WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

5.6. Очікувані проміжні й підсумкові результати науково-дослідної, експериментальної роботи, включені в обласну цільову програму, фіксуються в організаційних планах на кожний рік та описуються у творчих завданнях для кожної освітньої установи.

6. Організаційно-правові та фінансово-економічні основи науково-дослідної, експериментальної роботи

6.1 Науково-дослідна, експериментальна робота в освітніх установах завжди пов'язана з деяким ризиком. Відповідальність за її можливі негативні наслідки розподіляється між засновниками та виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи відповідно до рівня їх компетенції. Повну відповідальність за ініціативну науково-дослідну, експериментальну роботу несуть засновник і керівник освітньої установи спільно з авторами й відповідальними виконавцями науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.2. Дозвіл на експеримент дають органи управління освіти різних рівнів у рамках своєї компетенції на основі рекомендацій відповідних експертних рад.

6.3. Для включення в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи освітня установа подає в обласну експертну раду програму передбачуваного дослідження (експерименту) і заявку, завізовану засновником. Обласна експертна рада розглядає документи, що поступили, і при достатній актуальності й науковій обґрунтованості програми рекомендує надати установі статус кандидата в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи. Рішення експертної ради затверджується наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області.

6.4. Надання освітній установі статусу обласного експериментального майданчика здійснюється колегією управління освіти і науки раз на рік за підсумками щорічної експертизи ходу й результатів науково-дослідної, експериментальної роботи, що проводиться обласною експертною радою. Статус надається строком на один рік і може бути продовжений на такий же термін за підсумками наступної експертизи. Продовження терміну перебування у статусі експериментального майданчика обмежується тривалістю дослідження (експерименту), указаною в затвердженій обласною експертною радою програмі дослідження.

6.5. Статус обласного науково-методичного центру надається освітній установі, що успішно завершила експеримент, за умови високої значущості отриманих результатів для розвитку системи освіти Донецької області. Рішення про привласнення статусу науково-методичного центру ухвалюється колегією управління освіти і науки за представленням обласної експертної ради. Статус надається строком до двох років. Після закінчення даного терміну продовження терміну перебування у статусі науково-методичного центру не допускається. Щорічно науково-методичний центр звітує перед обласною експертною радою про хід реалізації проекту розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду.

6.6. Участь установи в обласній програмі науково-дослідної, експериментальної роботи припиняється:

після виконання освітньою установою програми дослідження (експерименту);

якщо установі не надається статус науково-методичного центру;

після виконання освітньою установою у статусі науково-методичного центру проекту впровадження результатів науково-дослідної, експериментальної роботи;

за рішенням керівництва освітньої установи чи його засновників, що приймається в односторонньому порядку, у разі неможливості з яких-небудь причин продовжувати участь у програмі;

за рішенням колегії управління освіти і науки, що приймається на основі рішення обласної експертної ради про недоцільність продовження науково-дослідної, експериментальної роботи в даній освітній установі, зважаючи на невиконання чи неякісне виконання установою своїх зобов'язань (творчого завдання, проекту впровадження тощо);

утрати актуальності дослідження, що проводиться, недотримання необхідних науково-методичних, кадрових, матеріальних та інших умов цієї діяльності.

6.7. Колегія головного управління освіти і науки має право надати освітній установі, яка закінчила дослідження (експеримент) у статусі обласного експериментального майданчика або яка успішно виконала проект упровадження у статусі науково-методичного центру, статус обласного експериментального майданчика на наступний термін за умови, що ця установа розробить програму нового дослідження (експерименту) і дана програма буде затверджена обласною експертною радою до закінчення попереднього терміну перебування установи в обласній програмі науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.8. Фінансування обласної цільової програми науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється засновниками освітніх установ-учасників програми. Підставою для відкриття фінансування є наказ начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Донецької області.

6.9. Кошти, програми, що виділяються засновником на фінансування, мають такі цілі:

установлення додаткових штатних одиниць;

установлення надбавок до заробітної платні виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи;

інші витрати, пов'язані з темою й напрямом науково-дослідної, експериментальної роботи (комп'ютери й оргтехніка, методична література, відрядження тощо).

6.10. Розмір надбавок до заробітної платні виконавців науково-дослідної, експериментальної роботи та кількість додаткових штатних одиниць визначаються управлінням освіти і науки залежно від статусу науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.11. Засновник має право вводити інші штатні одиниці, а також збільшувати розмір надбавок виконавцям за наявності необхідних засобів і доцільності з погляду науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.12. Гімназії й ліцеї, що одержують доплату через свій статус, можуть користуватись тільки одним видом доплати (гімназичної або науково-дослідної, експериментальної роботи).

6.13. Звіти про зміст, обсяги виконаних робіт відповідно до творчих завдань та організаційного плану щорічно розглядаються обласною експертною радою і подаються на затвердження колегії управління освіти і науки.

6.14. Право розподілу та перерозподілу оплати учасникам науково-дослідної, експериментальної роботи надається керівнику освітньої установи на основі коефіцієнта трудової участі за узгодженням з науковим керівником. Перерозподіл проводиться за підсумками роботи не частіше ніж один раз на квартал. Максимальний розмір доплати виконавцю науково-дослідної, експериментальної роботи за наслідками перерозподілу не може перевищувати 35 % від посадового окладу.

6.15. Керівництво освітньої установи є адміністративним керівником і відповідальним виконавцем науково-дослідної, експериментальної роботи і несе відповідальність за раціональне й ефективне використання ресурсів і фінансових коштів, відпущених на виробництво науково-дослідної, експериментальної роботи.

6.16. З метою координації дослідницької роботи освітніх установ-учасників науково-дослідної, експериментальної роботи між собою і з установами вищої й додаткової професійної освіти на базі груп освітніх установ, що ведуть дослідження на споріднену тематику, можуть створюватись творчі лабораторії, діяльність яких регламентується окремим положенням.

6.17. Фінансування діяльності творчих лабораторій науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється відповідно до їх цілей і завдань засновниками освітніх установ, що входять до їх складу.

7. Науково-педагогічні основи науково-дослідної, експериментальної роботи

7.1. Інтеграція науково-дослідної, експериментальної роботи в систему наукового виробництва міста, області, регіону в цілому здійснюється у формах:

координації наукових досліджень у рамках загального плану науково-дослідної, експериментальної роботи освітніх установ області;

експертизи та рецензування програм і наукових звітів про науково-дослідну, експериментальну роботу;

проведення досліджень спільно зі спеціалізованими науково-дослідними установами (кафедрами та лабораторіями ВНЗ, науково-дослідними інститутами);

акумуляція в координаційному центрі сигнальної інформації про проблеми, теми, найбільш значні результати науково-дослідної, експериментальної роботи, доступної для потенційних користувачів, замовників і партнерів по проведенню спільних досліджень.

7.2. Рецензування матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться науковцями та педагогами-практиками. Воно організується авторами робіт, що рецензуються, та адміністрацією експериментальних освітніх установ.

7.3. Експертиза документів і практичних результатів науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється обласною експертною радою. Експертиза проводиться з метою вирішення питань про фінансування науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі, про якість освоєння виділених на ці цілі коштів, про ступінь пріоритетності окремих тем і проблем при формуванні обласної програми науково-дослідної, експериментальної роботи тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...