WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рефлексія і педагогічний процес у контексті зміни освітньої парадигми - Реферат

Рефлексія і педагогічний процес у контексті зміни освітньої парадигми - Реферат

Повертаючись до проблеми зміни освітньої парадигми, зазначимо, що досі, спираючись на фундамент психології, педагогіка задовольнялась лише "чорним ящиком" біхевіоризму. Висловлюємо думку, що саме рефлексія, саморефлексія на основі психоаналізу і тільки у поєднанні з принципами гуманістичної фасилітації К. Роджерса можуть бути фундаментом майбутньої особистісно зорієнтованої педагогіки. Проблемне питання сьогодні полягає в тому, як здійснити об'єднання сучасного психоаналізу і гуманістичної психології на рівні навчально-виховних технологій. Так вчитель, спостерігаючи негативну поведінку учня масової школи (невиконання навчальної роботи, перешкоджання роботі інших, грубість у стосунках з однокласниками, "матірний" лексикон тощо), може сказати такому учневі "Ти не дотримуєшся норм людської поведінки і поводишся як мавпа, тварина, скотина!" і буде правий по суті, с позиції психоаналізу. Але ж той учень не має здатності до саморефлексії, не знає основ психоаналізу, сприймає слова у іншому контексті і ображається! Тож, як зазначалось, справа у тезаурусі, контекстах і дистінкціях! Звідси робимо висновок: технологічна проблема забезпечення більш високого рівня саморефлексії, насамперед, є проблемою створення тезаурусу і контекстів для здійснення відповідних дистинкцій. Вона вирішується засвоєнням відповідних додаткових знань як учнями, так і батьками, що потребує корегування змісту освіти у сучасній середній школі. Батьки мають отримувати необхідні знання заздалегідь, ще перебуваючи у школі, щоб школа не була заручницею недовиховання дітей їхніми батьками. Назвемо це першою умовою підвищення рівня рефлексії виховного середовища сучасного середнього навчального закладу.

Рефлексія свідомістю - це не просто відображення подій і людини, якою вона є, це також порівняння того, що є, з тим, що має бути, порівняння свого бачення з баченням інших, оцінка розходжень і накреслення, проектування змін. Людина реалізує себе в процесі діяльності. Оцінка розходжень в процесі діяльності між дійсним і бажаним є ключовим елементом активної свідомості. Людина на етапі найінтенсивнішого онтогенезу своєї свідомості (який припадає на шкільні роки) повинна мати можливість порівняння того, що є, з тим, що має бути, на кожному кроці свого буття.

Назвемо це другою необхідною умовою підвищення рівня рефлексії виховного середовища сучасного середнього навчального закладу.

Рефлексія - це не тільки знання, а й засоби їх представлення, зокрема, матеріальні носії інформації. Коли ми говоримо про саморефлексію, на думку спадає дзеркало як засіб її матеріальної реалізації. Що має бути дзеркалом сьогодні, у час небачених досі інформаційних технологій? Висловимо думку, яка є достатньо новою і незвичною.

Майбутня школа - це, насамперед, саморефлексуюче середовище. Майбутня школа - це більш ефективне об'єднання сім'ї і школи, що не обмежується шкільним парканом. Рефлексії має підлягати все, що має відношення до процесу навчання і виховання. Рефлексія має включати усвідомлення не тільки вихователями, а й вихованцями інформації про усі структурні і процесуальні елементи феномену свідомості, насамперед, довільного управління будь-якою діяльністю, не лише навчальною. Предметом рефлексії може бути і поведінка на перерві підлітків зі штурханиною і взаємними образами одне одного, з лексиконом, що включає широкий нелітературний набір від славнозвісних 3-х букв до жаргону із переглянутих ним напередодні західних кінобойовиків. Дві-три кінозйомки прихованою камерою і наступний розбір за участю батьків (наші діти - майже наша копія) були б більш ефективними, ніж десяток профілактичних бесід. Предметом рефлексії може бути кінозйомка поведінки на уроках "відключених" учнів, чий онтогенез уже зупинився, для наступного аналізу педагогічною радою чи фотоекспозиція процесу паління цигарок старшокласниками на території школи із відповідними анатомо-фізіологічними коментарями. Рефлексія у особистісно зорієнтованій школі - це поелементне відображення процесів мотивації, планування і досягнення кожною дитиною успіхів у будь-якій діяльності, навчанні, художній самодіяльності, спорті, відпочинку. Широка рефлексія - це оприлюднення тієї інформації, яка досі ховалась, чи яку не прийнято експонувати, чи на яку просто не звертали досі уваги із-за нерозуміння чинника чутливості критерію успішної діяльності до подібних дрібниць. У вивченні математики, наприклад, - це відображення наперед усього обсягу самостійної роботи, яку учень має виконати протягом навчального року, і відображення на стенді (на стіні) усієї його поточної діяльності. Маємо на увазі відображення не підсумкових тематичних оцінок, а переліків виконаної дрібної і простої роботи, у натуральних одиницях вимірювання. Широкого застосування мають набувати також різні психологічні та оціночні навчальні тести.

Щодо технічних засобів рефлексії, їх основою мають стати кінокамери та електронні засоби (інформаційні екрани). Адже відомо, що людина засвоює лише 20 відсотків того, що чує, і 80 відсотків того, що бачить, чує, обговорює з іншими і переживає (Запитуєте - відповідаємо // Освіта України. - 2003. - № 60-61). Застосування безперервної кінозйомки на всій території школи, детальна екранізація усієї діяльності вихованців та її порівняльний аналіз з еталонами, ідеалами, з проявами діяльності інших груп і колективів є принципово вищим рівнем рефлексії, можливо шокуючим уяву представника традиційної педагогіки.

Так рівень рефлексії, що пропонується, дійсно може викликати переляк. Знайдуться і такі опоненти, що вбачатимуть в цьому посягання на гідність людини і на її право особистого життя. Але ж чи є інший шлях поєднання психоаналізу і гуманістичної психології, як фундаментальних основ особистісно зорієнтованої педагогіки? Чи є інший фундамент особистісно зорієнтованої педагогіки, крім поєднання психоаналізу і гуманістичної психології? І чи є інший спосіб протидіяти тиску на людину цивілізаційних процесів глобалізації, аніж забезпечення автономії людини всебічним розвитком її творчої індивідуальності?

Зазначимо, що мова йде про перевірку ідеї співдружності психоаналізу і гуманістичної психології поки що у межах експериментальної педагогіки. Для розробки і впровадження "рефлексивних" елементів особистісно зорієнтованих технологій необхідне проведення цільових педагогічних експериментів. До основних передумов таких експериментів слід віднести:

корегування змісту освіти у частині знань про людину на основі психоаналізу і гуманістичної психології (формування тезаурусу і контекстів);

забезпечення якісно нового зв'язку сім'ї і школи;

впровадження більш диференційованих рівнів навчання з відповідною рефлексією того, що відбувається на кожному із них (кожен суб'єкт одного рівня має знати, що відбувається на усіх інших рівнях, і мати перспективу ротації);

удосконалення на основі рефлексії і саморефлексії таких елементів виховних технологій як мотивація і довільна вольова регуляція діяльності;

термінове введення у випускних класах загальноосвітніх шкіл навчальної дисципліни "Основи виховання дітей раннього дошкільного віку", а також посади заступника директора-організатора роботи з батьками;

використання сучасних інформаційних технологій.

Для експериментальної перевірки ідей, що формуються у процесі теоретичних пошуків і узагальнення передового педагогічного досвіду, в межах пропонованих досліджень було б доцільним обрати два навчальних заклади - звичайну масову загальноосвітню школу і навчальний заклад академічного типу з конкурсним набором, або ж навчально-виховний комплекс з різнорівневими навчальними групами (класами). Саме такий вибір дозволив би визначити діапазон потенційних можливостей дітей шкільного віку та перевірити у порівняльному експерименті ефективність пропонованих технологічних елементів.


 
 

Цікаве

Загрузка...