WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

Розвиток гуманітарного простору

Підготовка та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції 26-27 березня поточного року, а в рамках його підготовки - проведення в регіонах громадських слухань - свідчення актуальності проблем державної гуманітарної політики з питань освіти, науки, культури та мистецтва, необхідності визначення перспектив

ХХІ століття поглиблює та прискорює загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі. Глобальні суспільні зрушення мають системний, швидкий, незворотній характер.

Сучасний світ переживає процес докорінного переосмислення домінант в організації стосунків "особистість - суспільство", "особистість - держава", "суспільство - держава", "інтелігенція - держава".

Україна як європейська держава, історія, культура й економіка якої органічно вплетені у світову й європейську, не може стояти осторонь від трансформаційних та глобалізаційних процесів.

Незаперечним є бажання України стати державою-нацією, воно не підлягає дискусії. Немає альтернативи й демократичному розвитку України. Тому таким визначальним є формування світоглядних позицій української інтелігенції, перш за все гуманітарної. Сьогодні відбувається процес формування нових світоглядних орієнтирів, точиться переосмислення величезних пластів історії, відпрацьовуються й осмислюються наукові, культурі надбання минулого і сучасного. Це непрості процеси, вони потребують сукупної прогресивної думки і дії. Важливо налагодити ефективну взаємодію освіти, органів влади та місцевого самоврядування з питань формування основних засад новітньої освітньої політики. На цій тезі зробив наголос Президент України, відкриваючи 27 лютого поточного року нараду з питань освіти. Знаковим є й те, що на цій нараді за участю Президента України, міністр освіти і науки Іван Вакарчук підкреслив: "Освіта у ХХІ столітті має виняткову роль у творенні гуманнішого світового порядку зі справедливим розподілом економічних благ і демократичною політичною владою".

Стратегічні орієнтири в розвитку українського суспільства змінюють вимоги до освіти і науки, визначають галузь однією з пріоритетних, а модернізацію освіти - основою поступу суспільства.

Теза про те, що освіта й наука в Україні потребує змін - незаперечна.

По-перше, змінилися цілі сучасної освіти. Відповідь на це питання дає міжнародна комісія ЮНЕСКО у доповіді "Освіта для ХХІ століття", де сформульовано чотири основні принципи сучасної освіти, згідно з якими освіта має допомогти людству навчитися жити разом, навчитися пізнавати, навчитися діяти, навчитися жити.

Наскільки це актуально для України свідчить Указ Президента України "Про проведення у 2008 році Року міжнародного діалогу в Україні". У плані заходів передбачено культурні обміни, культурно-мистецькі акції, наукові дослідження, конференції із залученням митців, художників, письменників, творчих колективів, працівників освіти і науки.

Отже, трансформація освіти вимагає вирішення, у першу чергу, таких завдань:

на засадах новітньої освітньої політики здійснити модернізацію освіти, яка має перебрати дуже швидко все передове, що є у світі;

подальший розвиток гуманітарного простору, гуманізація освіти, посилення особистісного виміру.

Слід зазначити, що ідея гуманізації не є принципово новою і для системи освіти.

Однак у сучасній системі освіти гуманізація має охоплювати значно ширші та глибші пласти освітнього процесу, включаючи і його основи.

Орієнтація на людину, фундаментальні цінності, демократизація освіти - ость ті підвалини, на яких має базуватись освіта. Особистість має бути змістом і головною метою системи освіти. У гуманітарному просторі на перше місце має бути поставлена людина.

Як тут не згадати пророчі слова видатного французького мислителя К. Леві-Стросса, що ХХІ століття буде або століттям гуманітарних наук, або не наступить взагалі. Чому так категорично?

Тому що:

Гуманітарний вимір освіти відкриває перспективу справжнього демократизму освітнього процесу, що передбачає рівноправний діалог між тими, хто навчається, і тими, хто навчає.

Гуманізація освіти необхідна для утвердження нового мислення, адже це суттєво нові пріоритети у формуванні змісту освіти, організації навчально-виховного процесу. Гуманітарна педагогіка виходить з постулату, що всі діти народжуються творцями. Ось чому головним у системі гуманізації освіти є раннє виявлення здібностей особистості і їх цілеспрямований розвиток.

За останні роки освіта України зробила рішучі кроки в напрямі модернізації, інтеграції в Європейський освітній простір. Це є приєднання України до Болонського процесу, і активне залучення системи освіти до розробки і втілення особистісно зорієнтованої освітньої парадигми, й реалізація компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес, моделювання компетентного випускника 12-річної школи.

Значні зміни відбуваються і в напрямі створення національної системи оцінювання рівнів навчальних досягнень, запровадження зовнішнього незалежного тестування випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, з часу приєднання України до Болонського процесу Міністерство освіти і науки України ініціювало питання щодо формування нового переліку галузей знань, бакалаврських програм професійного спрямування замість чинного переліку напрямів і спеціальностей підготовки фахівця, наблизити її рівень до європейських вимог та урівноважити статус випускників педагогічних і класичних університетів.

Це далеко не повний перелік реальних кроків, які в останні роки послідовно здійснюються в системі освіти України. Однак він свідчить, що вітчизняна освіта спрямовується на утвердження загальноосвітніх цінностей, стимулювання інновацій для подальшого розвитку системи.

Освіта Донеччини є складовою загальнодержавної системи

Освітньо-педагогічні зміни в регіональному масштабі відбуваються у контексті як загально цивілізаційних трансформацій, так і регіональних пошуків і позитивних надбань.

Важливо зазначити, що складовими комплексної системи обласної освіти як соціокультурного феномена є гуманістична тріада сучасної філософії освіти: Людина - Освіта - Культура. Базовими компонентами і принципами модернізації регіональної освіти є гуманізація і демократизація.

Показано, що в концептуальних засадах основного нормативного документу - Програма "Освіта Донеччини. 2007-2011 роки" визначено такі пріоритети розвитку освіти Донецької області:

зорієнтованість регіональної освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;

взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, професійних, творчих спілок і асоціацій, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням регіональної специфіки і наявного потенціалу;

упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля і протягом усього життя людини;

сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації і самореалізації особистості;

комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;

створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;

інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальних закладах області різного рівня акредитації та форм власності.

Система освіти області спрямована на забезпечення оптимальних умов функціонування галузі, створення системного механізму, саморегуляції, вибору стратегічних напрямів розвитку.

Такими стратегічними напрямами розвитку є:

запровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості школяра та студента;


 
 

Цікаве

Загрузка...