WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

До початку занять ліцеїсти згідно з режимом роботи ліцею під керівництвом вчителя ІГЗ беруть участь в прогулянках на повітрі.

ІГЗ проводиться в навчальні дні, крім "Днів здоров'я та світських занять" і суботи, тривалістю 40 хвилин з перервою до 10 хвилин згідно з розкладом, складеним заступником директора з навчально-виховної роботи і затвердженим директором ліцею.

Незалежно від типу і виду ІГЗ вони мають структуру:

вступна частина, яка використовується для психологічної та спеціальної підготовки (актуалізації наукових проблем, мотивації та наукової організації діяльності );

основна частина, в якій ліцеїсти за допомогою вчителя визначають мету, завдання ІГЗ, засоби, прийоми, систему організації заняття, методологічну характеристику досліджень (тему, актуальність теми, об'єкт тощо ) та їх методологічну основу (положення теорій, ідеї, базові вихідні постулати тощо) і використовують, як методику своєї дослідницької діяльності, визначаючи її результати;

підведення підсумків, де узагальнюються результати дослідження і формулюються висновки та самостійно при консультації з вчителем планується подальша дослідницька робота ліцеїстів на майбутній тиждень або й на більш довгий час.

Розклад занять позаурочного навчання складається заступником директора ліцею з навчально-виховної роботи, затверджується директором і доводиться до відома ліцеїстів та їх батьків.

Заняття позаурочного навчання можуть проводитися в приміщеннях ліцею чи будь-яких інших установах (комбінатах, заводах, лабораторіях, комп'ютерних центрах, лікарнях тощо) за умови дотримання вимог до них і при їх підготовці в установленому порядку.

Облік змісту ІГЗ, поточної успішності ліцеїстів проводиться при використанні лише вербальної оцінки. Тематичний облік досягнень ліцеїстів ведеться в спеціальних класних журналах із застосуванням п'ятибальної математичної оцінки і контролюється заступником директора ліцею з навчально-виховної роботи. Тематична і поточна оцінка (як вербальна, так і математична) здійснюється за двома критеріями:

творчим, що визначає оригінальність, ретельність розробки ідей та швидкість і гнучкість мислення ліцеїста;

якісного оволодіння знаннями, вміннями та навичками змісту природничо-наукових предметів, що визначається глибиною їх усвідомлення, міцністю, здатністю до переносу тощо.

Ліцеїсти, які з якихось причин не можуть бути присутніми на заняттях позаурочного навчання, повинні одержати дозвіл на відсутність в установленому порядку (надання особистої заяви, погодженої з батьками, директору чи заступнику директора з відома педагога-організатора класу).

Позаурочне індивідуальне навчання для ліцеїстів, що не можуть відвідувати ліцей за станом здоров'я і потребують довгої реабілітації після хвороби, здійснюється вдома при педагогічному забезпеченні вчителями ІГЗ.

Підставою для організації позаурочного навчання таких ліцеїстів в другій половині дня є заява батьків або осіб, які їх замінюють, та довідка лікувальної установи.

Програмування самоосвітньої діяльності ліцеїстів

Програмування самоосвітньої діяльності ліцеїстів здійснюється за рахунок самостійної розробки програм самовдосконалення ліцеїстів (ПСЛ).

ПСЛ - це своєрідна концепція життєтворчості молодої людини, яка полягає не в адаптації до оточуючого середовища, а в її перетворенні й новому погляді на звичні речі, явища, життєві обставини.

Програма складається самостійно ліцеїстами, при консультації з вчителями, педагогами-організаторами класів, науковими керівниками, батьками та іншими.

Важливими складовими ПСЛ є принципи, правила життя ліцеїста, сформульовані як головні психологічні установки.

Для втілення ідеї наукової самоорганізаіцї ліцеїстів креативна педагогічна система передбачає складання плану їх творчої діяльності, який визначає:

головні завдання творчої діяльності ліцеїста;

можливі шляхи, засоби, прийоми виконання завдань;

прогноз особистих змін і змін в житті своїх близьких, рідних, колег, друзів.

Наукова самоорганізація ліцеїстів здійснюється складанням:

тижневої циклограми зайнятості, де передбачається назва справ та розподіл їх у часі і визначення місця проведення;

режиму робочого дня, "День здоров'я та світських занять" та день відпочинку;

щоденники, які ведуть ліцеїсти у вільній формі і тільки для особистого користування.

ПСЛ розробляються ліцеїстами на один навчальний семестр. У планах вказується зміст матеріалу, що підлягає творчому опрацюванню, види завдань (проекти, реферати, статті, доповіді, звіти тощо), які необхідно виконати, терміни і форми звітності (творчий звіт, співбесіда, семінар, колоквіум, конференція тощо).

ПСЛ будується з урахуванням умов природничо-наукової, профільної освіти, змісту програм з інших предметів та особистих наукових інтересів, естетичних смаків, фізичних потреб ліцеїстів тощо.

Педагогічне, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Позаурочне індивідуально-групове навчання ліцеїстів здійснюється вчителями з вищою педагогічною освітою.

Учителі позаурочного навчання зобов'язані висококваліфіковано забезпечити:

придбання досвіду творчої діяльності (знання, вміння та навички дослідницької (навчальної чи наукової) діяльності);

оволодіння ліцеїстами способами діяльності (загальними навчальними знаннями, уміннями та навичками);

свідоме глибоке засвоєння предметних знань;

розвиток емоційно-ціннісного ставлення ліцеїстів до світу і виховання їх як чуйних, високодуховних, соціально активних, творчих особистостей з науковим мисленням, стійким інтересом до наукової діяльності;

самопізнання особистості ліцеїста та оволодіння вміннями психорегуляції свого творчого стану.

Навчально-виховний процес у позаурочному навчанні має високопрофесійне педагогічне забезпечення і відповідає вимогам:

психолого-педагогічним, естетичним, санітарно-гігієнічним, матеріально-технічним;

сучасного розвитку науки;

систематичного зв'язку вчителів урочного фронтального навчання (першої половини навчального дня).

Посадова інструкція педагогів-організаторів індивідуально-групового навчання

Вступ

Педагог-організатор класу (ПОК) Саксаганського природничо-наукового ліцею - основна посадова особа, на яку покладаються завдання реалізації виховання ліцеїстів.

Діяльність педагога-організатора класу регламентується Уставом ліцею, Положенням про організацію навчально-виховного процесу і базується на Концепції діяльності Саксаганського ліцею, індивідуально-групової освіти, річних планах роботи (ліцею, класу), наказах директора та даної інструкції.

Посадові обов'язки педагога-організатора клас

Забезпечує проведення ІГЗ класу у другій половині дня, прогулянки на свіжому повітрі та харчування.

Здійснює планування роботи у класі з організації всіх видів діяльності ліцеїстів та їх батьків (навчальної, дослідницької, валеологічної, культурної, громадської).

Організовує виховну роботу у класі, спрямовану на формування творчої особистості ліцеїстів.

Організовує харчування ліцеїстів класу в ліцеї як навчальному закладі повного дня.

Створює систему позаурочної зайнятості ліцеїстів, забезпечуючи їх соціальну активність, профілактику правопорушень (у тому числі під час канікул).

Організовує педагогічну просвіту батьків ліцеїстів за програмою "Педагогічного батьківського ліцею".

Надає допомогу ліцеїстам у виборі теми науково-дослідної роботи і здійснює контроль за виконанням навчального дослідження.

Організовує заняття з попередження нещасних випадків, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я ліцеїстів (пожеж, аварій тощо).

Забезпечує організацію медичного огляду ліцеїстів у медичних установах, військкоматах та інших державних установах.

Забезпечує проведення "годин спілкування", етики, практичної екології, господарських робіт по самообслуговуванню у приміщенні та на території ліцею протягом "Дня світського виховання".

Забезпечує умови для створення системи внутрішньокласного громадського самоуправління.

Проводить годин спілкування з метою визначення рівня вихованості ліцеїстів класу.

Разом з психологом вивчає соціальну структуру класу, складаючи соціограми.

Веде психолого-педагогічні спостереження за ліцеїстами класу і занотовує їх в індивідуальних картках ліцеїстів.

Аналізує успішність ліцеїстів класу і підводить підсумки за окремими семестрами та цілим навчальним роком, відображаючи їх в академкнижках ліцеїстів, відомостях успішності.

Веде документацію класу (журнали, особисті справи тощо), необхідну для контролю результатів діяльності ліцеїстів і класу в цілому.

Здійснює контроль за відвідуванням ліцеїстами уроків, індивідуально-групових занять, гуртків та факультативів.

Контролює дисциплінованість ліцеїстів на заняттях та у плавальному басейні.

Здійснює контроль за роботою ліцеїстів за обраною темою наукового дослідження (творча робота ліцеїста).

Бере участь у науково-методичній роботі ліцею (конференціях, семінарах, сесіях тощо).

Розробляє програму самоосвіти і удосконалення своєї педагогічної майстерності.

Чергує по ліцею у "Світський день" класу.


 
 

Цікаве

Загрузка...