WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

1. Перелік та оцінка зовнішніх умов (сприятливих і несприятливих) розвитку особистості школярів різного віку й побудова прогнозу їхнього розвитку. (Які умови розвитку особистості дітей у школі варто враховувати?)

2. Оцінка можливостей компенсації несприятливих зовнішніх умов організацією внутрішнього шкільного життя. Ці вимоги можуть бути пред'явлені до професіоналізму педагогів та організаційно-управлінської діяльності керівників зі зниження впливу несприятливих зовнішніх факторів (Які умови можна створити для сприятливого особистісного розвитку учнів?).

Подальша робота учасників семінару проходить у трьох малих групах. Вони створюються, щоб одночасно провести аналіз умов для реалізації досягнень учнів у початковій школі, середній ланці навчання й у старших класах. Для полегшення роботи кожної групи учасникам пропонується інформаційна картка з нагадуванням про те, яка провідна діяльність на кожному з цих вікових етапів, як переважно відбувається розвиток особистості, який тип учителів потребується для учнів і батьків.

Зміст карток і продукти роботи кожної групи представлені нижче.

Інформаційна картка № 1

Початкова школа. Провідна діяльність - навчальна: умови для особистісного розвитку створюються у процесі інтелектуальної діяльності. Для цього вікового періоду актуальні проблеми: зміна ставлення батьків до дитини через її успішність; прояв у дитини тривожності чи перфекціонізму - прагнення до досягнення досконалості в усьому. Не менш важлива проблема невстигаючих дітей, що має різні причини: мінімальні мозкові дисфункції, недостатнє знання російської мови, цінності та пріоритети сімейного виховання, що суперечать шкільному укладу життя.

Розвиток особистості відбувається, головним чином, через інтелектуальний розвиток.

Учитель, який потребується - той, котрий добре пояснює та піклується про успішність дітей. Шкільні конфлікти пов'язані в основному з навчанням.

Перераховані учасниками семінару - керівниками шкіл - умови стосуються, головним чином, співвідношення в початковій школі заданих умов і тих, які варто створити для "подолання обмежень зовнішнього середовища" (за Н. Бернштейном і його розумінням соціальної адаптації). Досягнення учнів прямо пов'язані з розвитком предметної, соціальної (комунікативної) компетентності вчителя й досягнень у його особистісному розвитку.

Продукт роботи групи "Початкова школа"

Наявні умови для реалізації високих досягнень учнів

1. Соціальне мікросередовище життя дитини (район міста, селище, географічне положення й екологічна обстановка, рівень освіти батьків)

2. Мікроклімат початкової школи, більш сприятливий у порівнянні з іншими щаблями навчання (висока контактність учителів з дитиною, батьками, іншими вчителями початкової школи)

3. Соціально-психологічна забезпеченість навчальної діяльності (психолог, соціальний педагог, логопед)

Умови, які варто створити додатково для реалізації високих досягнень

1. Урахування тенденції батьків вибирати для дитини школу не за місцем проживання, а за репутацією ОУ, характеристиками вчителя (вік, освіта, професійні досягнення, авторитет, зовнішні дані); турбота керівника про професійний ріст усіх педагогів школи

2. Розширення спектра освітніх послуг з урахуванням прагматичної спрямованості запитів батьків (іноземні мови, комп'ютер, культура розвитку тіла, подовжений день навчання)

3. Робота з подолання прагнення батьків зберегти клановість класу та школи, створювану за рахунок збереження дружнього дошкільного досвіду дітей (ходили в один дитячий садок, батьки одного рівня освіти чи типу професії)

Подібним же чином проходить робота групи учасників, зайнятих аналізом умов для досягнень учнів у середній ланці загальноосвітньої школи.

Інформаційна картка № 2

Середня ланка. Провідна діяльність - спілкування, суспільно-корисна активність. Умови для особистісного розвитку створюються переважно в позакласній і позашкільній діяльності. Особистісний розвиток відбувається на уроках з використанням різноманітних групових форм навчання (ігрових, проблемних, проектних).

Розвиток особистості відбувається переважно через міжособистісну взаємодію.

Учителем, який потребується, уважається той, котрий демонструє високі комунікативні можливості, створюючи сприятливі умови спілкування в навчальній діяльності. В основі конфліктів учнів з учителями часто лежить реальна або уявна міжособистісна ворожість.

На думку керівників освітніх установ, досягнення учнів на етапі їхнього навчання в середній шкільній ланці пов'язані зі створенням і підтримкою умов активної реалізації школярів у спілкуванні та соціально спрямованої активності.

Продукт роботи групи "Середня ланка"

Наявні умови для реалізації високих досягнень учнів

1. Радикально змінюється система навчання, послаблюється навчальний контроль із боку дорослих, з'являється необхідність у найкоротший термін адаптуватись до нових умов навчання

2. Тон виховного впливу задають класний керівник та основні вчителі-предметники

3. Починаються активне самопізнання й визначення сфери інтересів і суспільно-статусних домагань

4. Учні енергійно виявляють позашкільну активність, здійснюють спроби нової соціальної поведінки, у тому числі в неформальних організаціях антисоціальної спрямованості. У поведінці учнів з'являється більша самостійність, знижується авторитет дорослих

5. Учні включаються в широкий інформаційний і соціальний простір світу, освоєння якого має стихійний характер

6. Відбуваються інтенсивні психофізіологічні зміни, починається експериментування зі своїм фізичним виглядом і фізичним станом

Умови, які варто додатково створити для реалізації високих досягнень

1. Підтримка й розвиток високої комунікативної культури вчителя

2. Матеріальне та професійно-статусне стимулювання педагогів, схильних до організації гурткової роботи, громадської активності, здорового дозвілля, зв'язку з культурними установами в мікрорайоні

3. Розробка педагогічних невербальних технологій, спрямованих на осмислення досвіду спроб соціальної поведінки та прогнозу її наслідків

4. Широке застосування педагогами інтерактивних форм визначеної діяльності

Аналіз умов росту досягнень учнів у старших класах керівники починають із вивчення інформаційної картки № 3.

Інформаційна картка № 3

Старші класи. Провідна діяльність - самовизначення у просторово-тимчасовій, професійній, громадянській, комунікативно-моральній, статево-ролевій сфері. Умови для особистісного розвитку створюються у процесі соціально зорієнтованої активності та навчально-професійної діяльності.

Розвиток особистості в ранній юності відбувається через досвід соціального розвитку.

Учитель, який потребується, для старшокласників - той, котрий перебуває на рівні й забезпечує умови успішності в соціально значущих обставинах. Такими ситуаціями є не тільки епізоди шкільного життя (іспит, зустріч із представниками дорослого освітнього середовища). Усім укладом свого життя педагог, якщо він уважається для старшокласника значущим дорослим, побічно впливає на його вибір переваг при створенні родини, виборі професії, прояві громадянськості (наприклад, у вигляді непідкупності та підтримки цінностей соціальної справедливості). Таким чином, учитель впливає на дитину, демонструючи зразки організації життя в дорослому співтоваристві.

Досягнення учнів старшого шкільного віку пов'язані з організацією шкільного середовища, що відтворює в мініатюрі широке соціальне середовище, для здійснення адекватного вибору життєдіяльності випускника школи.

Продукт роботи групи "Старші класи"

Наявні умови для реалізації високих досягнень учнів

1. Необхідність визначитись у виборі майбутньої сфери професійної діяльності й побудувати тимчасову перспективу

2. Високі вимоги до рівня навчальної підготовки учнів, орієнтація на підготовку до вступу у ВНЗ, залучення кадрового потенціалу ВНЗ для шкільного викладання

3. Фокусування на навчальних проблемах і штучне звуження простору загального соціального розвитку учнів

4. Корінна зміна міжособистісної взаємодії з дорослими вбік установлення ділового партнерства

Умови, які варто створити додатково для реалізації високих досягнень

1. Широке соціально-психологічне та профорієнтаційне інформування із залученням фахівців зі сторони, у тому числі для обговорення варіантів життєвих стратегій (клубні зустрічі, виступи відомих людей)

2. Забезпечення умов для постійного професійного росту педагогів

3. Стимулювання високих інтелектуальних досягнень учнів і підтримка педагогів, що забезпечують їхній успіх

4. Забезпечення правової основи поточної та підсумкової атестації учнів

5. Сучасне інформаційно-методичне забезпечення навчального процессу

По завершенню роботи в малих групах учасники семінару представляють підсумки свого обговорення. Основним результатом створеного ними переліку умов буває чітке з'ясування керівниками своїх завдань по забезпеченню високого рівня досягнень учнів на кожному етапі навчання. Присутнім стає зрозуміло, що робота, розрахована на поліпшення досягнень учнів, повинна бути, по-перше, диференційованою, по-друге, спрямованою в першу чергу на підвищення рівня професіоналізму вчителів.

Головним результатом ділової гри для керівників "Досягнення учнів: способи вивчення й умови педагогічного сприяння" ми вважаємо переорієнтацію діяльності керівників освітніх установ. Замість нарікань на тему "Хіба можна досягти чогось значного з такою матеріальною базою" вони виражають упевненість у тому, що багато чого залежить саме від них і "дуже багато можна зробити, створюючи організаційно-педагогічні умови для розвитку учнів".


 
 

Цікаве

Загрузка...