WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проект "Тьютор" - Реферат

Проект "Тьютор" - Реферат

Проект "Тьютор"

Проект щаблем другого рівня в програмі "Початкової управлінської підготовки" і, в той же час, першим рівнем навчання саме управлінським технікам і способам роботи. Тобто, підготовку в проекті проходять ті учні, які успішно пройшли курс навчання у проекті "Фітнес-готовність", продемонструвавши бажання і волю до опанування управлінського способу діяльності

Мета проекту полягає в освоєнні учнями трьох аспектів управлінської підготовки:

готовності до діяльності та волі (продовження тренувань, розпочатих у проекті "Фітнес-готовність");

здатності накопичувати і передавати досвід;

здатності вести за собою інших людей.

Готовність до діяльності та воля, здатність накопичувати і передавати досвід, вести за собою інших - це ті характеристики, які повинні мати учасники проекту "Тьютор".

Основне завдання проекту -навчити учнів, які здатні до конструктивного мислення, знаходити спільну мову з оточенням, транслювати свої погляди іншим, формувати з них команду спільників і однодумців. Важливо мати не тільки власне бачення і можливе вирішення тієї чи іншої ситуації, але й показати і "нав'язати" своє бачення оточуючим, адже реалізація будь-якого найменшого задуму потребує наявності власної команди. Даний проект є одним із засобів, за допомогою якого тренуються антропотехніки і техніки безпосередньої організації людей.

Забезпечення практикування учнями вказаних технік і способів роботи є запорукою успішності проекту. Потрапляючи у проект і працюючи в ньому, учні повинні спочатку зрозуміти (відрефлексувати), що вони отримали під час навчання у проекті "Фітнес-готовність" і спробувати передати "це важливе" новим учасникам проекту, відпрацьовуючи на такій передачі власні способи і техніки інтелектуальної та антропотехнічної роботи, а саме основні принципи:

учитися роблячи;

учити (під наглядом) інших тому, що до кінця не розумієш сам (згідно з проведеними дослідженнями відомо, що найефективніша форма навчитися самому - навчання інших).

Історичні аналогії застосування принципів підготовки, що використані у проекті "Тьютор"

Принцип навчання старшими учнями молодших практикувався ще в дохристиянські часи. Так будувалося навчання у Спарті. Вважалося, що молодші вбачають у старших не тільки вчителів, але й захисників, надійних старших друзів, а старші (крім вдосконалення здібностей) - демонстрації молодшим зразків вчинків. Таким чином молодь ще й навчалася громадянській відповідальності за довірених людей.

Принцип співробітництва учнів у процесі навчання був одним із Чотирьох Великих принципів педагогіки, основаної на вченнях Конфуція. Подібна система стосунків між старшими і молодшими учнями була впроваджена у середньовічній Англії і збереглася в елітарних навчальних закладах до наших днів. До кожною нового учня прикріплювався помічник, тьютор - учень старшого класу. Останній повинен був не тільки допомагати виконувати домашні завдання, але й уникати і долати труднощі шкільного життя. Термін "тьютор" походить від латинського tucri - захищати, оберігати, піклуватися. За аналогією, в медицині тьютором називають корсет, що випрямляє фігуру дітей та підлітків.

Інший принцип - "вчитися роблячи" - хоча й був введений наприкінці XIX ст. родоначальником проектного підходу в педагогіці Джоном Дьюї, також має тисячолітню історію. Це основний принцип взаємодії майстер-учень. "Майстер" робить, а "учень" дивиться і повторює за ним.

Позиційний склад проекту

Керівник проекту.

Група організаторів тьюторської діяльності.

Тьютори.

Новачки.

Завдання керівника:

отримання та корегування мети проекту, його цілісності й взаємозв'язку з іншими проектами в рамках "Початкової управлінської підготовки";

загальна оцінка діяльності тьюторів;

відслідковування та управління напрямками робіт проектних тьюторських груп;

остаточне прийняття рішень при формуванні групи організаторів тьюторської діяльності.

Завдання групи організаторів тьюторства:

визначення досвіду, який обов'язково має отримати кожен новачок;

проектування і планування роботи на рік;

участь у формуванні тьюторських пар;

вирішення оперативних задач і можливих конфліктів між тьюторами та їх підлеглими.

Тьютор реалізує такі функції:

визначає зміст і способи передачі досвіду;

складає план робіт з новачком або групою новачків;

відслідковує процес передачі досвіду;

пише звіти про роботу, в тому числі складає "службову характеристику новачка".

Новачок повинен:

формувати заявку шодо досвіду, який він хотів би отримати;

писати звіти про роботу з тьютором, у тому числі складати "службову характеристику тьютора".

Схема організації проекту

Проект ставить за мету передачу досвіду від учнів, які провчилися за програмою "Початкова управлінська підготовка" хоча б один рік ("старенькі"), тим учням, які тільки приступають до навчання за цією програмою ("новачки"), і є її складовою частиною.

Проект розгортається в таких часових рамках: квітень-червень поточного навчального року - підготовчий етап; вересень-листопад - основний.

Підготовчий етап полягає в оформленні в своєрідний підручник учнями 8-го класу індивідуального досвіду, який вони отримали протягом першого року навчання.

Етап закінчується захистом змісту підручника, за яким кожен з учнів у наступному навчальному році буде працювати у парі з "однопаралельником" (9-й клас), а також з групою складом 5-7 учнів молодшої паралелі (8-й клас). Тьюторство у кожній з паралелі (8-й, 9 і 10-й класи) має певні розбіжності.

Тьюторство в 10-му класі

З числа "стареньких" формується група організаторів тьюторської діяльності (3-5 осіб). Організатори відбирають з числа "стареньких" учнів тих, хто допускається до тьюторської діяльності в паралелі 10-х класів. Цей відбір продиктований тим, що у 10-х класах співвідношення "старенькі" - "новачки" приблизно 2 : 1. Далі тьюторська робота йде за схемою 9-х класів.

Додатковим завданням для групи організаторів є визначення змісту, який повинен передаватися всім "новеньким", незалежно, чи зможуть це зробити їх тьютори. Зміст може бути переданий під час обговорень виділених одиниць змісту (див. останній абзац тьюторства у 9-х класах). Учням же 8-го класу він передається тьюторами шляхом організації їх у групи під час занять профкурсу, днів підготовки до ліцейських ігор або в позаурочний час.

Тьюторство в 9-му класі

Тьюторство у 9-х класах відбувається шляхом формування пар між "новенькими" (тьюторами) і "старенькими" учнями паралелі. Робота триває протягом вересня- листопада. Розподілившись на основі самовизначення, кожна пара складає план занять (що, в якій формі і коли буде передаватись, результати), котрий і реалізовує протягом вересня-жовтня.

Наприкінці вересня - на початку жовтня, керівником проекту робиться "контрольний замір" поточного стану справ у парах у формі індивідуальних звітів. У цих звітах учні відповідають на такі запитання:

яким чином сформувалася пара (група)? (тільки для потерпілих);

що відбувається у парі (групі)?

що очікував? що отримав? що буду робити далі?

які основні риси характеру вашого тьютора (потерпілого);

дайте прогноз траєкторії потерпілого у ліцеї (тільки для тьюторів).

Сенс цих запитань полягає як у тому, щоб керівник проекту знав, що відбувається у парах, так і в тому, щоби учні відчували постійний контроль.

Практика тьюторства в 9-х класах закінчується наприкінці першої чверті. Учні отримують завдання написати звіт про тьюторську роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...