніх округів у місті

У зв'язку з розробкою подальшої стратегії розвитку системи освіти постала необхідність переглянути загальний принцип і підходи до управління освітою в місті. При цьому враховувались місцеві умови й той рівень розвитку, якого досягли освітяни міста

Виходячи з основних нормативних документів сьогодення, можна чітко визначити головну проблему, реалізацією якої займаються заклади освіти міста.

Протягом минулих років було створено умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У поточному році акцент змістився на вдосконалення управлінського аспекту для забезпечення зазначеної проблеми.

Шахтарським міським відділом освіти створено певну систему розвитку освітніх округів і забезпечення умов рівнодоступної якісної освіти для учнів і вихованців дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів.

При організації зазначеної роботи міський відділ освіти, заклади освіти міста керуються законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Наприклад положенням про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності, Концепцією профільного навчання у старшій школі.

Міським відділом освіти постійно вивчаються потреби соціальних замовників у тих чи інших класах, групах, закладах різних типів і видів.

У ролі замовника поряд із державою усе частіше виступає сім'я. Можливість вибирати освітні заклади, додаткові освітні послуги примушує кожний заклад ураховувати очікування сім'ї - батьків, учнів. У зв'язку з цим відділ освіти, заклади вирішують завдання розвитку потенціалу системи освіти, розширення її педагогічних, організаційних, ресурсних можливостей для реалізації соціального замовлення. Для цього ефективно використовуються кадрові, методичні, інформаційні, матеріальні, фінансові ресурси.

Сьогодні в Україні поширюється ідея "знаходження свого обличчя". Вона втілюється в життя кожного окремого закладу шляхом складання програми розвитку, в основу якої покладено конкретні принципи, концептуальні засади організації навчально-виховного процесу, ідеї, завдання.

Таким чином, кожний заклад пропонує певний спектр освітніх послуг.

А задача відділу освіти полягає в тому, щоби створити освітянську територію з освітніх округів, де б у кожному окрузі були максимальні умови для задоволення потреб населення, що мешкає на його території, а також скоординувати роботу всіх ДНЗ, ЗНЗ, що входять до певного округу.

Створенню округів передувала велика аналітична робота. Було проаналізовано мережу ДНЗ, ЗНЗ. Так, у місті функціонують багатопрофільна гімназія, ліцей, НВК, 15 загальноосвітніх закладів, ВЗОШ, МНВК, три позашкільних заклади.

З 18-ти навчальних закладів 5 - І-ІІІ ступенів, 12 - І-ІІІ ступенів, 3 - заклади нового типу. У 2005/06 навчальному році контингент учнів складав 6891 осіб, що на 6 % менше, ніж у минулому році.

24,1 % учнів навчаються в закладах нового типу; 22 % учнів вивчають окремі предмети поглиблено (ЗОШ №№ 2, 8, 11, 13, 18); 76 % учнів 10-11-х класів охоплено профільним навчанням, а саме:

інформаційно-технологічний профіль (ЗОШ №№ 1, 9, 10, 13, 14, 19, 22, НВК № 1);

технологічний (ЗОШ №№ 2, 14, 18);

правовий (ЗОШ № 4, ліцей, гімназія);

економічний (ЗОШ №№ 4, 19, гімназія);

історико-філологічний (гімназія);

хіміко-біологічний (ліцей).

Таким чином, різними формами навчання охоплено 62 % учнів.

На 01.09.2005 р. у місті функціонують 17 дошкільних навчальних закладів, у тому числі НВК № 1 (дві групи) - 1902 дитини.

Ураховуючи запити населення, дошкільні заклади працюють у різних режимах (12-, 10-годинні, короткотривалі тощо).

З метою розвитку творчих здібностей дітей сформовано мережу із 38-ми профільних груп: гуманітарного напряму - 7, математичного - 7, художньо-естетичного - 5, фізкультурно-оздоровчого - 2, ознайомлення з комп'ютером - 6, еколого-валеологічного напряму - 11.

Кількість дошкільних закладів з українською мовою навчання протягом 2005 року зросла на одну (що складає 76,4 %).

Функціонують 21 група спеціального призначення й 4 санаторні ("Сокіл", "Метелик", "Ялинка", "Світлячок").

Корекція опорно-рухового апарату проводиться в 10-ти групах дошкільних закладів.

У 10-ти логопедичних групах дошкільних закладів "Восход", "Малиш", "Коньок-Горбунок", "Іскорка", "Ялинка", "Журавлик" коригуються вади мовлення малят.

У д/з "Малиш" проводиться медико-педагогічна робота з покращення зору малюків (одна група).

У сфері кадрової політики відбуваються зміни, які будуть актуальними протягом найближчих років. З урахуванням цих змін у місті було розроблено та затверджено колегією міськво (2002 рік) програму "Кадри". Головною метою на сьогодні є формування висококваліфікованих педагогічних колективів з високим рівнем творчої активності. Це пов'язано з проблемами оновлення кадрів, у тому числі й керівників закладів освіти, із забезпеченням зайнятості педагогів, стимулюванням ефективної педагогічної діяльності, розширенням професійних можливостей кадрів.

Аналітичні дані стали основою створення рейтингових таблиць якісного складу педпрацівників (як по місту, так і по кожному освітньому округу та між округами).

Матеріали з рейтинговими таблицями презентовано на серпневій конференції педпрацівників, перед кожним закладом поставлено конкретні завдання оптимізації кадрового складу.

Крім того, у центрі постійно приділяють увагу відділу освіти та загальноосвітніх закладів - проводять моніторинг якості освіти школярів з базових предметів (докладно його було розглянуто на нараді заступників директорів з НВР і ММО).

Першочерговим завданням є забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, підручниками, посібниками. Шкільні банки поповнюються програмним забезпеченням на СD.

Результативність роботи кожного дошкільного та загальноосвітнього закладу в різних напрямах (участі в реалізації регіональних програм, міській та обласній структурі методичної роботи, виконанні планових показників програми розвитку освіти та ін.) висвітлено в рейтингових таблицях (по місту в цілому та по округах).

Рейтингові позиції кожного закладу після оприлюднення на серпневій конференції розглянуто на педрадах, визначено шляхи поліпшення якості роботи в кожному з напрямів.

Слід зазначити, що створенню освітянського середовища передувало приведення у відповідність нормативно-правової бази. А саме: було розроблено модель освітнього округу, де прогнозованим результатом є рівний доступ до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки й формування соціально зрілої, конкурентоспроможної творчої особистості, здатної до самореалізації.

Укладено програму дослідно-експериментальної діяльності з упровадження моделі освітнього округу терміном до 2009 року.

Розроблено положення про освітній округ, положення про опорну школу в освітньому окрузі, орієнтовне положення про незалежну експертну раду розвитку, положення про раду директорів, положення про міську громадську раду з питань розвитку освіти. Усі зазначені документи доведено до відома керівників закладів і є підставою для організації діяльності навчально-виховних закладів у освітніх округах.

Отже, ґрунтовний аналіз основних аспектів дав можливість створити структурно-функціональну модель округу (центр - ЗОШ № 1, 4, 22, гімназія). Кожний з освітніх округів надає певні освітні послуги учням загальноосвітніх і вихованцям дошкільних закладів, а саме:

різноманітні форми підготовки дітей дошкільного віку до вступу до школи ("Школа майбутнього першокласника" - консультпункт для батьків, консультації логопеда, психолога, дні відкритих дверей та ін.);

різноманітний набір профільних класів у школах і профільних груп у д/з;

дев'ять загальноосвітніх шкіл уклали угоди з вищими навчальними закладами;

підготовчі курси для вступу до вищих навчальних закладів;

педагогами ВНЗ у межах МАН здійснюється керівництво дослідницькою діяльністю учнів (ЗОШ № 4 - ДІСО - округ № 2, ЗОШ № 22 - ДонНУ - округ № 4).

на базі шкіл працює 21 міжшкільний факультатив. Актуальним залишається залучення учнів інших закладів до участі у факультативних заняттях. У 2004/05 навчальному році на базі ліцею працювала літня школа старшокласників;

використання годин варіативного компонента становить 21,7 % - факультативи в 7-11-х кл., 32,2 % - курси за вибором у 1-11-х кл., 31 % - індивідуальні заняття, 15 % - поглиблене вивчення предметів.


 
 

Цікаве

Загрузка...