WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектування соціального розвитку особистості учнів - Реферат

Проектування соціального розвитку особистості учнів - Реферат

З метою засвоєння теорії психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості були організовані постійно діючі семінари для класних керівників за такими тематиками: "Організація та проведення виховної роботи у класному колективі" (семінар), "Шляхи оптимізації експериментальної діяльності в Київському районі" („круглий стіл")", "Засоби психолого-педагогічного впливу на особистісний розвиток учнів" (практикум), "Програмування та планування виховної роботи з учнями за допомогою комп'ютерної програми Універсал" (лабораторні роботи), комплексне анкетування класних керівників "Мотивація й готовність до експериментальної діяльності".

Другий (основний) етап всеукраїнського експерименту "Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів" складався із п'яти підетапів: діагностично-аналітичного, прогностично-конструюючого, програмно-моделюючого, проектно-планувального, корекційно-розвивального.

Мета другого етапу - ознайомлення учасників експерименту з комп'ютерним забезпеченням програми, основами проектування й упровадження у шкільну практику проекту "Особистісний розвиток учня" (класу/школи/району).

На першому підетапі, діагностично-аналітичному, було організовано та проведено комплексну діагностику в системі моніторингу розвитку особистості всіх учасників НВП (два учні та їхні батьки, один педагог). Класні керівники оволоділи психолого-педагогічним комплексом діагностичних методик (методика З. Карпенко "ДВОР", соціально-психологічний метод Д. Моренко, методика діагностики сімейних стосунків А. Варга та В. Століна, методика Тищенко "Ціннісні пріоритети")).

За допомогою комп'ютерного комплексу "Універсал", який містить діагностично-аналітичний комплекс "Соціал", було проведено системно-комплексний аналіз психосоціального розвитку особистості вихованців, визначено конкретні проблеми та потенційні можливості розвитку учнів, класних колективів, навчальних закладів за сімома параметрами, які складаються із 53-х критеріїв:

фізичний (стан, рівень, вплив);

вади особистісного розвитку (занепокоєність, імпульсивність, агресивність, нечесність, асоціальність, замкнутість, невпевненість, екстернальність, естетична нечутливість);

активність у видах діяльності (дозвільно-ігрова, фізично-оздоровча, художньо-образотворча, предметно-перетворююча, навчально-пізнавальна, соціально-комунікативна, громадсько корисна, національно-громадська, духовно-катарсична);

соціально-комунікативний розвиток (лідери, актив, ізольовані, відторгнуті, зона ризику, група ризику);

ціннісні орієнтації у спілкуванні (фізичний, психічний, соціальний та духовний розвиток);

ставлення батьків (прийняття - відчуження, соціальна бажаність, симбіоз, авторитарна персоналізація, "маленький невдаха");

ціннісні пріоритети (я і рідна домівка, я і здоров'я, я і мистецтво, я і праця, я і навчання, я і друзі, я і громадські обов'язки, я й Україна, я і моральні цінності).

Слід зазначити, що всі дані вносяться в комп'ютер. Відомості про фізичний розвиток учнів вносяться у програму класним керівником за інформацією медичної служби навчального закладу. Критерії "вади особистісного розвитку", "активність у видах діяльності", "соціально-комунікативний розвиток", "ціннісні пріоритети" заповнюються учнями, а критерій "ставлення батьків" визначається батьками. Після обробки комп'ютерною програмою внесеної інформації можна отримати такі показники: "потенційні можливості", "індивідуальні, групові та класні проблеми". Сама комп'ютерна програма визначає завдання класного колективу, навчального закладу для організації виховної роботи з кожним учнем.

Такий аналіз дозволив:

отримати кількісні показники проблем і потенційних можливостей фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку кожного учня, класного колективу, паралелей та ступенів школи. Ці дані зберігаються у вигляді таблиці в персональному комп'ютері заступника директора з виховної роботи, у спеціальних папках психологічної служби та занесені до спеціальних матеріалів класних керівників;

побачити в комплексі проблеми та потенційні можливості навчального закладу, виділити серед них невідкладні (головні та першочергові) й другорядні;

з'ясувати причини виникнення проблем психічного, соціального та духовного розвитку учнів (особливо це стосується вад особистісного розвитку, які часто є причинами таких соціальних проблем, як ізоляція та відторгнення в колективі);

прогнозувати подальший розвиток учнів при збереженні традиційної системи виховання особистості з урахуванням психолого-педагогічного впливу під час проведення "одноразових" виховних заходів без конкретного об'єкта виховання.

Упровадження другого підетапу, прогностично-конструюючого, вимагало від педагогічних керівників не тільки творчої підготовки, а й конкретних умінь і навичок. На базі навчальних закладів проводились курси для учасників експерименту під назвою "Інформаційна освіта психологів". Мета курсів - навчити використовувати програму "Універсал" для обробки інформації комплексної діагностики соціально-комунікативного розвитку учнів. Учителі опанували технологію психолого-педагогічного прогнозування розвитку особистості, технологію конструювання тактичних виховних задач особистісного розвитку учнів. Така робота дозволила класним керівникам чітко усвідомити мету, цілі, завдання навчально-виховного процесу.

На третьому підетапі, програмно-моделюючому, через цикл практичних семінарів педагоги району оволодівали технологіями програмування та моделювання сюжетної лінії навчально-виховних проектів. Цикл семінарів-тренінгів "Дидактико-методичні аспекти включення проектної діяльності вчителя в освітній процес" проводився з використанням нетрадиційних форм і методів за такими темами: "Сутність поняття "проект" у педагогіці" (метод "Криголам"), "Побудова навчального проекту" (метод "Асоціативний кущ"), "Колективно-творча робота над проектом" (метод "Мозаїка"); "Етапи роботи над проектом" (прес-метод), "Паспорт проекту" (метод "Синтез думок"), "Аукціон проектів" (метод "Коло ідей"), "Обмін досвідом" (метод "Круглий стіл"); "Побудова проекту", "Соціальний розвиток учня школи" (метод "Мозкова атака"). При створенні навчально-виховних програм і проектів для реалізації у виховному процесі навчального закладу класні керівники вчились максимально відтворювати корекційно-виховні завдання навчального закладу, класного колективу на навчальний рік.

Четвертий підетап, проектно-планувальний, дозволив педагогам планувати виховну роботу на основі проектів навчальних закладів, створювати цілісний творчий проект класного керівника. Такі творчі проекти базуються на діагностиці проблем та являють собою розраховану систему дій, що передбачає певний порядок, розподіл у часі та термінах реалізації. Створення проекту починалося з діагностики проблем учня, класного колективу школи, шкіл району. За результатами комплексної діагностики всіх шкіл району було отримано узагальнену інформацію особистісного розвитку учнів шкіл району та створено проектно-модульний план Центру практичної психології та соціальної роботи інформаційно-методичного центру управління освіти Київської районної ради, який складається з таких проектів:

"Організаційно-методичне забезпечення програм-проектів";

"Організаційно-методичне забезпечення супроводу навчально-виховного процесу";

"Організаційно-методичне забезпечення роботи психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів району";

"Науково-методичний супровід управління";

"Участь психологічного центру в заходах району".

Ці проекти поділяються на модулі, які розкривають основи та напрями науково-методичної та корекційної соціально-психологічної роботи з учасниками навчально-виховного процесу, а міні-модулі визначають форми цієї роботи.

На цьому підетапі було проведено такі форми освіти: „круглий стіл" "Проектування як нова форма педагогічної діяльності", ділова гра "Місце класного керівника в експериментальній діяльності", конференція "Інноваційна система виховної роботи в загальноосвітньому середовищі району: експеримент, пошук, перспективи". Протягом цього етапу в районі були проведені "круглі столи", ділові ігри, а також відкрита районна конференція, в якій взяли участь не тільки педагоги Київського району м. Харкова, а й представники інших районів міста, викладачі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, педагоги Луганська та Донецька.

У 2006/07 навчальному році навчальні заклади району знаходились на п'ятому підетапі експерименту, корекційно-розвивальному, який складається з двох технологічних модулів - "Творення" та "Реалізація".

Для реалізації програми в конкретному класному колективі кожний захід (міні-модуль) будується на основі виявлених проблем і проходить психолого-педагогічну експертизу її ефективності. Усі навчально-виховні міні-модулі систематизовані за дев'ятьма рівнями: індивідуальним; груповим за рівнем; класних колективів; за рівнем навчального закладу; районним; міським; регіональним; державним; міжнародним. У банку програм навчально-виховні міні-модулі систематизуються також за видами: тематичні, цільові, інтегровані, комплексні. До змісту програм належать спеціальні заходи, програми для класних колективів, невеликих груп учнів, індивідуальні тощо. У них розглянуті питання зміни, негативних аспектів поведінки учнів і надання допомоги особистості в розв'язанні, вирішенні проблем, виявлених комплексною психолого-педагогічною діагностикою та методами цілеспрямованих психолого-педагогічних спостережень.


 
 

Цікаве

Загрузка...