WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Поточне оцінювання - Реферат

Поточне оцінювання - Реферат

Поточне оцінювання

Навчання й розвиток постійно знаходяться в русі. У результаті цього вчителі мусять постійно оцінювати вже зроблене. Розвивальна програма для початкових класів ґрунтується на підтримці постійного росту дитячого знання та розуміння себе й довколишнього світу

Підхід й обґрунтування

Поточне оцінювання в контексті класних занять може дати чітку, справедливу й розгорнуту картину дитячих здібностей та поступу. Традиційний підхід до оцінювання фокусувався на оцінці через стандартні письмові завдання. Учителі намагались отримати для себе, батьків і шкільної адміністрації кількісне підтвердження учнівського поступу. Проте останні освітні тенденції досліджують і створюють альтернативні методи оцінювання й допомоги дитячому зростанню. Прийняття цілісно-мовного підходу до освіти, коли активно інтегруються процеси слухання, мовлення, читання та письма, відкрило нові перспективи для оцінювання. Усі ці аспекти було враховано, аби відображати повнішу картину дитячого розвитку. "Автентичне" оцінювання як опозиція до оцінювання "за вимогою" відбувається постійно в контексті значеннєвого розвивального навчального середовища. Воно відбиває реальний цінний навчальний досвід, який можна фіксувати через спостереження, ситуативні записи, щоденники, приклади дитячих робіт, збори, портфоліо тощо. Автентичне оцінювання має сенс і для самого учня. Воно відбувається під час процесу навчання, оскільки є першорядним чинником учнівського зростання.

"Індивідуальне оцінювання дитячого розвитку й навчання надзвичайно важливе для планування та впровадження роозвивально виправданих програм", - зазначає Національна асоціація дитячої освіти (National Association of the Education of Young Children). Різноманітні альтернативні методи оцінювання набагато відповідніші навчанню дітей, ніж стандартні письмові тести. Останні розробки наголошують, що важливо дізнаватися, що діти знають і вміють, а не чого не знають і не вміють. Якщо вчитель хоче дізнатися, що насправді знають і можуть його учні, йому треба спостерігати, як вони виконують завдання у знайомих ситуаціях, маючи багато можливостей продемонструвати свої знання й уміння, а не покладатись на самі письмові завдання. Оцінювальний підхід має відповідати розвивальним характеристикам дитини, щоби забезпечити більш повне й ретельне відображення дитячих здібностей та здобутків, ніж дають оцінки за письмові завдання.

Нові методи оцінювання: постійні, кумулятивні

Традиційні методи: щорічні

Використовують відкриті можливості

Використовують певну кількість можливостей

Відбуваються в різних оточеннях

Відбуваються в одному стандартному оточенні

Ґрунтуються на критеріях

Ґрунтуються на нормах

Залучають до процесу оцінювання учнів

Учитель домінує

Оцінювання є способом збору інформації та її подальшого використання для оцінки учнівського поступу. Воно дає вказівки про зміни викладацьких компонентів у навчальному плані.

Критерії оцінювання повинні включати:

обґрунтованість;

численні можливості для оцінки здобутків, а не стандартну обмежену кількість можливостей;

залучення дитини як цілісності;

повторюваність спостережень;

постійний процес;

використання різних методів.

Оцінювальне портфоліо є колекцією учнівських робіт, яка демонструє дитячі спроби, поступ і здобутки за певний часовий проміжок. Учні й учитель повинні бути залученими у процес відбору робіт для портфоліо.

Оцінювання за моделлю програми "Крок за кроком" для початкових класів має включати такі припущення:

оцінювання мусить підтримувати поступ дитячого знання, розуміння й упевненості;

оцінювання має зосереджуватись на важливих цілях і включати різноманітні джерела інформації;

оцінювання повинно коригувати й підтримувати розвитково виправдані викладацькі методи;

батьки та діти є основними партнерами у процесі оцінювання.

Найголовнішою метою оцінювання є надання учням можливості оцінити самих себе. Успішне оцінювання має дозволяти учню стати самостійним та автономним. Учнівські думки є невід'ємною частиною автентичного оцінювання.

Мета

Головною метою оцінювання є спостереження за поступом дитини й точна градація учнівського рівня, потрібні для того, щоби навчальний план відповідав індивідуальним потребам учнів і гарантував успіх кожної дитини. Іншою причиною для оцінювання є визначення дітей з особливими потребами, які можуть потребувати додаткової підтримки або втручання. Відповідне оцінювання має забезпечувати активний зв'язок між викладацькими методами, предметом навчання та змістом вивченого.

Автентичне оцінювання має:

наголошувати на сильних сторонах кожного учня, а не віднаходити його слабкості;

впливати на викладацькі підходи, зазначаючи, чого і як навчати;

бути постійною частиною викладання;

бути багатовимірним, фокусуючись на суспільному й емоційному поступі, а не тільки на мисленнєвому розвитку;

включати активний взаємний обмін думками між учителем і батьками, учителем та учнями;

наголошувати на важливості навчання;

розвивати успішне й оптимальне навчання для всіх учнів;

бути чітко зрозумілим учням та їхнім батькам.

Учителям важливо знати, яке знання вже осягнули та застосовують їхні учні. Спостереження та документування дитячої поведінки є способом отримання такої інформації. Відповідне оцінювання є постійним, контекстуальним, використовує численні прийоми, підтримуючи викладацькі методи та збагачуючи планування навчання.

Оцінювання може й мусить слугувати різним цілям:

учні стають більш саморефлексивними, контролюючи власне навчання;

учителі можуть застосовувати свої методи більш прицільно;

учителі можуть визначити, кому з дітей необхідно більше допомагати;

батьки більше розуміють, як проходить поступ їх дітей;

адміністрація школи краще розуміє, як розвиваються групи учнів;

учителі можуть проводити градацію рівня здобутків учнів, які беруть участь у навчанні за цією моделлю.

Навчання й розвиток учнів мають оцінюватись учителем на самому початку навчального року й постійно тривати, даючи вчителям підґрунтя для коригування навчального плану. Спостерігаючи за своїми учнями, учитель мусить змінювати навчальні заходи, аби вони відповідали потребам дітей. Автентичне оцінювання ґрунтується на розумінні того, що учні й учителі є найкритичнішою аудиторією і що оцінювання фокусується на навчанні. Учні та вчитель разом займаються оцінюванням: учні можуть контролювати власне навчання, учителі - удосконалювати підходи. Ентузіазм та оптимізм, які супроводжують альтернативне оцінювання, виправдані. Проте зміни - це завжди випробування, і зміни у процесі оцінювання - не виняток.

Аудиторія

Учителі, учні, батьки й адміністрація - усі мають бути залученими до процесу оцінювання. Учителі повинні постійно спостерігати за навчанням і поступом своїх учнів. Постійне оцінювання дозволяє вчителям щодня розмовляти з учнями про їхні роботи та використовувати цю інформацію для коригування навчального плану. Учителі мають обговорювати результати оцінювання та свої думки з цього приводу зі своїми учнями. Тоді діти бачитимуть свій поступ і зможуть реалістично поставитись до своїх успіхів. Учителі мусять часто запрошувати шкільну адміністрацію, щоби й вона долучалась до поступу класу, переглядаючи приклади дитячих робіт.

Батьківська участь в оцінюванні має бути більшою, ніж отримання табелю з оцінками. Батьки мусять постійно проглядати дитячі роботи. Вони матимуть чіткішу картину поступу власної дитини, якщо бачитимуть конкретні приклади її робіт. Збірка дитячих робіт за певний часовий проміжок ілюструє якість дитячого мислення й розвитку. Підсумовуючи цю інформацію, учитель зможе чітко та зрозуміло звітувати перед батьками. У частині "Форми портфоліо" наприкінці цієї глави є дві форми для батьків. Перша - це форма супровідного листа дитячого портфоліо, коли його направляють батькам. Лист пояснює, чим займалась дитина і чим є портфоліо. Друга форма є бланком відповіді для батьків. Там вони можуть записувати свої думки та спостереження про дитячий поступ, проілюстрований у портфоліо.

Типи оцінювання

Саме традиційне тестування може не досягти основної мети оцінювання - оптимізації навчання. Автентичне оцінювання намагається вийти за межі письмового підходу до оцінювання, формуючи моделі, які зважають на ширший спектр інтелектуальних можливостей як обґрунтованих показників знання. У класі можна використовувати велику кількість автентичних оцінювань. Використовуючи різні моделі оцінювання, учитель зможе отримати повнішу картину дитини як цілісності.

Розвивально виправдані підходи до оцінювання дітей мають давати велику кількість інформації про фізичне, суспільне, емоційне й інтелектуальне зростання дитини. Неформальні методи оцінювання, наприклад, прямі спостереження, записи епізодів і портфоліо дитячих робіт, використовуються для оцінювання того, що дитина насправді знає й уміє робити. Для успіху програми "Крок за кроком" необхідно використовувати ці методи, аби переконатися, що викладання та оцінка є доповнюючими елементами і що застосовані підходи розвивально виправдані.

Спостереження та документація

Ця форма оцінювання ефективна у визначенні того, що і як вивчила дитина. Учителі збирають величезну кількість обґрунтованої та надійної інформації під час щоденних занять, об'єктивно спостерігаючи за дитиною та записуючи свої спостереження. Ця інформація забезпечує підґрунтя для висновків про стан дитини й викладацькі підходи, які їй підходять. Учитель мусить постійно спостерігати. Для оцінки спостереження інколи бувають неформальними й не включають записування, а інколи спостереження ведуться з певною метою, наприклад, дізнатись, чи засвоїла дитина певну навичку чи певне знання. Неформальне й формальне спостереження дають учителю точне бачення дитячих можливостей та навичок. Такі індивідуальні спостереження забирають усього від 5 до 15-ти хвилин, легко вписуючись у щоденний графік.

Існує багато методів запису спостережень:


 
 

Цікаве

Загрузка...