WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів

Самостійна позаурочна навчально- і науково-дослідницька діяльність здійснюється ліцеїстами переважно вдома. Разом з тим, вона відбувається в бібліотеці, комп'ютерних та навчальних кабінетах, лабораторіях ліцею

Як складова частина креативного навчально-виховного процесу, вона полягає в органічному продовженні урочної навчально- та науково-дослідницької роботи ліцеїстів. Разом з тим, ця робота виступає і початком будь-якої освітньої діяльності, оскільки креативна педагогічна система передбачає, в першу чергу, самостійність і творчу активність самих ліцеїстів. При такому підході вона зумовлює виявлення проблем, вирішення яких може переноситися з ініціативи ліцеїстів в зміст урочної діяльності.

У забезпеченні продуктивності позаурочної навчально- і науково-дослідницької діяльності ліцеїстів креативна педагогічна система передбачає дотримання принципів:

самостійного творчого пошуку змісту, об'єму, характеру та строків завершення роботи;

добровільності виконання роботи, що може лише рекомендуватися вчителем-фасилітатором у зв'язку з метою та завданнями освітньої діяльності ліцеїстів;

систематичної перевірки творчих досягнень ліцеїстів з використанням особистісного критерію в поєднанні з нормативним.

Учитель у співтворчості з ліцеїстами заохочує їх до будь-якої надмети, що може полягати у вирішенні наукових, технічних проблем, оволодінні науковою, науково-популярною, художньою літературою, написанні статей, рефератів, доповідей, практичній розробці моделей, пристроїв, апаратів, приладів тощо. Однією з важливих форм позаурочної навчально- та науково-дослідницької роботи ліцеїстів є самоосвіта ліцеїстів, що полягає в самостійному оволодінні систематичним курсом навчання без проходження його в ліцеї (друга іноземна мова, психологія, філософія, стенографія, швидкочитання тощо).

Положення про позаурочне індивідуально-групове навчання

Загальні положення

Позаурочне індивідуально-групове навчання (ІГН) здійснюється на підставі Закону України "Про загальну середню освіту", Положення про середній загальноосвітній заклад України та Статуту і Концепції креативної освіти Саксаганського природничо-наукового ліцею як закладу повного дня для інтелектуально і творчо обдарованих дітей, даного Положення та інших актів чинного законодавства.

Позаурочне ІГН - це вид навчально- та науково-дослідницької діяльності ліцеїстів, що виконує координуючу функцію та будується на індивідуальному педагогічному підході і сприяє забезпеченню індивідуальних творчих потреб, інтересів, нахилів особистості ліцеїста.

Мета та завдання індивідуально-групового навчання

Головна мета позаурочного ІГН полягає в забезпеченні оптимальних умов творчого розвитку особистості, задоволення її індивідуальних освітніх потреб та здобуття профільної природничо-наукової середньої освіти.

Досягнення головної загальної мети ІГН можливо при вирішенні завдань:

формування творчої мотивації до програмованої самоосвітньої діяльності ліцеїстів;

оволодіння ліцеїстами загальною методологією наукових досліджень та загальними науковими методами, що застосовуються в природничо- наукових науках і забезпечують формування планетарного мислення;

придбання ліцеїстами додаткових знань, умінь та навичок навчальної науково-дослідницької діяльності, що забезпечують формування наукового мислення;

формування у ліцеїстів загальнонавчальних знань, умінь та навичок наукової організації дослідницької роботи;

свідомого засвоєння поглиблених знань з предметів природничо-наукового циклу на діалектичній основі;

розвитку емоційно-ціннісного ставлення ліцеїстів до світу і виховання їх як гуманної, соціально активної особистості;

самопізнання особистості ліцеїста та оволодіння ним вміннями психорегуляції свого творчого стану;

професійного самовизначення ліцеїстів та створення програми досягнення мети своєї життєтворчості.

Форми індивідуально-групового навчання

Основними формами ІГН є індивідуальні, індивідуально-групові заняття (ІГЗ), консультації, факультативи та самоосвітня робота ліцеїстів.

Індивідуальні заняття, консультації, факультативи проводяться з профільних предметів в позаурочний час у першій половині навчального дня згідно з типовими навчальними планами за рахунок державного бюджету.

ІГЗ- це заняття в позаурочний час під керівництвом учителя, що проводяться за участю 5-8 ліцеїстів один раз щотижня з урахуванням можливостей ліцеїстів та необхідності обов'язкового їх відвідування.

Самоосвітня робота ліцеїстів - це самостійне програмування на навчально- та науково-дослідницьку діяльність у домашніх умовах, ліцеї (бібліотеці, кабінетах, комп'ютерних класах тощо) та культурно-освітніх закладах міста.

Методи, типи і види індивідуально-групових занять

Серед методів, що сприяють творчій активності ліцеїстів та поглибленню педагогічного індивідуального підходу до них, креативна педагогічна система визначає дослідницький та частково-пошуковий.

Враховуючи ступеневість творчого навчально-виховного процесу, який узгоджується з етапами наукової роботи вченого і в залежності від педагогічної мети і завдань, послідовно застосовується різні типи і види ІГЗ:

Програмування та планування індивідуальної дослідницької діяльності ліцеїстів

Груповий аналіз.

Індивідуальне програмування освітньої діяльності ліцеїста.

Індивідуальне планування освітньої діяльності ліцеїстів.

Групові програмування освітньої діяльності.

Підготовка до індивідуально-дослідницької діяльності

Індивідуально-групові заняття з формування інформаційних умінь.

Індивідуально-групові заняття з поглиблення знань базових понять, законів, теорій тощо.

Індивідуально-групові заняття з формування науково-дослідницьких умінь.

Тренінг творчої психотехніки.

Наукова організація індивідуальної освітньої діяльності.

Дослідження

Теоретичні дослідження з аналізу висновків урочних досліджень.

Експериментальні дослідження (з перевірки висновків урочних досліджень).

Комбіновані дослідження.

Теоретичні дослідження з аналізу знань, одержаних у самоосвітньої діяльності.

Екскурсійні навчальні дослідження.

Узагальнення результатів дослідження

Узагальнюючий семінар.

Наукова дискусія.

Сократівські бесіди.

Семінар "Кругозір".

Арістотелівські бесіди.

Застосування результатів досліджень

Теоретичне індивідуальне вирішення проблемних завдань.

Теоретична індивідуальна розробка науково-технічних проектів.

Практичне індивідуальне виконання науково-технічних проектів.

Звітування дослідників

Співбесіда з учителем.

Індивідуальний письмовий звіт.

Колективний усний звіт.

Написання статті, конкурсної творчої роботи тощо.

Вторинний аналіз результатів досліджень

Теоретичний огляд особистих досягнень дослідників.

Теоретичне визначення рівня досліджень.

Комбіноване заняття.

Досягнення мети окремих ІГЗ в залежності від їх типу вирішується послідовним виконанням часткових завдань:

визначення актуальних напрямків, змісту творчої освітньої особистої діяльності та ініціювання пізнавального інтересу ліцеїстів;

вибір головних психологічних, організаційних, дидактичних, технічних засобів творчої особистої освітньої діяльності та поглиблення пізнавального інтересу;

використання різноманітних засобів для вирішення особистих актуальних освітніх проблем системної освітньої діяльності та поглиблення пізнавального інтересу;

поглиблення розуміння особистих освітніх актуальних проблем та пізнавального інтересу;

напрацювання (виробка) індивідуального стилю, системи освітньої діяльності та вмінь творчого використання особисто добутих знань;

усвідомлення результатів (здобутків) особистої творчої діяльності та відповідальності за себе, поглиблення пізнавального інтересу;

поглиблення розуміння особистих здобутків творчої освітньої діяльності та ініціювання пізнавального інтересу до нових актуальних освітніх проблем.

Управління індивідуально-груповим навчанням (ІГН)

Управління ІГН здійснюється на підставі Концепції внутрішнього управління ліцеєм, правил внутрішнього розпорядку та посадових інструкцій педагогів.

Поточне управління ІГЗ безпосередньо здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи при сприянні інших заступників.

Проведення ІГЗ забезпечує вчитель ІГН, якому надається допомога з боку вчителів-предметників, наукових керівників, наукових консультантів, батьків тощо.

Для обліку досягнень та відвідування занять ліцеїстами вчителі ІГЗ ведуть журнал і використовують його для звіту перед заступником директора з навчально-виховної роботи.

При проведенні занять на вчителів ІГЗ згідно з посадовою інструкцією покладається обов'язок охорони життя та здоров'я ліцеїстів.

Контроль за загальною організацією ІГЗ, виконанням навчальних планів, навчальних програм покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи, який звітує директору ліцею.

Організація позаурочного індивідуального навчання

У позаурочному навчанні беруть участь ліцеїсти I-IV курсів (8-11-х класів) ліцею.

Організація позаурочного навчання будується так, щоби ліцеїсти невимушено, незалежно від використаних типів, видів, форм, методів навчання виявляли творчу активність і максимально можливу самостійність.


 
 

Цікаве

Загрузка...