WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Пріоритети діяльності обласного осередку асоціації керівників шкіл України - Реферат

Пріоритети діяльності обласного осередку асоціації керівників шкіл України - Реферат

Пріоритети діяльності обласного осередку асоціації керівників шкіл України

Модернізація освіти, зокрема її управлінської діяльності, неможлива без розвитку державно-громадського управління, що підкреслюється в нормативно-правових і концептуальних документах про освіту

Перехід до демократії - масштабний процес, який передбачає зміни в політичній, економічній, соціальній і культурній сферах людської діяльності. Формування демократичного світогляду та демократичних відносин - одне з найбільш відповідальних і складних завдань сучасної гуманітарної політики, тому модернізація освіти на сьогодні є однією з основних проблем перебудови освітньої системи в Україні.

Отже, нова система управління повинна поступово утверджуватись як державно-громадська й забезпечувати прискорений випереджальний інноваційний розвиток та умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя, спрямовувати діяльність освітян на пошуки нових демократичних відкритих моделей управління освітою, що зорієнтовують освітні процеси не на відтворення, а на розвиток, передбачають забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, унаслідок чого змінюються навантаження, функції, структура та стиль центрального й регіонального управління освітою.

Метою державно-громадського управління освітою є оптимальне поєднання державних і громадських засад в інтересах особистості, соціуму та влади. Основними його завданнями є реалізація визначених прав та обов'язків педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами; демократизація державного управління освітою; задоволення потреб та інтересів учасників навчально-виховного процесу; розвиток погоджувальних механізмів у вирішенні загальних завдань.

Змістом державно-громадського управління є діяльність його суб'єктів за двома напрямами:

перший - забезпечення функціонування освітньої сфери, взаємодія державних органів і громадських організацій, залучення в освіту сил і засобів юридичних і фізичних осіб;

другий - розвиток системи освіти, розроблення та реалізація освітніх програм, удосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності.

Державно-громадське управління освітою можна представити як інтеграцію трьох напрямів роботи:

демократизація діяльності органів управління освітою;

розвиток асоціацій учасників освітньої діяльності;

організація громадських органів управління освітою.

Звернення до наукових джерел з теорії управління дає можливість вибору оптимальних форм поєднання громадського та державного управління. Так, Г. Єльнікова визначає такі моделі державно-громадського управління:

модель структурно-громадського супроводу, яка передбачає на кожному управлінському щаблі відповідну громадську структуру, основним завданням якої є незалежна експертиза стану справ освітньої галузі, ведення діалогу з владними структурами для збалансування інтересів громадськості та органів управління загальною середньою освітою;

модель інформаційно-громадського супроводу, яка передбачає організацію зустрічних потоків інформації. Згори до низу надходить нормативно-правова інформація, а знизу догори - претензійна, реакція виконавців громадськості на нормативно-правову та суспільно-ціннісну інформацію;

модель субординаційно-проміжного партнерства, яка передбачає запровадження на всій вертикалі динамічних субординаційних стосунків. До виконання завдань залучається громадськість, і стосунки тимчасово перетворюються на партнерські.

Ознайомлення з досвідом роботи закладів освіти Донецького регіону дає підстави стверджувати, що в управлінській практиці навчальних закладів Донецької області реалізуються всі наведені вище моделі. Наприклад, перша модель широко застосовується під час атестації навчальних закладів, друга - при звітуванні адміністрації перед громадськістю, третя - при виробленні стратегії розвитку навчальних закладів та її реалізації. Зміна моделей відбувається залежно від зміни мети завдань, які в даний час вирішує навчальний заклад.

Значна роль у розгортанні демократичних процесів в освіті належить керівнику школи. Від уміння директора сприймати нове, налаштовувати себе до інноваційної діяльності, бачити перспективу розвитку, заглядати в майбутнє, знаходити найбільш вірні шляхи до рішення виникаючих проблем, долати все застаріле та віджиле, йти на розумний риск та експеримент заради ствердження нового, передового залежить траєкторія руху закладу до демократичної школи. Тому підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до переходу на державно-громадське управління є однією з основних проблем функціонування та розвитку освіти області.

Як стверджує педагогічна наука, найбільш ефективне навчання - це навчання в діяльності. Отже, участь шкільних управлінців у роботі Асоціації керівників шкіл України, з одного боку, є забезпеченням невід'ємного права громадян на свободу об'єднання, що закріплене Загальною декларацією прав людини й гарантується Конституцією та законодавством України, з іншого - школою державно-громадського управління.

Донецький обласний осередок Асоціації керівників шкіл України є місцевим осередком всеукраїнської громадської організації - Асоціації керівників шкіл України (АКШУ) - добровільної громадської організації директорів і заступників директорів середніх загальноосвітніх закладів Донецької області, які на добровільних засадах об'єднались для виконання статутних завдань.

У своїй діяльності організація керується Конституцією України, чинним законодавством, статутом Асоціації та положенням ДОО АКШУ. Донецький осередок створений у грудні 2006 року і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. У своїй структурі має тринадцять районних осередків, які об'єднують понад 200 членів. Метою ДОО АКШУ є сприяння розбудові національної освіти як важливого засобу творення української держави, підвищенню професійної майстерності управління школою та захист інтересів своїх членів.

На першому році діяльності асоціації зусилля координаційної ради та її виконкому були зосереджені на пошуку та відборі ідей, які допомогли б консолідувати керівників шкіл для творчої співпраці. Однією з таких ідей стала ідея ознайомлення, узагальнення та розповсюдження інноваційного досвіду навчальних закладів області. Опрацювання цієї ідеї слугувало підставою для видання книги "Інноваційний досвід шкіл Донеччини". Подальше розгортання ідеї переростає у створення відкритої школи для керівників: із 2008 року щоквартально один з навчальних закладів, досвід яких представлений у книзі, буде презентувати систему роботи для своїх колег. Такий обмін думками, ідеями, знахідками якнайкраще буде стимулювати поширення інновацій серед освітян регіону.

Розуміння членами асоціації керівників важливості навчання учнів життю в умовах сучасного глобалізованого світу та практичної реалізації знань життєдіяльності, потреби виховання та підготовки молодого покоління, яке реально здатне оцінити, упровадити, а головне - зберегти ідеї демократії, спричинило народження нового руху старшокласників Донецької області. У травні 2007 року шкільні лідери разом з учителями, директорами, представниками громадських організацій і владних структур зібрались на свій перший форум "Молодь Донеччини". Форум мав за мету стимулювання соціальної активності випускників загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області та формування їх громадянськості, комунікативної компетентності та лідерських якостей.

Під час форуму шкільні лідери визначили проблематику соціальної реальності нашого регіону, яку вони акумулювали у п'яти проектах: "Двадцять п'ять років процвітання", "Здоров'я нації - твоє майбутнє", "Я молодий", "Без минулого немає майбутнього", "Творчий потенціал Донбасу".

Важливий крок, зроблений на форумі, - це прийняття звернення до всіх випускників 2007 про спрямування своїх знань, здібностей та праці на процвітання Донецького регіону.

Отже, асоціація керівників уважає своїм пріоритетним завданням формування нової молодіжної політики в регіоні, акцент якої зроблено на підтримці й розвитку того, що є позитивним у молоді Донеччини. Із цією метою координаційна рада асоціації взяла активну участь у підготовці до "Уроку демократії", що проводився для старшокласників області в жовтні 2007 р. у Донецькій обласній раді. Цей урок і зустріч з головою Донецької облради А. Близнюком стали для учнівських лідерів знаменною подією в житті.

Ураховуючи важливість і необхідність переорієнтації в сучасному освітньому просторі України, переходу від жорстокого субординаційного управління до гнучкого державно-громадського Асоціацією керівників шкіл Донецької області було прийнято рішення про щорічне проведення форумів старшокласників з метою активізації їх громадянської активності, привернення уваги до справ регіону, формування лідерських якостей.

У перспективних планах асоціації багато корисних і цікавих справ: установлення контактів з осередками АКШУ інших областей України, підписання угод про співробітництво з громадськими організаціями області, участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах тощо. Але є низка питань, які не можуть знаходитись в одній площині з новими моделями управління освітою та хвилюють керівників закладів освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...