WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проведення самообстеження при впровадженні системи якості - Реферат

Проведення самообстеження при впровадженні системи якості - Реферат

Важливо, однак, не тільки знати ступінь впливу того чи іншого фактора на якість ОП, а й мати картину їх порівняльної значущості в моделі якості. Тобто треба визначити коефіцієнт вагомості факторів в узагальненій моделі якості ОП. Їх можна визначити кожним із відомих у кваліметрії способів: експертним оцінюванням, кореляційним чи факторним аналізом тощо. Результати доцільно представити у вигляді матриці. По горизонталі представляються основні фактори, а по вертикалі - елементи та блоки ОП. Досить важливо потім, у процесі уточнення стратегії та тактики управління, побудувати аналогічні моделі якості ОП задля того, щоб одержати динамічну картину. Описаний алгоритм матричного представлення впливу факторів на якість ОП можна розглядати як вихідний. Для встановлення глибинних тенденцій і закономірностей механізму формування якості ОП у школі має сенс зробити такий же аналіз у групах взаємозалежних факторів. Наприклад, об'єднання факторів "загальна професійна підготовленість учителів" і "наявність яскравих індивідуальностей у середовищі вчителів, „зірок"" дозволить не тільки усвідомити, за рахунок чого переважно забезпечується якість (плідної роботи всього колективу вчителів або зусиль "одинаків"), а і сформувати програму управління, адекватну ситуації.

5. Визначення рівня задоволеності учасників освітнього процесу, споживачів освітніх послуг, систем професійного використання та підготовки якістю освіти у школі

Задоволеність якістю освіти у школі з боку внутрішніх і зовнішніх споживачів є одним із найважливіших показників її діяльності. Він демонструє соціальну ефективність школи.

У системі самообстеження, що передує впровадженню шкільної системи якості, задоволеність якістю освіти можна оцінити на підставі даних анкетного опитування учнів та їхніх батьків, учителів, представників сфер післяшкільної діяльності випускників.

Оцінюванню в ході опитування підлягають такі аспекти:

задоволеність якістю наданих освітніх послуг;

повнотою розкриття школою інтелектуального та творчого потенціалу учнів;

задоволеність педагогів умовами професійної педагогічної діяльності й організацією освітнього процесу;

задоволеність адміністрації освітніх установ професійної освіти рівнем підготовленості випускників школи;

задоволеність студентів та учнів - колишніх випускників школи якістю освіти, яку забезпечила їм школа.

Для визначення задоволеності учнів, їхніх батьків, учителів школою, якістю освіти можна використовувати такі анкети.

Шановний старшокласник (батько)!

У зв'язку з проведенням школою самообстеження з якості освіти, що нею забезпечується, просимо оцінити за 5-бальною шкалою рівень Вашої задоволеності школою, якістю освітнього процесу, умовами навчання та відносинами з учителями.

Через те, що організаторів анкетування цікавлять не індивідуальні, а узагальнені дані, просимо анкету не підписувати, але постаратись бути якомога більш точними й об'єктивними в оцінках.

Критерії оцінок:

5 балів - цілком задоволений, оцінка найвища, однозначно позитивна;

4 бали - в основному задоволений, оцінка більше позитивна, ніж негативна;

3 бали - середній рівень задоволеності;

2 бали - практично не задоволений, оцінка більше негативна, ніж позитивна;

1 бал - цілком не задоволений, оцінка найнижча, однозначно негативна.

Вибрану оцінку в анкеті необхідно підкреслити, обвести або закреслити.

1. Задоволеність якістю освіти, що забезпечується школою (1-2-3-4-5).

2. Задоволеність школою в цілому, її статусом, умовами навчання та перебування в ній (1-2-3-4-5).

3. Організація освітнього процесу, його забезпеченість, рівень вимог у навчанні, безпека навчальної діяльності для здоров'я (1-2-3-4-5).

4. Професіоналізм учителів, їхнє прагнення дати учням навчальні компетентності високого рівня (1-2-3-4-5).

5. Сучасність і змістовне (предметне) наповнення освітніх (навчальних) програм, їх відповідність вимогам майбутньої роботи, продовження освіти, особистісного розвитку (1-2-3-4-5).

6. Відносини між учнями та вчителями, адміністрацією, урахування в навчанні індивідуальних особливостей і можливостей школярів (1-2-3-4-5).

7. Соціально-психологічна атмосфера, загальне налаштування на навчання у класному колективі (1-2-3-4-5).

8. Система оцінювання навчальних досягнень, форми атестації, педагогічний контроль (точність, об'єктивність, мотивація) (1-2-3-4-5).

9. Повнота розкриття школою інтелектуального та творчого потенціалу учнів (1-2-3-4-5).

10. Корисність організаційних і методичних нововведень останніх двох-трьох років (1-2-3-4-5).

11. Реакція, відповіді адміністрації на побажання, прохання, скарги (1-2-3-4-5).

Дякуємо за відповіді!!!

Основу анкети вчителів можуть складати такі запитання:

1. Умови роботи у школі (розподіл навчального навантаження, обов'язків, зручність, безпека тощо), діяльність адміністрації з їх поліпшення (1-2-3-4-5).

2. Можливості для професійного становлення та росту (рівність можливостей, умови для навчання, підтримка адміністрації та колег, визнання адміністрацією успіхів і досягнень) (1-2-3-4-5).

3. Відносини між адміністрацією та вчителями, реакція адміністрації на побажання, запитання, прохання, скарги (1-2-3-4-5).

4. Організація освітнього процесу, його ритмічність, плановість, забезпеченість, безпека для здоров'я (1-2-3-4-5).

5. Можливості участі в управлінні школою, виробленні та прийнятті ключових рішень, що стосуються її розвитку, доступність інформації, що мається в розпорядженні адміністрації (1-2-3-4-5).

6. Статус школи, її загальний імідж (1-2-3-4-5).

7. Сучасність і повнота відпрацьованості використовуваних у школі освітніх програм, адекватність реалізованих у школі стратегій і концепції потребам учнів, сучасним вимогам та уявленням (1-2-3-4-5).

8. Можливості для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу вчителів у школі (1-2-3-4-5).

9. Корисність та ефективність організаційних і методичних нововведень в освітньому процесі в останні два-три роки (1-2-3-4-5).

10. Соціально-психологічна атмосфера педагогічного колективу (1-2-3-4-5).

Задоволеність якістю підготовленості випускників школи системами професійного використання та підготовки можна визначити за допомогою анкетування учнів, викладачів, персоналу. Визначається вона й на підставі даних вступних іспитів, даних про успішність навчальної та трудової діяльності, даних про рівень адаптованості випускників школи до вимог та умов нової діяльності.

У ході підготовчих заходів з упровадження системи якості важливо всю інформацію з питань задоволеності зовнішніх і внутрішніх споживачів якістю освіти у школі систематизувати. Треба зробити на її основі висновки про співвідношення "зовнішніх" і "внутрішніх" оцінок, про повноту збігу оцінок випускників на виході зі школи та коли мине визначений період часу; про фактори, що визначають низький рівень задоволеності учасників освітнього процесу якістю освіти.

Названі вище п'ять напрямів проведення школою самообстеження при впровадженні системи якості не є вичерпними. Кожна освітня установа може, виходячи зі своєї специфіки та переваг, доповнити їх іншими напрямами.

У процесі розробки програми самообстеження важливо передбачити адресність отриманої інформації. Діагностична інформація повинна кореспондуватися з визначеними управлінськими, проектними рішеннями в галузі впровадження внутрішньошкільної системи якості.

*Робочі елементи системи якості відповідно до міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000:

1 - відповідальність керівництва;

2 - загальні положення, процедури та розробка програм якості;

3 - маркетинг та аналіз контрактів;

4 - управління проектуванням;

5 - управління документацією та даними;

6 - управління продукцією, що поставляється споживачам;

7 - матеріально-технічне забезпечення;

8 - ідентифікація та відстеження продукції;

9 - управління процесами;

10 - контроль та іспити;

11 - управління контрольним, вимірювальним та іспитовим устаткуванням;

12 - статус контролю й іспитів;

13 - управління невідповідною продукцією;

14 - коригувальні та попереджуючі дії;

15 - управління реєстрацією даних про якість;

16 - внутрішні перевірки якості;

17 - навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

18 - обслуговування;

19 - статистичні методи;

20 - витрати на якість.


 
 

Цікаве

Загрузка...