WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

На сьогодні ми вже можемо спостерігати активний процес оновлення змісту освіти й удосконалення систем духовного виховання учнів, студентів.

Із метою подолання духовної кризи в суспільстві з 2005 року в Україні запроваджено вивчення курсів "Етика" та "Християнська етика". Для початкової школи Київським міським інститутом ім. Б. Грінченка розроблена та затверджена програма курсу "Християнська етика в українській культурі".

262 навчальні заклади області запровадили цей курс за рахунок варіативної складової навчальних планів. В області працює обласна педагогічна майстерня щодо створення науково-методичного забезпечення цього курсу. Другий рік поспіль в області проводиться конкурс авторських програм. У 2007 році на конкурс понад більше 200 програм, більшість із них затверджена управлінням освіти і науки та пройшла експертизу МОН України. Особливим попитом користуються програми морально-духовного спрямування. Важливо підкреслити культурологічний підхід до створення програмі викладання цих курсів.

Донецька область - регіон з унікальною історичною долею. Він став вітчизною для представників більш ніж 100 національностей, майже 26 конфесій знайшли тут підґрунтя для буття. Така непроста ситуація враховується при введенні в школах області курсів морально-духовного спрямування. Такі уроки викладаються тільки за письмовою згодою батьків і вводяться як факультативи.

Належний розвиток духовності сучасної особистості можна забезпечити лише за умови створення гуманного освітнього простору. І тут пріоритетна роль відводиться вчителям-словесникам, які покликані виховувати молоду генерацію активних, діяльних громадян, спроможних гідно презентувати свою державу в європейському співтоваристві.

Формування полікультурної компетентності особистості, прищеплення їй умінь і навичок вільного спілкування кількома мовами, досконале знання рідної мови - надзвичайно важливі завдання. У сучасній освіті цей напрямок відомий під назвою "стратегія мовного прориву".

В області створюється система безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну і практично володіти хоча б однією іноземною мовою. При переході на 12-річний термін навчання у практику загальноосвітніх шкіл уже впроваджено вивчення однієї іноземної мови з другого класу.

У процесі реалізації положень державної мовної політики перед освітою стоїть найважливіше завдання - забезпечення консолідації, єдності й культурного розвитку всіх корінних народів і національностей України з українцями, які проживають за межами України, та зв'язку із майбутнім вступом України до Європейського Союзу.

Отже, цілком закономірним є виокремлення в один із пріоритетних напрямів модернізації національної освіти "підтримку української мови", що передбачає розбудову системи мовної освіти в державі, збагачення рідного слова і культури, розширення сфери функціонування державної мови, створення належних умов для її розвитку і повноцінного впровадження в усі сфери суспільного життя тощо. На реалізацію цих і низки інших завдань спрямовані Державна програма розвитку й функціонування української мови на 2004-2010 роки та Цільова комплексна програма розвитку й функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки, що набувають нового звучання в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Показовим є зростання серед учнівської і студентської молоді інтересу до одного із найпрестижніших міжнародних конкурсів - імені Петра Яцика. За вісім років конкурсу на обласному рівні взяли участь біля 3000 учнів, студентів, переможцями стали більше 300, на республіканському - 14 учнів загальноосвітніх шкіл на 5 студентів ВНЗ. У 2008 році для переможців-дипломантів, які посіли перші місця, започатковано разові стипендії обласного управління освіти і науки й обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Така пильна увага до мовної освіти не є випадковою. Як засвідчує Концепція державної мовної політики, вільне опанування всіма громадянами України мови свого громадянства - це не лише запорука міжетнічної злагоди, єдності і стабільності суспільства, ефективного функціонування держави, позитивного її сприйняття як повновартісного і незалежного суб'єкта світової спільноти, а й засіб підвищення інтелектуального потенціалу кожної особи, що сприятиме збереженню в Україні мовно-культурного розмаїття та виключатиме конфлікти на етнічному й мовному ґрунті.

Отже, концептуальні основи розвитку гуманітарного простору мають базуватися на ідеї не тільки навчання знанням, умінням, навичкам (для спеціаліста - відповідної професії), а й формування високодуховної інтелектуальної, творчої, соціально активної особистості.

Задача школи, вищого навчального закладу - стати школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, відповідальності, співробітництва співтворчості вчителя і учня, викладача і студента.

Способи реалізації якісної гуманітарної освіти:

1. Забезпечення неперервності системи гуманітарної освіти, Розвиток гуманітарного простору

що має об'єднувати шкільну й позашкільну, аудиторну й позааудиторну роботу із школярами і студентами. Для цього необхідна активізація проведення наукових конференцій і семінарів, конкурсів, олімпіад, Малої академії наук, дебатних клубів, турнірів, шкіл лідерства, розробка і впровадження наукових і бізнес-проектів.

2. Створення системи гуманітарного простору Донеччини необхідно здійснювати в тісному взаємозв'язку освітніх закладів з іншими установами та громадськими організаціями, як-то: владні структури, культурно-просвітницькі організації, громадські об'єднання. Зокрема показово, що в останні роки в області створені й успішно працюють:

асоціація керівників шкіл;

асоціація творчих педагогів Донеччини;

рада школярів;

батьківська рада тощо.

3. Забезпечення раціонального використання інтелектуальних і матеріальних ресурсів регіональної системи освіти для досягнення показників якості освіти на рівні сучасних світових вимог. Важливим кроком має бути удосконалення механізму оцінки та контролю якості діяльності закладів освіти, у тому числі із залученням громадськості, у продовження системи рейтингування ВНЗ та окремих освітніх програм на основі моніторингу з боку держави та мережі незалежних центрів.

4. Об'єднання наукових досліджень і технологічних розробок із практичною реалізацією наукових ідей, творення єдиних безупинних науково-практичних циклів і комплексів. Важливо започаткувати новий етап зв'язку науки та практики, він полягає в тому, щоб залучити вчителів, викладачів до науково-дослідної діяльності, ознайомити їх із технологією дослідження та навчити самостійно вирішувати науковим способом поточні освітянські проблеми.

Сьогодні створення гуманного освітнього простору, розробка в області й державі Концепції гуманітарної освіти - це нагальна потреба, викликана самим життям. Саме гуманізація освіти визначає, якою має бути людина майбутнього, вибудовує її модель, окреслює траєкторією мовного розвитку особистості, її духовного та загальнокультурного становлення, стає запорукою успішної соціалізації.

Безперечно, це має бути людина з інноваційним типом мислення, самодостатня, демократично вихована людина, здатна жити у глобалізованому світі, контактувати зі світом, творчо застосовувати все те позитивне, що в ньому є, готова навчатися впродовж усього життя.

Подальша розбудова якісної системи освіти - це й наш службовий обов'язок і справа нашого сумління.


 
 

Цікаве

Загрузка...