WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Науково-дослідницькі роботи зберігаються у кабінетах кафедр ліцею. Відповідальність за їх збереження несе завідуючий кафедрою.

Після захисту наукові керівники за допомогою ліцеїстів систематизують картотеку дослідницьких робіт. У картці, яку готує ліцеїст у двох примірниках до захисту, вказуються дані про ліцеїста і наукового керівника, виконана робота (записується тема роботи, прізвище, ім'я, по батькові керівника, рік, клас, оцінка і коротка анотація роботи). Один примірник картки зберігається у бібліотеці ліцею, інший - в тому ж кабінеті, що й сама робота.

Терміни виконання науково-дослідницьких робіт

Дослідницькі роботи ліцеїстів можуть бути одно- і багаторічні (останні переважають).

Терміни виконання роботи визначаються науковим керівником.

Особливості виконання дослідницьких робіт ліцеїстами восьмих класів

Учні 8-х класів протягом першого півріччя одержують необхідні знання для виконання дослідницької роботи в межах курсу "Основи наукових досліджень" за програмою, що передбачає тісне співробітництво не тільки вчителів цього курсу, але й вчителів-предметників даного класу.

Вибір теми здійснюється під час літньої навчально-дослідницької практики. Тематика роботи підбирається виключно з профільних предметів.

Під час зимової сесії ліцеїсти пишуть реферат за дослідницькою роботою.

Захист роботи за обраною темою здійснюється в період зимової сесії у 9-му класі.

Літня дослідницька практика ліцеїстів

Проходження практики ліцеїстами є обов'язковим етапом виконання науково-дослідницьких робіт.

Практика проводиться після закінчення навчального року і складання екзаменів протягом двох тижнів.

При проходженні практики ліцеїсти беруть участь:

в експедиціях, екскурсіях на підприємства міста, НДІ, на кафедри та лабораторіях вузів;

у вивченні екологічного становища міста (стан атмосферного повітря, питної води, стічної води і ґрунту прилеглих територій шахти).

Ліцеїсти беруть участь у роботі, пов'язаній з благоустроєм території ліцею.

По закінченню практики ліцеїсти подають звіт про проходження практики керівнику групи.

Керівництво дослідницькою діяльністю ліцеїстів

Основною структурною одиницею науково-дослідницької діяльності в ліцеї є кафедра екології

Робота кафедри здійснюється відповідно до річного плану.

Основні функції кафедри:

координація підрозділів ліцею, що виконують дослідницькі роботи;

проведення науково-дослідницьких робіт з проблем, що відповідають профілю ліцею;

методична організація і забезпечення виконання дослідницьких робіт ліцеїстами;

розробка програм, методичне забезпечення і проведення занять за програмою "Основи наукових досліджень", "Психологія творчості", "Основи загальної екології" тощо.;

організація проведення літньої дослідницької практики;

організація і проведення загальноліцеїських наукових конференцій, фестивалів, семінарів тощо;

налагодження зв'язку з вищими навчальними закладами, НДІ, підприємствами, організаціями, закладами згідно з профілем наукових досліджень ліцею;

підготовка до видання науково-дослідницьких робіт ліцеїстів.

Структура кафедри та її постійний розклад затверджуються директором.

Керівництво кафедрою здійснюється її завідуючим.

Контроль за роботою кафедри наукових досліджень здійснюється директором і заступником директора з науково-методичної роботи.

Організація екологічної освіти в ліцеї

Саксаганський ліцей - центр екологічної освіти молоді Академії гірничих наук України.

Основна мета екологічної освіти - формування творчої особистості з глобальним мисленням і масштабністю дій, яка може успішно вирішувати актуальні проблеми життя природи і суспільства.

Вивчення спеціального курсу "Основи загальної екології" у класах екологічного факультету. Разом з тим - раціональне викладання в класах навчальних предметів з урахуванням їх сучасної екологічної ситуації.

Проведення дослідницької польової практики з екологічної тематики: "Ріки України", "Рекультивація відвалів", "Очищення шахтних вод" тощо.

Виконання щорічних дослідницьких робіт і їх публічний захист в період зимової сесії з екологічної тематики.

Виконання щорічних фенологічних спостережень за рослинами, птахами і т. п.

Вивчення гірничо-металургійного комплексу Кривбасу під час дослідницької літньої практики.

Проведення на базі Саксаганського ліцею Всеукраїнського екологічного фестивалю "ЕКО-ХХІ" за участю всіх членів педагогічного і дитячого колективів.

Проведення робіт з благоустрою території ліцею з участю в міському конкурсі.

Проведення робіт з озеленення рекреацій і кабінетів ліцею.

Проведення екологічних десантів за заявками підприємств району міста.

Випуск газети "Ліцейські відомості".

Екологічна лабораторія кафедри екології

Екологічна лабораторія кафедри наукових досліджень створена з метою проведення наукових досліджень з екології.

Еколабораторія встановлює контакт з усіма лабораторіями і кафедрами ліцею.

Еколабораторія формує педагогічну систему у вихованні екологічної культури ліцеїстів.

Дослідницькі роботи в еколабораторії виконуються на основі перспективних планів, затверджених заступником директора з науково-методичної роботи.

Керівництво науковою діяльністю еколабораторії здійснює завідуючий еколабораторією (науковий керівник), підлеглий завідуючому кафедрою наукових досліджень ліцеїстів.

Керівництво дослідницькими роботами ліцеїстів здійснюють вчителі ліцею, викладачі вищих навчальних закладів, спеціалісти підприємств, НДІ.

Організація предметних олімпіад

Олімпіади в ліцеї проводяться в жовтні місяці з усіх предметів.

В олімпіадах беруть участь ліцеїсти 8-11-х класів, не менше 5 осіб з кожного класу.

Підготовку до олімпіад здійснюють вчителі-предметники і викладачі вузів, які проводять індивідуальні і групові консультації, а організацію і проведення їх - заступник директора з навчально-виховної роботи та завідуючий кафедрою екології.

Для проведення олімпіад створюються комісії, головами яких є завідуючі кафедрами.

Олімпіади проводяться в позаурочний час у спеціально відведених кабінетах.

Ліцеїсти, які зайняли перше місце в ліцейських олімпіадах, а також призове (одне з перших трьох місць) в районних, міських або обласних олімпіадах, наказом по ліцею звільняються від складання іспитів з даного предмету і нагороджуються.

Організація діяльності музею науки і техніки Кривбасу

Музей - це центр пошукової роботи ліцеїстів, які вивчають історію науки і техніки Кривбасу.

Музей створений і функціонує в кабінеті історії ліцею.

Музей організовує науково-дослідницьку роботу з історії розвитку Кривбасу, невід'ємно пов'язаної з особливостями географії корисних копалин.

Музей відображає становлення і деякі особливості історії Саксаганського ліцею, перевагу його випускників у поповненні студентської молоді вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів з металургії, медицини, хімічної, гірничо-видобувної та інших галузей промисловості.

Науково-методична діяльність активу ліцею здійснюється шляхом проведення консультацій, а також рецензуванням науково-експозиційної і екскурсійної тематики з історії розвитку науки і техніки спеціалістами музею м. Кривого Рогу.

Звіт музейних фондів реєструється в архівній книзі, в яку вписують експонати, які уже є і які надходять.


 
 

Цікаве

Загрузка...