WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Робота з молодими педагогічними кадрами - Реферат

Робота з молодими педагогічними кадрами - Реферат

Робота з молодими педагогічними кадрами

Досвід роботи з молодими педагогічними кадрами одного з постійних авторів журналу "Відкритий урок" Степана Дибського, заступника директора школи на Вінничині

У школі прийняті такі форми, методи та прийоми роботи з молодими вчителями:

1. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу, з педагогічним колективом (своєрідне посвячення в педагогічне членство школи, своєрідний ритуал, який відбувається на першій, стартовій педагогічній раді, задіяні директор, голова профкому, ветерани школи).

2. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу з традиціями та здобутками школи (проводиться на початку навчального року, у кабінеті директора у присутності директора, його заступників, психолога школи, зав. бібліотекою, педагога-організатора, голови профкому, кожний із присутніх розповідає про школу, традиції, здобутки).

3. Складання планів стажування для тих молодих колег, які тільки-но закінчили ВНЗ.

Даються детальні рекомендації, план обговорюється із завучем, затверджує його директор. У кінці навчального року молодий колега звітує на засіданні педагогічної ради або приймає участь у конкурсі "Ало, шукаємо педагогічні таланти" (молодий колега сам вибирає форму звіту).

4. Знайомство молодих колег із матеріалами педагогічного досвіду вчителів школи через альбоми, самоопис власного досвіду й перегляд сценаріїв відкритих уроків. Проводить роботу завуч.

5. Установлення наставництва для молодих колег і тих, хто прибув до роботи у школі (кожний з них самостійно вибирає собі наставника, з наставниками проводиться відповідна робота).

6. Молоді колеги мають право відвідувати уроки в усіх учителів школи (взаємовідвідування практикується в межах одного навчального предмета, а молодим колегам - приємний виняток).

7. Протягом навчального року у школі проводяться тижні (два на рік) наставництва (з метою активізації наставницької місії).

8. Для молодих колег силами ветеранів школи (ветераном школи є той, хто беззмінно попрацював у даній школі 15 років поспіль) проводиться за спеціальним методом у період перших учнівських канікул.

9. Для молодих колег проводиться спеціальний практикум із самоаналізу й аналізу відвіданого уроку (із врученням кожному молодому колезі відповідної схеми аналізу та самоаналізу уроку, проводить заступник директора школи у вересні).

10. Для молодих колег проводиться спеціальна ІМН (інструктивно-методична нарада) із планування самоосвіти (кожний педагог школи веде спеціальний методичний зошит із такими розділами: 1) власні педагогічні здобутки; 2) здобутки моїх колег; 3) методична підготовка з навчального предмета; 4) фахова підготовка з навчального предмета; 5) новини педагогіки; 6) новини дидактики; 7) новини психології; 8) новини основ виховання; 9) робота над єдиною районною методичною темою; 10) робота над єдиною шкільною методичною темою; 11) робота над власною методичною темою (вона одночасно є й докурсовим завданням); 12) робота з важливими документами освіти; 13) школознавство.

11. Проведення для молодих колег спеціальних практикумів "Як визначити предметні здібності дитини" (психолог школи) та "Сучасні уроки: проблеми, пошуки, знахідки" (завуч школи).

12. У квітні проводиться загальношкільний методичний фестиваль молодих колег (спільно з наставниками вони готують відкриті уроки, які відвідують учителі школи, поглиблений аналіз цих уроків).

13. Навчання у школі молодих учителів проводиться протягом п'яти років після закінчення ВНЗ (кожного року змінюється план роботи з ними).

Методична робота у школі

Методична робота розпочинається з ретельного планування, до цієї справи залучають усіх педагогів школи (демократизація):

у квітні на засіданні методичної ради шкільного методичного кабінету (входять учителі вищої категорії, які мають звання "старший учитель", "учитель-методист" (у нас - це третина вчителів), розробляється список проблем на наступний навчальний рік;

далі цей список обговорюється, вносяться корективи на спецнараді при директорі (присутні заступники, голова профкому, психолог школи, педагог-організатор, голови шкільних методичних об'єднань і творчих груп);

можна запропонувати для всіх педагогів школи "Банк методичних ідей" (що пропоную провести з методичної роботи в наступному навчальному році);

опрацьований список проблем доводиться до відома всіх учителів школи за місяць до кінця навчального року;

після проведення діагностичного анкетування та його належного аналізу (складання діагностичної карти) пишеться проект наказу про методичну роботу;

перед написанням проекту проводиться діагностичне анкетування з визначення пріоритетних форм колективної методичної роботи (дається перелік усіх форм колективної методичної роботи, а кожний учитель діє відповідь: постійно користуватись чи інколи);

після ознайомлення з наказом по райво про методичну роботу (а це робиться на спеціальному семінарі для заступників директорів у вересні навчального року) у наказ вносяться корективи;

наказ (проект) розглядається на засіданні методичної ради, на нараді при директорі;

записується у книгу наказів;

проводиться спеціальна інструктивно-методична нарада (ІМН) з участю всіх педагогічних працівників школи, де ретельно опрацьовується цей наказ;

складається "Екран оперативного контролю виконання наказу про методичну роботу", відповідним значком указується, хто контролює даний пункт наказу і хто його виконує;

участь у методичній роботі оцінюється за прийнятою у школі шкалою;

40 балів за участь у республіканських методичних засадах;

30 балів - в обласних заходах, 20 - районних заходах, проведення відкритого уроку, 10 балів - за виступ на засіданні педради, шкільного методичного об'єднання, творчої групи, 5 балів - за присутність на шкільному заході; а також відповідні бали за відсутність на заходах, 0 балів (відсутність із поважної причини) -5, -10, -20, -30, -40 (відсутність без поважних причин);

підбиття підсумків участі кожного педагога в методичній роботі проводиться у вересні поточного навчального року й оголошується на традиційному святі "День учителя" (перша субота кожного місяця).

На цьому святі кращим із кращих вручаються нагороди (матеріальні та моральні).

Як складається проект наказу про методичну роботу

1. У вступній частині дається стислий аналіз виконання наказу про методичну роботу за попередній навчальний рік (своєрідний аналіз методичної роботи у школі).

2. У наказовій частині повинно бути п'ять пунктів (параграфів):

Які індивідуальні форми роботи будуть задіяні.

Які колективні форми методичної роботи будуть задіяні.

Хто вводиться у склад методичної ради шкільного методичного кабінету.

Хто входить у соціологічну групу при шкільному методичному кабінеті.

На кого покладено контроль виконання наказу.

ЗРАЗОК НАКАЗУ ПО ШКОЛІ

Програма внутрішньошкільної методичної роботи, що було затверджено в наказі № 53 від 27.09.2002 р., виконана повністю. Із 62-х пунктів наказу не виконано лише чотири:

1.34. Не проведена виставка "Хобі вчителя" на шкільному рівні.

2.13. Не проведений психолого-педагогічний консиліум для вчителів, які працюють у 10-х класах.

2.18. Не проведений культпохід на перегляд вистави ВДТ.

2.27. Не заведено для кожного педпрацівника "Методичну книгу".

Протягом навчального року проведено чотири спеціальних методичних дні, де розглянуто дуже важливі питання навчально-виховної роботи школи на сучасному етапі (серед них психологічний практикум, методичні аукціони, педагогічні практикуми, "педагогічні посиденьки", "круглі столи", педагогічні виставки, прес-конференції, змагання "Ало, шукаємо педагогічні таланти" тощо).

Добре попрацювали на базі школи методичні сесії класоводи 2-х класів (керівник ________________), учителі фізики (керівник ________________), школа молодого вчителя російської мови та зарубіжної літератури (керівник ________________), математики (керівник ________________), молодого завуча (керівник ________________).

Усіма вчителями нашої школи вищезазначених об'єднань дано 22 відкритих уроки, на яких було присутніх понад сто вчителів району.

Протягом навчального року проведено понад 30 педінформацій силами ГНППІ (це вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію).

Учителі школи опрацьовували 13 педагогічних періодичних видань, у т. ч. журнали "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" "Дайджест педагогічних технологій", які виписані на кошти педагогів школи.

Регулярно поповнювали вчителі свої методичні бібліотечки новинками видань, які регулярно привозили у школу бізнесмени з міста Вінниці.

Серед цікавих методичних знахідок слід визначити такі:

перше місце в конкурсі "Учитель року - 20__";

проведення психолого-педагогічного консиліуму для вчителів, які читають у 5-х класах;

проведення методичного аукціону "Прийоми особистісно зорієнтованого навчання";

змагання "Ало, шукаємо педагогічні таланти";

проведення години добрих справ тощо.

Силами методичної ради розроблено цілий ряд методичних пам'яток (принципи, методи, прийоми внутрішньошкільного контролю, алгоритми щоденної та річної діяльності завуча, алгоритми інтерв'ювання вчителя при атестації тощо).

Проведено діагностичне анкетування за єдиною методичною темою школи (на основі анкетування проведено прес-конференцію з важливих питань єдиної методичної теми "Навчити дітей учитися").

Завершено складання алгоритмів за єдиною темою школи (зібрано в окрему папку).

Із 2001-2002 року кожний учитель працює над особистою методичною темою (протягом року зроблено аналіз праці над особистою темою, випущено методичні бюлетені з даної теми), написано наказ по школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...