WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики - Реферат

Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики - Реферат

Професія вчителя у світовому освітньому просторі: статистичні характеристики

Саме соціально-демографічна характеристика вчительства, визначення престижу професії, аналіз якості професійної освіти й матеріального становища педагогів дають змогу, на нашу думку, з'ясувати, чи готовий сучасний педагогічний корпус України до модернізації освіти

Для аналізу контекстів педагогічної праці та структурних характеристик педагогічних кадрів у світовому освітньому просторі й у кожній окремій національній системі важливе значення мають кількісні показники. Зарубіжні та вітчизняні дослідники проблем педагогічної освіти часто звертаються до цифрових показників 1960 років, опублікованих у Рекомендаціях МОП/ЮНЕСКО щодо професійного статусу вчителів (1966). Цей документ три десятиліття визначав міжнародні підходи та керівні принципи національної політики в галузі професійної підготовки, зайнятості й умов праці вчителя. За даними МОП/ЮНЕСКО, в 1960 роках у всьому світі налічувалося понад 16 млн працюючих вчителів.

У міжнародних документах 70-90-х років ХХ ст. наводяться різні цифри щодо кількості працюючих учителів у світі. Адже надійних статистичних показників, надійного інструментарію для порівняння педагогічної освіти різних країн донині немає. Проте, користуючись даними ЮНЕСКО, Ради Європи та національної статистики різних країн, доходимо висновку про стрімке зростання суспільного запиту на працю вчителя.

За останні тридцять років кількість учителів у всьому світі зросла майже вчетверо. На початку ХХІ ст. у світі налічується близько 60 млн працюючих учителів. Таким чином, педагоги нині є найчисленнішою соціально-професійною групою, яка становить 1,6 % населення планети віком від 15 до 64 років. Це зростання, що спостерігається як у початковій, так і в середній школі, особливо помітне в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, де докладено величезних зусиль для охоплення всіх дітей початковою освітою й розширення мережі середніх шкіл.

Загальна кількість працюючих учителів у світі за сім років останнього десятиріччя (1990-1997) збільшилась майже на 7 млн. Дві третини з них припадають на країни, що розвиваються. І це зрозуміло, адже в цих країнах кількість дітей у початковій школі за цей час у зросла майже на 9 %. Найнижчий показник зростання (3,5 %) у Латинській Америці та Карибському регіоні, найвищий (16 %) в Африканському регіоні Південної Сахари.

На рівні середньої школи дана тенденція є ще помітнішою. Однак у кінці 90-х років ХХ ст. майже половина всіх дітей, а точніше, близько 230 млн дітей середнього шкільного віку в різних країнах світу не навчались у школі. Ці цифри пояснюють, чому країни, що розвиваються, у майбутньому матимуть велику потребу в кваліфікованих учителях.

Зростання кількості вчителів у західних країнах Європи і Північної Америки не є таким стрімким. Це зумовлено низьким рівнем народжуваності, а також тим, що давно розвинута система початкової та середньої школи практично повністю задовольняє потреби суспільства в освіті цього рівня.

Показники, що дали б змогу мати повну характеристику педагогічних кадрів в Україні, в нашій статистиці є дуже обмеженими. Соціологи здебільшого користуються трьома показниками: стать, стаж педагогічної діяльності та рівень освіти.

Показники статистичного щорічника України свідчать про помітні коливання в кількості вчителів із тенденцією до зростання. Так, якщо в 1990/91 н. р. в Україні налічувалося близько 534 тис. працюючих учителів, то в 2000/01 н. р. їх кількість зросла до 577 тис., практично збільшившись на 43 тис. або майже на 7,5 %.

Щодо динаміки зростання вчительського загалу в Україні очевидним є той факт, що темпи збільшення кількості педагогів у нашій країні на зламі століть є набагато нижчими порівняно з іншими регіонами планети. Усвідомлення цього, на нашу думку, має бути поштовхом до виконання одного із провідних завдань Державної програми "Вчитель", започаткованої урядом України в березні 2002 р., - наукового обґрунтування довгострокового прогнозу потреби в педагогічних кадрах України.

Для поглиблення демографічної характеристики вчительства у світі звернемося до аналізу даних щодо статевого складу педагогічних кадрів.

Вивчення досліджень міжнародних організацій у галузі освіти свідчать, що в останнє десятиріччя кількість жінок серед учителів у всьому світі зростає, продовжуючи тенденцію фемінізації вчительської професії.

У країнах західної цивілізації вчительська професія традиційно вважається жіночою. Кількість учителів-жінок у дошкільних закладах і початковій школі подекуди сягає 80% й більше від усього педагогічного персоналу. За останнє десятиріччя ця ситуація не тільки не поліпшилась, а й продовжує ускладнюватись. За висновком спеціального дослідження Міжнародної організації праці "Тенденції фемінізації вчительської професії в розвинутих країнах, 1980-1999", учителі-жінки переважають на нижчих рівнях освіти тому, що там нижча заробітна плата і традиційно вимагається нижчий рівень кваліфікації. А професія педагога дає можливість жінкам поєднувати роботу із сімейними обов'язками.

У середніх школах учителів-жінок значно менше. Показовими в цьому плані є дані 1999 р., які свідчать, що в середній школі розвинутих країн жінки становлять 60,1% всього загалу вчителів віком до 30 років, 55,5 % - віком 30-39 років; 49,2 % - віком 40-49 років; 42,2 % - 50-60 років; 34 % - віком за 60 років (Education at a glance. OECD indicators. - Paris, 2001).

Фемінізація педагогічних кадрів особливо характерна для пострадянських країн. Так, за даними Центру соціології освіти Російської академії освіти, відсоток жінок серед учителів загальноосвітніх шкіл у країні з 1985 до 1994 р. збільшився з 82,1 до 84,2. Дослідники стверджують, що в останні роки минулого століття серед учителів початкових класів у Росії частка жінок наближалася до 100 %, а в основній і старшій середній школі становила 80-90 % (Учительство как социально-профессиональная группа / Под ред. В. С. Собкина. - М., 1996. - С. 62).

Наведені дані в основному збігаються з показниками по Україні. Так, за даними, що надала Україна до Світової доповіді ЮНЕСКО 1998 р., у початковій школі нашої країни частка вчителів-жінок становить 98 % (World Education Report. 1998: Teachers and Teaching in a Changing World. - Paris: UNESCO Publishing, 1998. - P. 149). Відносно кількості вчителів-жінок у середній школі (дані про них у Світовій доповіді відсутні) дослідники дійшли висновку, що вона приблизно однакова в усіх пострадянських країнах.

На нашу думку, фемінізація педагогічних кадрів є складною, донині недостатньо осмисленою соціально-педагогічною проблемою. Це істотно впливає на характер функціонування й розвитку системи освіти і відповідно всього суспільства. Наслідки процесу фемінізації педагогічних кадрів мають враховуватись при розробці стратегії реформування освітньої сфери в ХХІ ст.


 
 

Цікаве

Загрузка...