WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Робота з батьками та сільською громадськістю - Реферат

Робота з батьками та сільською громадськістю - Реферат

Робота з батьками та сільською громадськістю

Існують десятки, сотні професій, спеціальностей, робіт. Але є найбільш універсальна, найблагородніша робота, єдина для всіх і в той же час своєрідна й неповторна в кожній родині - це створення людини

Яку би сторону розвитку дитини ми не прийняли, завжди з'ясовується, що вирішальну роль у його ефективності на тому чи іншому віковому етапі відіграє родина. Родина залишається найважливішим інститутом соціалізації підростаючого покоління. Народна мудрість стверджує, що доля людини складається із трьох життєвих подій: від кого народилась, у кого вчилась, з ким одружилась.

Якщо ми ще раз проаналізуємо ці слова, помітимо, що дві з цих доленосних подій у житті людини пов'язані з родиною. Спочатку з тією родиною, в якій з'явилась людина, а потім з тією, котру створила сама. І тільки проміжна подія в житті людини "у кого вчилась" пов'язана безпосередньо з нами - педагогами, з одержанням освіти. Не випадково тому мудрий педагог свою виховну діяльність повинен здійснювати в нерозривному зв'язку з дійсною та майбутньою родиною дитини.

Родина - це і трудовий колектив, і моральна опора, і вищі людські цінності: любов, дружба та простір для відпочинку, і школа доброти, чесності, обов'язку, й різноманітна система взаємин із батьками, із братами та сестрами.

Проблема сімейного виховання та взаємозв'язку школи й родини - одна з актуальних проблем педагогічної науки та практики. Хороший учитель завжди мусить пам'ятати про те, що його учень, який знаходиться у школі, думками та почуттями завжди пов'язаний з обов'язком, родиною, з безліччю хвилюючих сімейних проблем. Мудрий педагог свою виховну діяльність повинен здійснювати в нерозривному зв'язку з родиною дитини. Батьки й педагоги - дві наймогутніші сили у становленні особистості кожної людини, роль яких неможливо перебільшити. В обох сторін є свої переваги, свої достоїнства, своя специфіка і протиставляти їх не варто.

Але сучасні батьки - це вихованці нашої, вітчизняної школи. Вони несуть на собі родові плями, її достоїнства й недоліки. Загальним місцем у проблемі "школа й батьки" буде думка про єдність родини та школи, про взаємодопомогу та взаємовплив. "Повернути до школи втрачені цінності без родини неможливо", - пише Ю. Азаров. Виховні задачі не можна вирішити без залучення родини. Тільки спільними зусиллями можна досягти певних результатів у розвитку й вихованні дитини.

Звідси випливає перший принцип роботи з батьками - усвідомлення партнерства. Підвищення педагогічної культури батьків є основою розкриття їхнього творчого потенціалу. У рішенні цих задач маємо спиратись на педагогічну освіту батьків. Класний керівник повинен познайомити батьків зі статтями закону "Про освіту", один із пунктів якого каже: "Батьки учнів несуть відповідальність за їх виховання, одержання ними основної загальної освіти". Усі учасники виховного процесу повинні розуміти рівність місії та рівність відповідальності.

Другий принцип - знання родини. Для повної й ефективної роботи з дітьми треба знати соціальний склад родини.

Родинне становище. Висновок: переважна більшість родин класу - повна.

Рівень освіти. Висновок: більше 60 % батьків мають вищу освіту.

Матеріальне становище. Висновок: матеріальне становище батьків хороше.

Третій принцип - освіта батьків. Головною формою освіти батьків є батьківські збори, що проводяться раз на чверть.

Перша чверть. "Роль батька та матері в родині".

Друга чверть. "Уроки шкільної дружби".

Третя чверть. "Фізичний розвиток школяра".

Четверта чверть. "Мистецтво сімейного спілкування".

Четвертий принцип - залучення батьків у спільну діяльність. При складанні плану виховної роботи ми з дітьми обов'язково враховуємо думки та можливості родини. У класі існує шкільний куточок.

На перших батьківських зборах провели анкету за такими запитаннями:

Ваші захоплення?

Які заходи ви могли б допомогти провести у класі?

Могли б ви розповісти про свою професію, організувати екскурсії?

На перших зборах був обраний батьківський комітет. Створено творчі групи батьків:

Організатори дозвілля.

Виконання оформлювальних робіт.

Підготовка лекторіїв для батьків і дітей.

Обладнання кабінету.

П'ятий принцип - активна допомога родині. Є категорії батьків, які вимагають особливо тонкого педагогічного управління. Кожна така родина вимагає глибокого й усебічного вивчення.

Форма роботи:

Індивідуальні бесіди з батьками у школі.

Знайомство з побутовими умовами родин.

Організація роботи батьківських комітетів.

Проведення батьківських зборів у формі: "круглого столу", диспуту, лекторію, з показом відеофільмів, зі створенням педагогічних ситуацій тощо.

Проміжні результати - це підвищення педагогічного культурного рівня батьків, активна допомога батьків школі та класу.

Пропрацювавши вже півтора року з новим класом, хочу сказати, що завдяки шкільним традиціям, колективним творчим справам, приблизно однаковому рівню сформованості навчальних умінь і навичок і добрій мотивації до громадського життя нам не важко себе відчувати єдиним колективом.

І що втішно для мене, що будь-яка класна чи шкільна справа ніколи не проходить без батьків, а це і створення класного куточка, участь у Дні району, твір у газеті про маму, поїздка в місто Городець, шкільне сімейне свято мамусь, відвідування планетарію, басейну, участь у конкурсі "Земля Нижегородська" (перше місце), "Новорічний серпантин" (сімейне свято), прикрашання класу до Дня вчителя, до Нового року, відвідування кафе, виконання малюнків до всіх свят, Свято салату (сімейне свято) тощо.

Упродовж усієї практичної діяльності намагаюся зробити батьків дійсними та справжніми помічниками. Адже від того, як ставляться до школи батьки, залежить і ставлення до неї їхніх дітей. А це дуже добрий фундамент для співробітництва, для загального успіху.

Таким чином, основна мета виховної роботи повинна бути такою: формування здорової, творчо мислячої, духовно багатої особистості. Л. Толстой казав, що родина - це любов. Краще родини для дитини нічого не можна придумати. Родина для дитини це місце її народження та становлення матеріального й духовного. Саме в родині дитина одержує ази знань про навколишній світ. Саме в родині складаються уявлення дитини про добро та зло, про порядність, про поважне ставлення до матеріальних і духовних цінностей. Із близькими людьми в родині вона переживає почуття любові, дружби, обов'язку, відповідальності, справедливості.

Мудрий педагог це добре розуміє й успішно використовує в організації шкільного виховного процесу. Знання законів розвитку й поведінки вихованців, внутрішніх прихованих від очей вихователя мотивів їх поведінки дозволить педагогу робити свою справу без допомоги батьків. Не секрет, що кожна сторона може працювати автономно й досягати добрих результатів. Якщо батьки роблять свою справу добре, то погана школа, погане навчання не робить дитину поганою. І, навпаки, якщо родина дитиною не займається, якщо в ній немає ладу, то добра школа, розумний і мудрий вихователь надолужують прогалини.

Програма "Школа для батьків"

Вересень. Досконала родина: особливості та проблеми. (Діагностика потреби батьків у психолого-педагогічній підготовці.)

Жовтень. Роль родини у формуванні особистості дитини. Вікові психологічні особливості.

Листопад. Сімейне виховання. "Неслухняна дитина". (Правила виховання Д. Добсона.)

Грудень. Як любити дитину? Важка дитина в родині та школі.

Січень. Мистецтво сімейного спілкування.

Лютий. Конфлікти.

Березень. "Можу допомогти" (з досвіду батьків).

Ідея родини для слов'янської людини завжди була священною. Головний сенс життя людини на землі - створення та забезпечення родини, народження та виховання дітей. Родина - це дивний соціальний організм, через який проходять усі найбільш значущі впливи життя на людську особистість. Держава, зацікавлена у своєму благополучному існуванні, зобов'язана питанням формування та розвитку родини надавати першорядне значення.

Народом родина сприймалась як господарська й моральна основа правильного способу життя. Наше село було сильне своїми колективістськими традиціями, охоронцями яких були громада, освіта й родина. Родина та громада служили організуючим началом у багатьох явищах духовного життя селян. Родина не тільки виховувала дітей і господарювала, вона була носієм глибоких традицій, що зв'язують людину з навколишнім світом, охоронницею колективного досвіду. Громада також поєднувала функції виробничого колективу, сусідської та релігійної спільноти. Необхідність постійно вирішувати всі труднощі, пов'язані із взаємовідносинами господарства окремої родини й життя селища в цілому, громади, і створювала основу для накопичення багатого соціального досвіду. Значна частина цього досвіду належить до неминущих культурних, моральних цінностей людства.

Поважне, шанобливе ставлення до старших, піклування про старих, дітей, безпомічних родичів: милосердя в найрізніших його проявах, допомога та взаємодопомога, працьовитість, совісне ставлення до праці, поняття честі й обов'язку, твердість у виконанні взятих на себе зобов'язань, а ще патріотизм, любов до батьківщини, турбота про її благо, вірність їй - усе це та ще багато чого складає моральні цінності російського народу. Усе пов'язано між собою в єдину, цільну систему моральних понять. А цілісність народної моральності визначалась у російських селян православною вірою. Моральні поняття передавалися з покоління в покоління.

Найбільш відважні та віддані Батьківщині воїни, офіцери, полководці виростали в родинах, де непохитно й високоморально були розвинені відносини між дітьми та батьками, братами та сестрами, старшими та молодшими, де поважались багатовікові народні традиції, де старший завжди оберігав молодшого, де молодший неухильно поважав старшого та вважав своїм обов'язком зберігати батьківський і дідівський бойовий і просто людський досвід. Громада суворо контролювала виховання дітей у родині, при необхідності могла втрутитись. Жодний дорослий не міг пройти повз дитячі витівки чи нешанобливість. У селі завжди остерігалися: "Що люди скажуть?". Тисячоліттями зберігає народ традиції виховання. Але народна педагогіка це не тільки джерело мудрості й морального здоров'я, це і наші корені. Забуваючи свої корені, ми розриваємо зв'язок часів і поколінь.


 
 

Цікаве

Загрузка...