WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів - Реферат

Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів

Науково-дослідницька робота (НДР) полягає в залученні ліцеїстів до діяльності, в ході якої вони можуть формувати свої наукові інтереси. Заняття науково-дослідницькою роботою передбачають створення умов, які сприяють розвитку творчих здібностей, формуванню творчої мотивації та творчих умінь

НДР завершується "відкриттями" і "винаходами", які уже відомі науці, а в окремих випадках направлена на вияв дійсно нових законів і наукових закономірностей.

В організації НДР ліцеїстів повинні стверджуватися принципи:

органічного поєднання процесів розвиваючого навчання обдарованих дітей в урочній і позаурочній науково-дослідній роботі;

систематичного включення ліцеїстів як активних учасників креативної освіти в самоуправління (самопрограмування, самопланування, самоорганізацію, самоконтроль, самоаналіз) індивідуальною навчально-науковою діяльністю;

обов'язкового погодження умов усіх видів діяльності ліцеїстів і охорони їхнього здоров'я.

Творча діяльність ліцеїстів реалізується через такі форми НДР:

загальноліцейські форми наукової діяльності (наукові конференції, фестиваль "ЕКО-2000");

групові форми наукової діяльності ліцеїстів (наукові семінари, клуб вчених-природознавців, творчі відрядження і т. д.);

індивідуальних форм наукової діяльності (індивідуальні дослідження, конкурс науково-дослідницьких робіт).

В системі НДР ліцеїстів проводяться наукові сесії, науково-дослідницькі практики, наукові відрядження та викладаються спеціальні курси з науковедення ("Основи наукових досліджень", "Психологія творчої діяльності" та ін.). Останні сприяють підвищенню якості виконання наукових досліджень ліцеїстами.

Концепція науково-дослідницької роботи ліцеїстів

Саксаганський природничо-науковий ліцей - це спеціальний навчальний заклад для обдарованих і здібних учнів, який забезпечує загальну середню освіту вище державного мінімуму.

Оскільки головна мета освіти в ліцеї - формування творчої особистості, то він виступає як багатофункціональна система, яка створює умови для інтенсивного розвитку широкого кола загальних і спеціальних творчих здібностей ліцеїстів.

Ліцеїсти одержують початкову науково-теоретичну і науково-практичну підготовку, що передбачає подальше успішне навчання їх у вузі і професійну орієнтацію на наукову діяльність в майбутньому в різних галузях науки та виробництва.

Беручи до уваги, що формування творчої особистості здійснюється в різнобічній діяльності, має екологічну і соціальну основу, ліцеїстам надаються широкі можливості для участі в різних її видах: навчальній і науково-дослідницькій діяльності, світському житті і охороні здоров'я.

Успішна реалізація здібностей у певному виді діяльності підвищує ймовірність досягнень і в інших видах, що в кінці кінців сприяє творчій самореалізації ліцеїстів, їх професійній орієнтації і самостверд-женню.

Оскільки пошукова активність органічно взаємозв'язана із здоров'ям людини, то інтенсивне формування творчої особистості забезпечується шляхом розвиваючого і виховного навчання на основі збереження і постійного зміцнення здоров'я.

Створення умов для активної творчої діяльності водночас великої кількості ліцеїстів служить створенню атмосфери загальноліцейської співтворчості. Особливо ефективні педагогічні форми індивідуальної або й колективної діяльності, які разом з іншими формами роботи створюють загальне "поле благополуччя" інтенсивного розвитку творчих здібностей ліцеїстів.

Слід зазначити, що ліцеїстам надаються широкі можливості для активної творчої участі в навчально-науковій, індивідуальній, груповій та загальноліцейських видах діяльності.

Зміст діяльності, в будь-якій із вищеназваних форм, направлений на задоволення індивідуальних, творчих, естетичних потреб ліцеїстів.

Зміст природничо-наукового навчання в ліцеї забезпечує формування у ліцеїстів високого рівня загальної культури спілкування зі світом природним і створеним людиною, розуміння інших людей і подій, що відбуваються у світі, діяльності, направленої на масштабну гуманізацію життя.

Оскільки справжнє знання - це знання пережитого в житті, то особливу цінність являє вивчення в ліцеї історичного розвитку природничих наук, життя і діяльності видатних вчених.

Випускник ліцею, одержавши гуманітарну освіту, вільно орієнтується у вітчизняній і зарубіжній класиці (літературі, мистецтві, музиці). Йому зрозумілі форми і явища сучасного літературного, театрального, культурного процесів, а мова і знання іноземної мови свідчать про широку ерудицію, розуміння ситуації, спілкування, про повагу до співбесідника і особистої гідності.

Оскільки подолання інерції творчості передбачає дієве ставлення людини до свого життя, особливого значення набуває ідея цілеспрямованої педагогічної орієнтації ліцеїстів на програмування свого індивідуального самовдосконалення (ІС) шляхом самовиховання.

Дана програма - це задум конкретних дій, які вміщують відповіді на такі питання:

Чого хочу досягнути у своєму житті (дальня перспектива)?

Що необхідно конкретно зробити для досягнення своєї мети (середня і близька перспектива)?

Якою є життєва стратегія діяльності соціально активної людини- гуманіста і творчої особистості?

У складанні програми справжню допомогу ліцеїстам надають вчителі-предметники, вихователі, батьки, наукові керівники і психолог ліцею, які допомагають їм створити систему самовиховання як усвідомлений і керуючий самою особистістю планомірний розвиток своїх творчих здібностей.

Тому практичну цінність становить психодіагностика ліцеїстів, яка проводиться із свідомою і активною їх участю.

Програма розробляється ліцеїстом одразу при вступі до ліцею і має такі напрямки самовдосконалення: інтелектуальний, творчий, соціальний, фізичний і духовний.

Значну частину програми складає самоосвіта ліцеїстів, те, що ліцеїст вивчає самостійно в ході домашніх або індивідуально-групових занять у ліцеї.

Програма індивідуального самовдосконалення складається ліцеїстами на кожний навчальний (творчий) рік і коректується ними постійно.

Таким чином, інтенсифікація формування особистості здійснюється шляхом активної участі ліцеїстів у різних видах діяльності, а тому глибокого усвідомлення ними процесу навчання прискореним темпом. Останнє обумовлює можливість навчання ліцеїстів на високому рівні складності частково-пошуковим і дослідницькими методами при керівній ролі теоретичних знань, коли поєднуються систематична самостійна активна пошукова діяльність із засвоєнням готових висновків науки.

Інтенсивний розвиток творчих здібностей ліцеїстів обумовлюється необхідністю наступного:

розвитку інтелектуальних якостей (мислення, пам'яті, уваги, емоцій, волі тощо);

формування загальних навчальних умінь і навичок і на цій основі виховання культури навчання і самоосвіти;

навчання інтелектуальній праці, логічним операціям, самостійному одержанню і обробці інформації при роботі з комп'ютером, книгами, монографіями, науковими статтями тощо.

Усі педагоги ліцею системно в урочній і позаурочній діяльності прагнуть до формування загальних навчальних вмінь і навичок. До них належать: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, класифікація і т. п. Разом з тим - це планування умов і послідовності роботи різної тривалості; побудова пояснення об'єкта вивчення; перетворення пояснення в залежності від мети, усвідомлення і розпізнавання видів зв'язку; розпізнання категорій властивості і форми, величини, функцій, причини, приводу, слідства; визначення поелементного складу об'єкта, зв'язку між ними, зв'язку загального і часткового, цілого і частини; побудови ланцюга суджень із двох-трьох, а в старших класах і більшого числа ланок; продумування варіантів думки і таке інше.


 
 

Цікаве

Загрузка...