WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Під інтенсивним розвитком творчого мислення розуміється розвиток здібності у ліцеїстів вільно переносити раніше засвоєні знання і вміння в незнайому ситуацію, бачити нові проблеми повсякденного життя і нові функції об'єкта, приймати і комбінувати різними способами альтернативне вирішення проблеми. Крім того, передбачається навчання ліцеїстів моделюванню, висуванню гіпотез, прийняттю рішень, проведенню експерименту і обробці його результатів, побудові аргументів, логічної доповіді.

Сукупність знань, умінь, навичок, набутих в ході навчання ліцеїстів, служить свідомому вибору вузу і професії вченого, інженера, лікаря і т. п.

Такий підхід до навчання в ліцеї передбачає діяльність вчителя не як транслятора (передавача) інформації, а фасилітатора (того, хто надає допомогу), що сприяє інтенсивному творчому розвитку особистості учнів.

Інтенсивне формування творчої особистості в процесі навчально-наукової діяльності здійснюється на основі принципу диференціації та індивідуалізації. Тому при проведенні уроків і індивідуально-групових занять ліцеїсти класу диференціюються на групи за навчальними можливостями, в основі визначення яких лежить рівень розвитку психічних процесів, сформованість умінь і навичок навчальної роботи, ставлення до навчання, провідні процеси і нахили, стійкість при виконанні навчальних завдань, працездатність і освітня підготовленість з навчальних предметів.

Диференціація навчання при проведенні уроків в ліцеї включає такий педагогічний фактор, як розвиток пізнавального процесу. Це відбувається в тому випадку, якщо:

здійснюється внутрішня диференціація на основі рівня знань в межах одного класу;

організовується випереджуюче вивчення навчальних предметів на основі високих навчальних можливостей частини ліцеїстів;

забезпечується самостійне вивчення навчальних предметів в зв'язку з вільним відвідуванням і складанням екзамену екстерном;

створюються часткові творчі групи різного і одного і того ж віку (класу) на основі загальних захоплень і стану здоров'я.

Положення про організацію науково-дослідницької роботи ліцеїстів

Загальні положення

Науково-дослідницька діяльність (НДД) ліцеїстів - це один із основних видів зайнятості ліцеїстів, спрямований на самостійне дослідження будь-яких явищ природи, суспільства.

Розвиток творчих можливостей ліцеїстів є головним завданням науково-теоретичної і науково-практичної діяльності ліцеїстів.

Напрями науково-дослідницької діяльності ліцеїстів

Вивчення спеціальних курсів "Основи наукових досліджень" та "Основи загальної екології" у всіх класах ліцею.

Проведення літньої науково-дослідницька практика, мета якої - виконання експериментальних досліджень у природних умовах, - передбачає продовження екологічної освіти.

Участь у науково-практичних форумах (фестивалях, конференціях, семінарах, турнірах, конкурсах), співробітництво з НДІ, вузами, ботанічним садом тощо.

Підготовка науково-дослідницьких публікацій.

Участь у роботі "Клубу вчених-природовипробовувачів". Мета клубу - виховання моральних якостей особистості, інтелігентності, творчого підходу до різних видів діяльності за допомогою спілкування ліцеїстів з людьми, щоб досягли значних успіхів у науковому, культурному та інших видах творчої діяльності.

Участь в екскурсіях на промислові об'єкти, в НДІ, вищі навчальні заклади тощо (профорієнтація).

Основні види науково-дослідницької діяльності ліцеїстів

Проведення науково-дослідницької роботи теоретичного або практичного характеру за самостійно вибраною темою.

Написання рефератів в умовах поглибленого або випереджаючого вивчення навчальних предметів.

Участь у складанні посібників, підручників, збірників задач або інших науково-методичних розробок.

Виготовлення пристроїв, пристосувань, установок для проведення досліджень.

Виготовлення стендів науково-технічного, методичного та іншого змісту.

Підготовка препаратів, колекцій, гербаріїв, музейних експонатів.

Переклад з іноземної мови наукової, технічної і науково-методичної літератури.

Складання тематичних словників іншомовних слів і термінів.

Порядок виконання дослідницьких робіт

Навчальний рік на кафедрі екології починається після зимової сесії і триває один календарний рік.

Протягом першого місяця керівники творчих робіт ліцеїстів розробляють тематику на кафедрах, в проблемних лабораторіях і затверджують у завідуючого кафедрою екології.

Ліцеїсти обирають тему дослідницької роботи із запропонованих науковим керівником або самостійно обирають тему і керівника роботи.

Теми робіт ліцеїстів погоджуються на кафедрах з профілюючих предметів, у проблемних лабораторіях і затверджуються заступником директора з науково-методичної роботи та закріплюються наказом директора ліцею.

Ліцеїсти на час виконання науково-дослідницької роботи, відповідно до обраних тем, закріплюються за кафедрами ліцею, НДІ та інших наукових установ.

Хід виконання роботи контролюється науковим керівником. Обговорення результатів роботи проходить на семінарах і конференціях, що проводяться кафедрами ліцею.

До кінця навчального року ліцеїсти подають звіт про результати дослідницької роботи.

Попередній захист і захист дослідницьких робіт

З метою об'єктивного оцінення знань і якості виконання робіт проводиться попередній захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстами.

Попередній захист науково-дослідницьких робіт здійснюється в кінці першого семестру у формі, запропонованій керівником роботи.

Для захисту науково-дослідницьких робіт ліцеїстів на предметних кафедрах і в проблемних лабораторіях ліцею створюються атестаційні комісії.

Перед захистом дослідницькі роботи ліцеїстів рецензуються.

Захист НДР здійснюється за спеціальним розкладом у квітні місяці в умовах, що підкреслюють важливість виконаної ліцеїстами роботи.

Етапи захисту НДР:

доповідь про виконану роботу ліцеїстом-дослідником;

питання до доповідача і відповіді на них;

виступ опонента;

виступ членів атестаційної комісії;

оцінка робіт головою та членами атестаційної комісії кафедр.

Оформлення дослідницьких робіт, їх оцінювання і підведення підсумків

Науково-дослідницька робота складається із таких частин:

вступ;

історія питання;

постановка питання і робоча гіпотеза;

методика дослідження;

результати досліджень і їх обговорення;

висновки;

список використаної літератури.

Оформлення дослідницької роботи:

на стандартних аркушах паперу;

робота може бути надрукована на комп'ютері (через два інтервали) або написана чітким розбірливим почерком;

малюнки, таблиці, діаграми, схеми повинні бути виконані за допомогою приладів для креслення, виділені кольором;

на використані цитати з літератури робляться зноски;

всі аркуші повинні бути пронумеровані;

під час запису тексту на сторінці залишаються поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 25 мм.

Оціночна шкала захисту дослідницьких робіт: залік, подяка, дипломи ІІІІ ступеня.

Після захисту члени атестаційної комісії оцінюють НДР і повідомляють ліцеїстам результати захисту.

Результати захисту атестаційна комісія оформляє окремо для кожного класу у вигляді спеціальних відомостей.

Підсумки виконання науково-дослідницьких робіт відтворюються у наказі по ліцею.

Для заохочення кращих ліцеїстів-дослідників вводяться моральні заохочення: подяка у наказі, відгук у ліцейській газеті, лист подяки, грамота; матеріальні: стипендія І, ІІ, ІІІ ступеня.

Кращі роботи готуються до участі в обласному конкурсі МАН, а також публікуються в науковій та періодичній пресі.


 
 

Цікаве

Загрузка...