WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

7.4. Важливою умовою науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах є кваліфікована наукова підтримка. Наукова підтримка науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється у формах наукового керівництва й наукового консультування.

7.5. Науковим керівником обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи є голова обласної експертної ради, який призначається щорічно наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області. Науковий керівник програми здійснює координацію всіх педагогічних досліджень у масштабах області.

7.6. Науковим консультантом обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи є заступник голови обласної експертної ради. Науковий консультант здійснює консультування освітніх установ-учасників науково-дослідної, експериментальної роботи із загальнопедагогічних і методологічних питань організації та проведення науково-дослідної роботи в освітніх установах Донецької області.

8. Наукове керівництво науково-дослідною, експериментальною роботою в освітніх установах

8.1. Наукове керівництво науково-дослідною, експериментальною роботою в освітніх установах здійснюється науковими співробітниками.

8.2. Науковий співробітник науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі - це фахівець, що володіє методологією й методиками психолого-педагогічних досліджень, знайомий із практикою та науковою літературою з проблем дослідження, який проводиться, і здатний очолити наукову діяльність працівників освітньої установи, організовану з метою вирішення наукових і науково-практичних завдань, що стоять перед ним.

8.3. Робота наукового співробітника в освітній установі організується на основі договору або трудової угоди. Освітня установа в особі директора виступає в ньому як замовник, а науковець - як виконавець функцій, що покладаються на нього.

8.4. Діяльність наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи припиняється при закінченні терміну договору, а також:

за ініціативою вищої організації;

при рішенні управління освіти і науки про закриття експерименту, припинення науково-дослідної, експериментальної роботи, вилучення зі штатного розкладу освітньої установи посади наукового співробітника;

за ініціативою адміністрації освітньої установи при недотриманні науковим співробітником науково-дослідної, експериментальної роботи умов договору або при невиконанні ним своїх функціональних обов'язків;

за ініціативою наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи;

при недотриманні керівництвом освітньої установи умов договору та при нездатності адміністрації освітньої установи створити необхідні для науково-дослідної, експериментальної роботи умови.

8.5. Функції наукового співробітника науково-дослідної, експериментальної роботи.

Науковий співробітник:

здійснює загальне керівництво виконанням науково-дослідної роботи в установлені терміни з високою якістю;

за узгодженням з керівництвом освітньої установи формулює творче завдання на проведення науково-дослідної, експериментальної роботи, визначає необхідні для його виконання матеріальні, організаційні, кадрові та інші умови;

розробляє програму та плани науково-дослідної, експериментальної роботи;

спільно з освітньою установоюбере участь у визначенні складу виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи з числа працівників освітньої установи;

координує діяльність виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи;

організує аналіз та узагальнення результатів науково-дослідної, експериментальної роботи;

при необхідності коректує плани та програми науково-дослідної, експериментальної роботи;

представляє на засіданнях обласної експертної ради звітні матеріали та документи науково-дослідної, експериментальної роботи спільно з керівниками освітньої установи;

консультує виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи в підготовці результатів проведеної роботи до публікації;

оцінює якість оформлення результатів досліджень у вигляді наукового звіту чи в іншій установленій формі;

у випадку, якщо це передбачено планом і програмою досліджень, науковий керівник займається також питаннями впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи у практику роботи освітньої установи.

8.6. Права наукового співробітника.

Науковий співробітник має право:

брати участь у розв'язанні будь-яких наукових, організаційних і фінансових питань, пов'язаних з виконанням його функцій;

спільно з керівником освітньої установи, заступником директора з науково-методичної роботи формулювати деталі творчого завдання на проведення науково-дослідної, експериментальної роботи;

визначати умови роботи виконавців і характер відносин з ними у процесі науково-дослідної, експериментальної роботи, брати участь у вирішенні питань матеріального та методичного забезпечення досліджень;

бере участь в узгодженні всіх рішень, що ухвалюються в освітній установі та стосуються науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7. Відносини наукового співробітника з іншими суб'єктами науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7.1. Відносини з керівництвом освітньої установи.

Науковий співробітник:

визначає в результаті угоди з керівництвом освітньої установи тему, проблему, терміни, передбачувані результати науково-дослідної, експериментальної роботи;

отримує повноваження на організацію й управління науковою діяльністю виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи з числа працівників освітньої установи;

на прохання керівництва освітньої установи знайомиться його з організаційною документацією й попередніми результатами науково-дослідної, експериментальної роботи;

передає керівництву освітньої установи остаточні результати науково-дослідної, експериментальної роботи у формі, визначеної угодою й зафіксованої в організаційній документації науково-дослідної, експериментальної роботи.

Керівник освітньої установи:

видає наказ (розпорядження) про організацію науково-дослідної, експериментальної роботи; про учасників науково-дослідної, експериментальної роботи; про звітність науковому співробітнику конкретних виконавців;

створює необхідні для проведення науково-дослідної, експериментальної роботи умови.

8.7.2. Відносини з виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи. Науковий співробітник спільно з виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи планує їх роботу, формулює конкретні завдання, контролює хід та якість їх виконання, надає при необхідності консультативну й методичну допомогу.

Виконавці науково-дослідної, експериментальної роботи надають науковому співробітнику результати своєї роботи, зафіксовані в установленій ним формі для подальшої обробки та включення їх у підсумкові матеріали науково-дослідної, експериментальної роботи.

8.7.3. Відносини з обласною експертною радою з науково-дослідної, експериментальної роботи.

Науковий співробітник представляє на засіданнях обласної експертної ради звітні матеріали та документи науково-дослідної, експериментальної роботи, надає в експертну раду, з її вимоги організаційно-технічну документацію науково-дослідної, експериментальної роботи, а також при необхідності забезпечує доступ членів ради на експериментальні майданчики.

Експертна рада дає висновок про відповідність характеру роботи вимогам методології педагогічних досліджень, що проводиться науковим співробітником, при необхідності виробляє рекомендації з її вдосконалення або виступає з пропозицією в управління освіти і науки про її припинення.

8.8. Відповідальність наукового співробітника.

8.8.1. Науковий співробітник науково-дослідної, експериментальної роботи несе посадову відповідальність перед керівництвом освітньої установи:

за якість програми науково-дослідної, експериментальної роботи, обґрунтованість вибору пропонованих для її реалізації засобів і методів;

за своєчасне та якісне виконання науково-дослідним колективом наміченої програми науково-дослідної, експериментальної роботи, якість отриманих результатів.

8.8.2. Науковий співробітник несе моральну відповідальність:

за можливі негативні наслідки науково-дослідної, експериментальної роботи для учнів;

за дотримання норм педагогічної та наукової етики в ході науково-дослідної, експериментальної роботи, пошану авторських прав членів дослідницького колективу;

за коректність використання результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі.


 
 

Цікаве

Загрузка...