WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування діяльності шкільних МО - Реферат

Планування діяльності шкільних МО - Реферат

Планування діяльності шкільних МО

Рекомендації з планування та змісту роботи МО вчителів

I. Структура планування МО.

Розділи плану.

1. Характеристика кадрів (може бути представлена в таблиці):

ПІБ;

освіта (який ВНЗ і коли закінчив);

педагогічний стаж, стаж роботи в даній школі;

педагогічне навантаження;

вік;

підвищення кваліфікації на курсах;

атестація (рік і рекомендації);

заохочення.

2. Аналіз роботи за минулий період. Повинні бути проаналізовані результати діяльності МО за такими напрямами:

а) порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів із предметів і років навчання. Виявити предмет із найбільш низьким рівнем і типові проблеми. Організація роботи з учнями, які мають низькі навчальні досягнення (урахування прогалин учнів у ЗУН, система роботи з попередження помилок, організація самостійної щоденної роботи учня над поточними помилками, управління цими питаннями з боку МО);

б) робота з удосконалення педагогічної майстерності вчителів. Робота з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду. Результативність навчання в системі курсової перепідготовки, у школах передового досвіду тощо. Результативність самоосвітньої роботи;

в) результативність діяльності МО з розвитку та використання кабінетів;

г) організація виховної роботи. Виховання свідомої дисципліни. Організація громадсько-корисної праці.

Виходячи з аналізу діяльності МО за минулий рік, виявити найбільш слабко розв'язувані питання та визначити задачі на майбутній рік.

3. Визначення задач МО за напрямами:

підвищення якості навчання;

підвищення якості викладання;

удосконалення виховного процесу у формуванні моральних і трудових навичок.

4. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів:

а) визначення методичної теми МО та тем із самоосвіти;

б) підвищення кваліфікації через ІПКПП, семінари, школи передового досвіду тощо;

в) графік цільових взаємних відвідувань. Теми вибираються суто індивідуально для кожного, виходячи з особливостей кадрового складу, рівня його підготовленості та рівня навчальних досягнень учнів;

г) графік цільових взаємних перевірок зошитів;

д) вивчення нормативних документів;

е) вивчення важких тем програм;

ж) організація робіт із формування, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

5. Удосконалення якості навчальних досягнень учнів:

а) графік міських (районних) та адміністративних контрольних робіт учнів

б) організація роботи із забезпечення наступності між МО, початковими, основними та середніми ланками школи;

в) позакласна робота з предметів.

6. Виховна робота.

7. Тематика засідань МО за формою:

II. Структура засідань

1. Основне питання.

2. Вивчення важких розділів програми.

3. Розгляд внутрішньошкільних питань.

III. Форми роботи

1. Цільові взаємні відвідування уроків і взаємні перевірки учнівських зошитів з наступним обговоренням їх результатів.

2. Відкриті уроки.

3. Доповіді та повідомлення з досвіду роботи у сполученні з практичним показом на відкритому уроці.

4. Розробка рекомендацій, пам'яток, інструкцій, саморобного наочного приладдя.

5. Семінари, педагогічні читання, конференції.

6. Виставки конспектів уроків, тематичних розробок, дидактичного матеріалу, пам'яток, саморобного наочного приладдя, кращих зошитів учнів.

7. Організація наставництва в роботі з молодими фахівцями.

8. Вивчення й ознайомлення з новинками методичної та дитячої літератури.

9. Організація методичної "скарбнички".

10. Звіти вчителів із самоосвіти.

IV. Рекомендовані питання для розгляду на засіданнях МО.

1. Аналіз змісту навчальних програм, їх методичного апарату (рекомендації з методики викладання, вимоги до рівня навчальних досягнень учнів, до перевірки й оцінювання). Порівняльна характеристика 1-3 (4), 5-9 та 10-11-х класів.

2. Можливості кабінетів у інтенсифікації навчального процесу, формуванні високого рівня навчальних досягнень учнів.

3. Шляхи вдосконалення системи роботи зі здійснення наступності між дитячим садком, початковою та середньою ланкою навчання. Її роль у підвищенні якості навчальних досягнень учнів.

4. Сучасний урок у школі. Шляхи інтенсифікації навчального процесу.

5. Шляхи вдосконалення трудового навчання та виховання у процесі роботи з навчальними програмами.

6. Організація системи роботи з попередження та подолання пробілів у навчальних компетентностях учнів.

7. Шляхи формування правильного, швидкого, виразного читання та зв'язної мови.

8. Шляхи формування міцних, табличних навичок додавання, віднімання, множення, ділення, швидкого усного рахунка та рішення задач.

9. Методика роботи з формування в учнів міцних навичок із правопису ненаголошених голосних.

10. Системи робота з формування каліграфічної навички письма.

11. Організація спільної роботи родини та школи, бібліотекаря із прищеплювання навичок роботи з книгою та виховання любові до читання.

12. Організація технічної творчості.

13. Організація громадсько-корисної праці молодших школярів.

14. Організація узагальнюючого повторення наприкінці навчального року.

15. Організація спостережень у природі, їх фіксація, найпростіші висновки й узагальнення.

16. Дидактична гра як один із засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

17. Методика визначення результативності уроку, вивчення особистості дитини, шляхи формування вмінь учителя аналізувати свої ускладнення в навчально-виховній роботі.

V. Рекомендовані теми з формування, узагальнення передового та перспективного педагогічного досвіду

1. Використання дидактичної та сюжетно-рольової гри у процесі навчання, розвитку та виховання.

2. Усебічний розвиток і виховання школярів засобами позакласного читання.

3. Виховання в учнів інтересу до технічного моделювання, любові до праці, навичок самообслуговування.

4. Спільна робота вчителів із бібліотекарями шкільних і районних бібліотек з організації позакласного читання та формування в учнів інтересу до читання.

5. Шляхи вироблення в учнів міцних навичок читання, письма, рахування.

6. Організація самостійної діяльності учнів на уроці.

7. Шляхи формування навичок правопису ненаголошених голосних в учнів 1-3-х класів.

8. Вироблення навичок каліграфічного письма.

9. Шляхи формування навичок самоконтролю як засобу підвищення грамотності письма, обчислювальних навичок.

10. Система роботи вчителів із подолання та попередження пробілів у знаннях учнів.

11. Формування в учнів умінь самостійного аналізу.

12. Формування табличних навичок в учнів 1-3-х класів.

13. Організація наступності та перспективності вивчення матеріалу навчальної програмі (рідна мова, математика).

14. Роль кабінету в НОП вчителя й учня, формування в учнів міцних знань.

VI. Цільова взаємна перевірка зошитів.

Перша чверть. Дотримання єдиного орфографічного режиму. Система роботи над поточними помилками та помилками, допущеними в контрольних роботах.

Друга чверть. Дозування класної та домашньої роботи. Словникова робота на уроках із рідної мови. Якість перевірки зошитів.

Третя чверть. Робота над каліграфією, дотримання норм оцінок. Організація диференційованої роботи на уроках.

Четверта чверть. Індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень навчання. Ліквідація пробілів у знаннях учнів.

На кожному засіданні МО необхідно проводити аналіз рівня навчальних досягнень учнів за підсумками адміністративних робіт. Під час обговорення результатів цільових взаємних відвідувань і відкритих уроків практикувати проведення самоаналізу уроку.

У розгляд внутрішньошкільних питань рекомендується включити звіти вчителів школи із самоосвіти, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, міста. Необхідно обговорити тематичне планування за паралелями.

Програма вивчення плану роботи методичного об'єднання

1. Назва теми.

2. Наявність аналізу за попередній навчальний рік.

3. Задачі, що випливають з аналізу.

4. Проблемні питання.

5. Заплановано:

узагальнення досвіду;

індивідуальна робота з учнями;

перевірка рівня навчальних досягнень учнів;

позакласна виховна робота з предмета;

самоосвіта вчителів;

чи планується вдосконалення кабінетної системи;

чи планується система заходів для вдосконалення уроку;

чи зазначені терміни та виконавці;

чи визначені форми контролю виконання (використання) плану.

Роль заступника директора в самоосвіті вчителів

Мета самоосвіти:

1) розширення загальнопедагогічних і психологічних знань із метою розширення й удосконалення методів навчання, розвику та виховання;

2) поглиблення знань у галузі свого предмета;

3) оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики;

4) підвищення загальнокультурного рівня вчителя.

Єдина методична тема школи повинна розкриватись у планах роботи вчителів.

Планування самоосвітньої роботи

Індивідуальний план самоосвіти на __ рік

Учителя

Класного керівник

Середньої школи №

ПІБ

Освіта (коли та який навчальний заклад закінчив)

Коли навчався на курсах

Яку літературу вивчає протягом року

Де й коли виступав із теми

Самоосвітня робота над темою:

1. Загальношкільна тема.

2. Індивідуальна тема самоосвіти.

3. Коли почата робота над темою.

4. Коли передбачається закінчити роботу над темою.

5. Цілі та задачі самоосвіти з теми.

6. Основні питання, намічені для вивчення. Етапи опрацювання матеріалу.

7. Література з теми, за роками.

8. Чий досвід передбачається вивчити з даної теми.

9. Творче співробітництво з теми самоосвіти.

10. Практичні виходи (доповіді, реферати тощо).

11. Вивчення передового досвіду (скільки відвідано уроків, позакласних заходів).

12. Коли та де виступав із повідомленням про власний педагогічний досвід.

13. Висновки по закінченні роботи.

Теми із самоосвіти варто обговорити на засіданнях МО, дати рекомендації з роботи над даною темою. Роботу із самоосвіти треба почати навесні. У серпні затверджується методична тема школи. Наприкінці року провести підсумкову конференцію. Видати наказ за підсумками самоосвітньої роботи. Питання самоосвіти треба ставити на педрадах, МО. Оцінювати роботу вчителя із самоосвіти при відвідуванні уроків. Створити умови для занять учителів самоосвітою:


 
 

Цікаве

Загрузка...