WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування діяльності шкільних МО - Реферат

Планування діяльності шкільних МО - Реферат

куточок "На допомогу самоосвітній роботі";

список літератури, що рекомендується;

матеріали з досвіду роботи;

вирізки з газет, журналів тощо;

стенди "Відвідайте їхній урок", "Радимо повчитись у колег", "Краще від кожного - колективу".

Контроль роботи - колективні виступи на педрадах, практичних конференціях, відкриті уроки, індивідуальні звіти на нараді при директорі, резензування рефератів товаришів.

Спитати думки про необхідність самоосвіти, форми організації та контроль самоосвіти, про труднощі та проблеми в цій роботі.

Стажування молодого вчителя

У процесі стажування молодий учитель повинен знайти ступінь володіння знаннями в галузі педагогіки та психології, свого предмета, методикою викладання навчального предмета й виховної роботи.

За час проходження стажування молодий учитель повинен виявити себе в усіх формах роботи вчителя.

а) Навчальна робота

Стажист має:

вивчити принципи перспективного й поточного планування навчально-виховного процесу у школі та взяти посильну участь у плануванні роботи школи;

протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;

розробляти поурочні плани та представляти їх на затвердження своєму керівнику;

планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;

у навчальній роботі на уроці використовувати різні методи, методичні прийоми, форми та засоби, що активізують пізнавальну діяльність учнів (розповідь, бесіда, лекція, лабораторне заняття, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрація, використання навчального кіно, телепередач, магнітофонних записів тощо);

надавати індивідуальну допомогу учню зі свого предмета;

організувати та проводити позакласну роботу з предмета у формі фронтальної (екскурсії, перегляд навчально-популярних фільмів, конференції, лекції й ін.), групової (гурток, олімпіада, туристичний похід, диспут та ін.) й індивідуальної роботи з учнями;

брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажані керівництво та проведення одного факультативу або кількох його занять);

брати участь в оформленні навчальних кабінетів і в організації роботи в них учнів;

активно брати участь в організації одного із громадських заходів щодо свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дні, День здоров'я, День птахів, свято врожаю й ін.).

б) Методична робота

Стажист - молодий учитель:

входить до складу шкільних і районного методичних об'єднань і бере активну участь у їх роботі;

за допомогою свого керівника вибирає та розробляє одну методичну тему, пише з неї реферат, що обговорюється на засіданні шкільного або районного методичного об'єднання;

вивчає лабораторне устаткування, технічні засоби навчання та наочне приладдя школи з наступним використанням їх у навчальній роботі;

відвідує уроки досвідчених учителів зі свого предмета, бере участь у їх аналізі, вивчає педагогічний досвід одного з висококваліфікованих учителів школи;

за час стажування дає принаймні два відкритих уроки;

проводить аналіз рівня навчальних досягнень учнів, використовує різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне індивідуальне та фронтальне опитування й ін.), оформляє результати відповідно до плану роботи школи;

систематично знайомиться з педагогічною та методичною літературою та бере участь у її обговоренні.

в) Робота класного керівника

Стажист має виконувати роботу класного керівника.

Для цього стажист:

вивчає склад класу (документацію, списки батьків та ін.) й індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу та представляє своєму керівнику;

на основі вивчення складу класу домагається єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів і батьків;

організує дитячий колектив з урахуванням вікових і психологічних особливостей, домагається згуртованості, активності, ініціативи та творчості учнів;

проводить класні збори, бере участь у заходах учнівського самоврядування;

проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та зміцнення здоров'я учнів (відвідування театру, музею, виставки, басейну, прогулянки в ліс, спортивні заходи та ін.);

відповідно до загальношкільного плану організує шефську роботу;

організує різні форми громадсько-корисної праці учнів (участь у діяльності учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв, заходів районного та міського масштабу);

організує профорієнтаційну роботу серед учнів і приймає в ній особисту участь;

працює з батьками учнів, підтримує з ними регулярний зв'язок, проводить батьківські збори, організує лекції для батьків на педагогічні теми.

Поради молодому фахівцю при підготовці до уроку

1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на уроці.

2. Вивчіть матеріал цього розділу.

3. Проаналізуйте навчальний матеріал.

4. Сформулюйте мету уроку. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті уроку.

5. Представте колектив даного класу, окремих учнів, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації задач уроку.

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даного класу та для даних учнів.

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на уроці.

8. Обміркуйте структуру уроку, його хід.

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

а) які факти, загальні поняття або ознаки, причинно-наслідкові зв'язки повинні бути засвоєні на уроці;

б) яке вміння формується на даному уроці;

в) які світоглядні поняття, політичні, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному уроці;

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні даного матеріалу.

1. Приходьте в кабінет небагато раніше дзвінка. Переконайтесь, чи все підготовлено до уроку, чи красиво розставлені меблі, чи чиста дошка, чи підготовлене наочне приладдя, ТЗН. Входьте до класу останнім. Домагайтесь, щоб усі учні вітали вас організовано. Огляньте клас, обов'язково переведіть погляд на дисциплінованих учнів. Намагайтесь показати учням красу та привабливість організованого початку уроку, але прагніть того, щоб на це йшло щоразу все менше та менше часу.

2. Не витрачайте час на пошуки сторінки вашого предмета у класному журналі. Її можна підготувати на перерві. Привчіть чергових залишати на столі вчителя записку з прізвищами відсутніх учнів.

3. Почніть урок енергійно. Не ставте учням запитання: хто не виконав домашнє завдання? Це привчає до думки, начебто невиконане завдання - звичайна справа. Необхідно вести урок так, щоб кожний учень із початку до кінця уроку був зайнятий справою. Пам'ятайте: паузи, повільність, неробство - бич дисципліни.

4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, контролюйте темп уроку, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору весь клас. Особливо стежте за тими, у кого увага хитлива, хто відволікається. Запобігайте спробі порушити робочий порядок.

5. Звертайтесь трохи частіше з проханнями, запитаннями до тих, хто може зайнятись на уроці іншою справою.

6. Мотивуючи оцінки, додайте своїм словам діловий і зацікавлений характер. Дайте вказівки учню, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Учень буде звикати до того, що вказівки вчителя треба виконувати обов'язково.

7. Об'єктивно оцінюйте знання учня, для оцінки поведінки користуйтесь оцінками за поведінку та старанність.

8. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу й окремих учнів. Нехай учні відчують почуття задоволеності від результатів праці на уроці. Постарайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть це занадто часто й невеликими зусиллями.

9. Припиняйте урок із дзвоником. Нагадайте про обов'язки чергового.

10. Утримуйтесь від зайвих зауважень.

11. Обходьтесь без допомоги інших. Пам'ятайте: налагодження дисципліни, можливо, єдина сфера педагогічної практики, де допомога на уроці йде не на користь учителю. Зверніться по допомогу до самих учнів. Із порушником, якого клас не підтримує, легко справитись.

12. Не допускайте конфліктів із цілим класом чи зі значною частиною класу, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв'язання.

13. Пам'ятайте: там, де є сумніви у правоті вчителя, не кажучи вже про ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів.

14. Пам'ятайте слова М. Добролюбова: "Справедливий учитель - це такий учитель, поступки якого виправдані в очах учнів".

Анкета

1. ПІБ

2. Школа №

3. Предмет

4. Стаж практичної роботи вчителя

5. Тижневе годинне навантаження

6. Позакласна робота з предмета

7. Громадська робота

8. Є чи у вас наставник?

9. Чи є у вас постійне місце роботи (кабінет)?

10. Скільки уроків ви відвідали в цьому навчальному році:

у вчителів вашої школи;

у вчителів району;

у ході "тижня молодих фахівців";

інше.

11. Скільки уроків і ким було відвідано у вас?

12. Хто вам надає методичну допомогу (потрібне підкреслити):

адміністрація школи (директор, завуч);

голова методичного об'єднання;

наставник;

колега;

районний методичний кабінет;

інші.

13. Які труднощі є у вас у методиці підготовки та проведення уроку:

постановка мети та завдань;

визначення структури уроку;

добір матеріалу;

вибір форм і методів;

незнання методики проведення активних чи інтерактивних форм роботи (указати які);

проведення самоаналізу уроку;

відсутність ТЗН;

з) відсутність наочного приладдя й ін.

14. Як ви вважаєте, чи ефективна форма "Тижня молодих фахівців"? Що вам дали ці "тижні"? Які є недоліки? Що необхідно змінити?

15. Які форми роботи з молодими та малодосвідченими вчителями ви хотіли би запропонувати:

"Тиждень молодих фахівців";

відкриті уроки у своїй школі;

спілкування зі своїми колегами - молодими фахівцями;

спілкування зі своїми колегами - досвідченими вчителями;

лекторій;

практичні заняття;

семінари-практикуми.


 
 

Цікаве

Загрузка...