WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку - Реферат

Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку - Реферат

Це вимагає від його професіоналізму знання не тільки пізнавальних, а й емоційно-вольових і мотиваційно-потрібних особливостей учнів, можливостей їхнього прояву в ході уроку. Тому при підготовці до уроку треба заздалегідь спроектувати всі можливі типи спілкування, підлеглі навчальним цілям, усі форми співробітництва між учнями з урахуванням їх оптимальної особистісної взаємодії. Якщо на традиційному уроці основна увага вчителя приділяється колективним (фронтальним) методам роботи, то на особистісно зорієнтованому він повинен перебрати на себе роль координатора, організатора самостійної роботи класу, гнучко розподіляючи дітей за групами з урахуванням їхніх особистісних особливостей, з метою створення максимально сприятливих умов для їхнього прояву. Усе це, безсумнівно, вимагає спеціальної підготовки.

Рекомендації з підготовки, проведенню й аналізу

Важливе місце при підготовці уроку ми відводимо розробці гнучкого плану. Він містить у собі:

визначення загальної мети та її конкретизацію залежно від різних етапів уроку;

підбор та організацію дидактичного матеріалу, що дозволяє виявляти індивідуальну вибірковість учнів до змісту, виду та форми навчального матеріалу, що полегшує його засвоєння;

планування різних форм організації навчальної діяльності (співвідношення фронтальної, індивідуальної, самостійної роботи);

виявлення вимог до оцінки продуктивності роботи з урахуванням характеру завдань (дослівний переказ, стислий виклад своїми словами, використання відомих алгоритмів, виконання проблемних, творчих завдань).

Планування характеру спілкування, міжособистісних взаємодій у процесі уроку містить у собі:

використання різних форм спілкування (монологу, діалогу, полілогу) з урахуванням конкретної мети уроку;

проектування характеру взаємодій учнів на уроці з урахуванням їхніх особистісних особливостей, вимог до міжгрупової взаємодії (розподіл за групами, парами тощо);

використання змісту суб'єктного досвіду всіх учасників уроку в діалозі "учень-учитель", "учень-клас";

передбачення можливих змін у організації колективної роботи класу, корекція їх по ходу уроку.

Планування результативності уроку передбачає:

узагальнення отриманих знань і вмінь, оцінка їх засвоєння;

аналіз результатів групової та індивідуальної роботи;

увага до процесу виконання завдань, а не тільки до кінцевого результату.

Рекомендації з проведення уроку:

використання вчителем різноманітних форм і методів організації роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб'єктного досвіду із запропонованої теми;

створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

стимулювання учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без остраху помилитися, отримати неправильну відповідь;

заохочення прагнення учня пропонувати свій спосіб роботи (рішення завдання), аналізувати в ході уроку різні способи, запропоновані дітьми, відбирати й аналізувати найбільш раціональні, відзначати та підтримувати оригінальні;

застосування завдань, що дозволяють учневі самому вибирати тип, вид і форму матеріалу (словесну, графічну, умовно-символічну);

створення педагогічних ситуацій спілкування, що дозволяють кожному учневі, незалежно від його готовності до уроку, проявляти ініціативу, самостійність, вибірковість до способів роботи;

обговорення з дітьми наприкінці уроку не тільки того, що "ми довідалися" (що опанували), а й того, що сподобалось (не сподобалось) і чому; що би хотілося виконати ще раз, а що зробити по-іншому;

при опитуванні на уроці (при виставлянні оцінок) аналізувати не тільки правильність (неправильність) відповіді, а і його самостійність, оригінальність, прагнення учня шукати та знаходити різноманітні способи виконання завдань;

при завданні додому необхідно називати не тільки зміст і обсяг завдання, а й давати докладні рекомендації з раціональної організації навчальної роботи, що забезпечує виконання домашнього завдання.

Критерії аналізу особистісно зорієнтованого уроку

Створення вчителем на початку уроку позитивного емоційного настрою на роботу.

Повідомлення учням не тільки теми уроку (його змісту), а й цілей, форм організації їхньої діяльності.

Гнучка організація навчальної діяльності школярів залежно від цілей уроку (його етапів): повідомлення матеріалу, виконання творчих завдань, взаємоперевірка, аналіз роботи один з одним з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Стимулювання учнів до вибору різних способів виконання завдань.

Використання різноманітного дидактичного матеріалу, що дозволяє учневі проявляти особистісну вибірковість до типу, виду й форми та навчального завдання, характеру його виконання.

Активізація суб'єктного досвіду учня, його використання у процесі уроку.

Аналіз відповіді учня не тільки з позиції правильності, а й з урахуванням того, як учень міркував, яким способом вирішував, де і чому помилився, чи висловив оригінальні міркування.

Переважна форма спілкування із класом (діалог, полілог).

Форми роботи із класом: перевірка домашніх завдань, виклад знань, самостійна робота з підручником, колективне рішення творчих завдань, взаємоперевірка учнями виконаного завдання, аналіз різних способів рішення тощо.

Основні особливості

Ми висловили тут ті рекомендації до підготовки та проведення особистісно зорієнтованого уроку, які, на наш погляд, є найбільш важливими. Деякі з них, природно, відомі кожному вчителеві, використовуються ним у повсякденній роботі.

Варто підкреслити, що проектування та технологія проведення особистісно зорієнтованого уроку, розрахованого на роботу з індивідуальністю кожного учня, ставить учителя в нову, поки не звичну для нього професійну позицію - бути одночасно і предметником, і психологом, який вміє здійснювати комплексне педагогічне спостереження за кожним учнем у процесі його індивідуального (вікового) розвитку, особистісного становлення.

Урок - та навчальна ситуація, та "сценічна" площадка, де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості учнів. Об'єднанню цих двох завдань і має служити особистісно зорієнтований урок.

Підкреслимо на закінчення його основні особливості:

конструювання дидактичного матеріалу різного типу, виду та форми, визначення мети, місця й часу його використання на уроці;

продумування вчителем можливостей для самопрояву учнів;

проведення спостережень за школярами (процедур характеру, що відслідковується);

надання учням можливості задавати запитання, не стримуючи їхньої активності та ініціативи;

заохочення висловлених учнями оригінальних ідей і гіпотез;

організація обміну думками, оцінками;

стимулювання учнів до активних дій із засвоєння знань, до доповнення й аналізу відповідей товаришів (резензування відповіді);

прагнення до створення ситуації успіху для кожного школяра;

залучення учнів до використання альтернативних шляхів пошуку інформації при підготовці до уроку;

використання суб'єктного досвіду й опора на інтуїцію кожного учня;

застосування важких ситуацій, що виникають по ходу уроку, як область додаткових знань;

продумане чергування видів робіт, типів завдань для зниження стомлюваності учнів.


 
 

Цікаве

Загрузка...