WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах - Реферат

Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу в освітніх установах

Продовжуємо публікації базових нормативних документів державного та регіонального рівня з теми, методичні рекомендації з підготовки, проведення, узагальнення, управління науково-дослідною роботою в навчальному закладі

1. Загальні положення

1.1. Дане положення є документом, що визначає основні особливості, умови, форми організації та управління, а також норми відносин, що складаються в ході здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи в освітніх установах Донецької області.

1.2. Науково-дослідна, експериментальна робота в освітній установі називається спеціальною діяльністю педагогів та інших працівників освітніх установ, планомірно організована з метою отримання необхідної інформації, що містить розв'язання якої-небудь педагогічної проблеми, а також з метою реалізації на практиці нового зразка педагогічного досвіду.

1.3. Науково-дослідна, експериментальна робота не є основним для освітньої установи видом діяльності, але може виявитись корисною і необхідною для вирішення тих завдань, що стоять перед нею. Потреба в інформації, відсутній у традиційних джерелах, в апробації нової моделі освіти чи її окремих компонентів може виникнути в освітній установі та знаходиться в особливих умовах, зустрілася з новими проблемами, що проектує для себе індивідуальну, унікальну траєкторію (стратегію) подальшого розвитку.

1.4. Будь-яка науково-дослідна, експериментальна робота унікальна за своїм характером. Вона є творчою діяльністю дослідників, які володіють авторськими правами на результати своєї інтелектуальної праці.

1.5. Науково-дослідна, експериментальна робота здійснюється за ініціативою освітньої установи або за замовленням наукових, педагогічних та інших організацій, органів управління освітою, а також приватних осіб за умови узгодження з органами управління освітою.

1.6. Будь-яка науково-дослідна, експериментальна робота в освітній установі прямо чи побічно впливає на самопочуття учнів, їх інтелектуальний і загальний розвиток, зачіпає інтереси і права в отриманні освіти. Тому контроль умов і результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах Донецької області здійснюють органи управління освіти і науки.

1.7. Доцільність, актуальність, новизна, наукова обґрунтованість і забезпеченість науково-дослідної, експериментальної роботи є предметом експертизи, здійснюваної експертними радами.

1.8. Загальне наукове керівництво і координацію науково-дослідної, експериментальної роботи на рівні області здійснює Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

2. Класифікація науково-дослідної, експериментальної роботи

Окремі дослідження розрізняються за характером мети, суб'єкта, об'єкта та предмета дослідження, тривалості й масштабів науково-дослідної та експериментальної роботи. Об'єктом науково-дослідної, експериментальної роботи може бути також педагогічна система в цілому.

3. Критерії актуальності науково-дослідної, експериментальної роботи

3.1. Актуальність теми (проблеми) науково-дослідної, експериментальної роботи залежить від ступеня її розробленості в педагогічній науці та практиці та від ступеня гостроти потреби регіону в розробці цієї теми (розв'язання проблеми).

3.2. Ступінь актуальності теми визначається за її показниками.

3.3. Ступінь розробленості теми (проблеми) в педагогічній науці та практиці визначається компетентними експертами за такими критеріями:

тема достатньо розроблена, якщо в педагогічній літературі є велика кількість публікацій різних рівнів узагальнення, що розкривають основні сторони досліджуваного питання, і з'ясованими залишаються тільки окремі аспекти теми (проблеми);

тема недостатньо розроблена, якщо в педагогічній літературі є невелика кількість публікацій, що недостатньо повно, часто суперечливо розкривають основні сторони досліджуваного питання (проблеми);

тема не розроблена, якщо в педагогічній літературі практично відсутні публікації, що розкривають основні сторони досліджуваного питання (проблеми).

3.4. Ступінь гостроти потреби регіону в розробці пропонованої науково-дослідної, експериментальної роботи також визначається експертами на основі аналізу ситуації в педагогічній науці та практиці освіти. Найбільш пріоритетними й актуальними для освітніх установ Донецької області є теми та проблеми, що відносяться до пошуку шляхів і засобів модернізації освіти відповідно до Програми розвитку освіти Донецької області "Освіта Донеччини. 2007-2011". З метою підвищення доцільності, планомірності, наукової обґрунтованості, надання системного характеру, а також визначення перспективних стратегічних напрямів пошуку і експерименту в обласній системі освіти розробляються цільові програми науково-дослідної, експериментальної роботи.

4. Основні етапи науково-дослідної, експериментальної роботи

4.1. Попередній етап (до вступу до програми науково-дослідної, експериментальної роботи). Термін - необмежений. Основні завдання:

аналіз проблемної ситуації, виявлення рівня опису її в науковій літературі;

визначення об'єкта, предмета дослідження (експерименту), формулювання його основної мети і завдань;

висунення гіпотез;

розробка програми дослідження (експерименту).

4.2. Концептуально-методологічний етап (у статусі кандидата в обласну програму науково-дослідної, експериментальної роботи). Термін - до одного року: з моменту затвердження програми обласною експертною радою до рішення колегії управління освіти і науки щодо привласнення (відмові в привласненні) освітній установі статусу обласного експериментального майданчика. Основні завдання:

розгортання програми дослідження (експерименту) в концепцію;

пошук і відбір діагностичних методик, адекватних завданням дослідження (експерименту).

4.3. Організаційно-практичний етап (у статусі обласного експериментального майданчика). Термін даного етапу визначається тривалістю програми дослідження, проте незалежно від цього фінансування дослідження (експерименту) відкривається строком на один навчальний рік: з 1 вересня до 31 серпня. Наприкінці навчального року фінансування дослідження (експерименту) може бути припинено або продовжено відповідними органами управління освітою на підставі рішення обласної експертної ради. Основні завдання:

реалізація дослідно-експериментальної частини науково-дослідної, експериментальної роботи;

підготовка звітних матеріалів відповідно до технічних завдань, щорічно визначуваних обласною експертною радою.

4.4. Етап узагальнення (у статусі обласного експериментального майданчика). Термін - один навчальний рік. Основні завдання:

аналіз отриманих результатів, обґрунтування істинності чи помилковості висунутих гіпотез;

оформлення результатів науково-дослідної, експериментальної роботи у вигляді наукового звіту.

4.5. Етап розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду (у статусі обласного науково-методичного центру чи школи-лабораторії). Термін (до двох навчальних років) визначається обласною експертною радою залежно від обсягу передбачуваних робіт, підготовки та реалізації проекту розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду.

5. Результати науково-дослідної, експериментальної роботи

5.1. Існує два різновиди результатів науково-дослідної, експериментальної роботи: тексти, що містять розв'язання яких-небудь наукових і практичних проблем, і реальні педагогічні об'єкти, що демонструють можливості та способи розв'язання цих проблем.

5.2. Текстові результати науково-дослідної, експериментальної роботи оформляються у вигляді наукового звіту, статті, монографії та в інших формах наукової продукції.

5.3. Інноваційний педагогічний досвід також підлягає узагальненню та опису.

5.4. Самостійними результатами науково-дослідної, експериментальної роботи є також окремі матеріали та документи, що створені в ході реалізації і забезпечують функціонування інноваційного досвіду. До їх числа відносяться: концепція, модель, положення, статут, структура й механізми управління, освітні програми, початкові програми, підручники та навчальні посібники, педагогічне програмне забезпечення, хрестоматії, методичні рекомендації для вчителів та учнів, навчальне обладнання та інші засоби навчання, окремі методики, критерії, норми, використувані в ході дослідницької освітньої та управлінської діяльності в освітній установі.

5.5. Результати науково-дослідної, експериментальної роботи є інтелектуальною власністю дослідників. Беручи участь у програмі науково-дослідної, експериментальної роботи, дослідники безоплатно передають зразки розроблених матеріалів в обласну експертну раду для використання на користь розвитку освіти Донецької області. Обласна експертна рада визначає місце зберігання й порядок використання цих матеріалів. Публікація та комерційне використання матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи здійснюється тільки з відома авторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...