WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектні технології в контексті життєтворчості - Реферат

Проектні технології в контексті життєтворчості - Реферат

Для успішної реалізації навчального проекту потрібні такі умови:

наявність значущої у творчому, дослідницькому плані проблеми;

уміння вчителя ставити ключові та тематичні запитання;

практична значущість очікуваних результатів (публікація, постер, альманах тощо);

самостійна робота учнів на уроці або поза уроком;

структурування змістовної частини проекту (етапи, завдання, розподіл ролей тощо);

використання дослідницьких методів;

застосування комп'ютерних технологій (для пошуку інформації, спілкування з іншими учасниками проекту, створення кінцевого продукту проекту).

Механізм реалізації проектної технології в нашій школі складається з п'яти основних компонентів.

Перша складова - організація стимулюючого енерго-інформаційного простору (предметного, соціокультурного, освітнього), для розвитку потенціальних можливостей дитини, його внутрішнього світу.

Друга складова - організація різноманітних видів діяльності як умова самореалізації кожного учня: соціально-комунікативної, суспільно-корисної, ігрової, фізично-оздоровчої, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, художньо-естетичної, туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної.

Третя складова - організація продуктивного спілкування як умови соціального розвитку учнів, формування позитивної "Я-концепції". Навчити учнів спілкуватись, культурі діалогу - копітка та трудомістка діяльність, успіху якої сприяють перш за все інтерактивні форми роботи, тобто ті форми та методи, які забезпечують продуктивну реалізацію проектної технології.

Четверта складова - психолого-педагогічна підтримка вирішення учнями своїх проблем, допомога їм у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації. Ця складова потребує системного підходу. У нашій школі працює постійно діючий психологічний семінар для вчителів, система моніторингу результативності втілення проектної технології в навчально-виховний процес.

Остання (п'ята) складова - підвищення професійної майстерності, проективної культури педагогічних кадрів. Основною рушійною силою в реалізації кожного проекту є вчитель, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно турбується за своє особистісне та професіональне зростання. З метою досягнення позитивних результатів з утілення методу проектів педколективу необхідно пройти багаторівневу систему підготовки:

інформаційно-теоретичну;

організаційно-практичну із закріпленням та апробацією теоретичних знань на практиці;

рефлексивну із самостійною роботою вчителів з переосмислення та творчого аналізу своєї діяльності;

корекційну, яка спрямована на поповнення знань і практичних навичок учителів для подолання наявних труднощів;

методологічну, яка передбачає підготовку педагогів-тренерів, які можуть учити інших, створювати свої майстер-класи.

Для виховання компетентно-свідомих громадян недостатньо тільки розмовляти про демократичні цінності та ідеї, необхідно виховувати у школярів громадську активність і почуття відповідальності, готувати їх до рішення тих проблем, з якими вони зіштовхуються вже зараз, і тих, з якими зустрінуться після закінчення школи.

Проектна діяльність у виховній роботі є:

шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації;

середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду;

засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі в суспільстві;

творчим звітом про рівень лідерської компетентності.

Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як пріоритетний в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності кожного класного колективу.

Підсумки роботи над проектами учні демонструють під час захисту на тижні проектів, який з 2005/06 н. р вперше був включений до структури навчального року нашого закладу. До реалізації проекту "Вибори" до органів учнівського самоврядування активно включились учні-старшокласники. Оскільки здійснення проекту у 2005/06 н. р. співпало з терміном обрання президента школи, проект викликав у учнів велику активність - необхідність більш глибокого ознайомлення із законодавчою базою проведення виборів і розробкою адаптованих до шкільного життя правил виборчого процесу.

І вибори пройшли по-справжньому, по-дорослому: висування кандидатів, складання передвиборчих програм, агітаційна боротьба, організація процедури голосування та обліку голосів, інаугурація обраного президента. Після завершення виборів учасники проекту звернулись до учнів НВК із запитанням: "Що би ви хотіли змінити у шкільному самоврядуванні?". І з'явилась удосконалена структура самоврядування, де активну роль взяли на себе члени ради старшокласників, які очолили створені міністерства. Зараз у проекті "Самоврядування" стоїть головне завдання - активізація школи активу "Лідер".

Більшість класних колективів школи бере участь у телекомунікаційних проектах, робота над якими має великий виховний вплив. Робота в міжнародних проектах "Школа моєї мрії", "Ми - ровесники" стала школою вміння висловлювати особисті думки й обмінюватись ними. У цілому педагогічний та учнівський колективи НВК взяли участь у 26-ти міжнародних і національних проектах і продовжують працювати в цьому форматі. Телекомунікаційна проектна діяльність по-новому поставила питання про можливість формування в учнів глобальної свідомості, допомагає напрацюванню навичок продуктивної спільної роботи.

З метою організації проектної діяльності у класі проводиться робота з учнями-координаторами проектів у школі активу "Лідер". Координатори проектів знайшли місце у структурі учнівського самоврядування, їх поєднує створене у шкільній республіці міністерство інноваційних технологій міжнародних зв'язків.

Практичні напрацювання педагогічного колективу нашої школи підтверджують, що використання методу проектів у виховній роботі є перспективним, доцільним і результативним.

Як бачимо, проект багатогранний, ефективний, престижний та невичерпний.

Проект - це метод навчання. Він може застосовуватись як на уроках, так і в позакласній роботі, орієнтований на досягнення цілей самих учнів, тому неповторний; формує значну кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому є ефективним; формує досвід, тому незамінний.

Проект (проектування) - це зміст навчання. Найбільш сучасні сфери людської діяльності базуються на проектуванні. Тому проектування може бути основою професійних спецкурсів.

Проект - це форма організації навчального процесу. Проектна діяльність може стати альтернативою класно-урочного навчання. А майбутнє за балансом альтернатив.

Проект - це особлива форма філософії освіти. Філософія мети та діяльності, результатів і досягнень, вона прийнятна для школи сьогодення, тому що дозволяє поєднати ціннісно-змістовні основи культури та процес діяльнісної соціалізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...