WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

Навчальний план відбиває диференційований характер навчання у школі (факультативи, гімназійні й загальноосвітні класи). Школа приділяє увагу роботі з обдарованими дітьми. У навчальному плані ця робота забезпечується виділенням додаткових годин занять на реалізацію шкільного й гімназійного компонентів навчання. У той же час слід зазначити, що вибір тих чи інших освітніх маршрутів у школярів невеликий.

У школі працюють кваліфіковані педагогічні кадри, залучаються фахівці зі сфери науки. Освітні галузі забезпечені навчально-методичними комплексами: програмами та підручниками, включеними в перелік Міністерства освіта і науки. На жаль, в організації навчального процесу слабко представлені нові інформаційні технології.

Внутрішнє забезпечення розвитку школи - 3,20 бала.

4. Шкільна культура, психологічна атмосфера, можливості самореалізації особистості - 3,3 бала. Стиль взаємин педагогів та учнів дозволяє стверджувати, що у школі в цілому створена сприятлива для роботи атмосфера. Завдяки їй переборюються епізодичні конфлікти, що не порушують загальної психологічної атмосфери школи.

Серед членів педагогічного колективу явно виражений інтерес до новаторських починань. Учителів-новаторів підтримують колеги й адміністрація, ними пишаються. Продуктивні ідеї педагогічного колективу школи стають надбанням району, міста, області.

Не всіх учителів у школі влаштовує режим праці й відпочинку через незручність розкладу, роботи за змінами, розподілу навчально-виховного навантаження, однак більшість педагогів ставляться до виникаючих труднощів із розумінням. Для того щоб уникати виникнення конфліктів у колективі, варто завчасно інформувати вчителів про зміни в роботі, ураховувати їхні побажання при складанні розкладу.

5. Ефективність роботи педагогічного колективу як єдиної команди, компетентність педагогів - 3,3 бала. Робота педагогічного колективу школи спрямована на розвиток дитини. Близько 85 % учителів включені в інноваційну діяльність. Вони вивчають зміст і технології особистісно зорієнтованої освіти, упроваджують у практику своєї роботи передовий педагогічний досвід. Відкриті уроки, позакласні справи, заняття творчих лабораторій, де вчителі діляться своїм досвідом, підтверджують, що головна цінність, об'єднуюча педагогічний колектив, - це особистість дитини.

Педагогічний колектив не тільки має високий творчий потенціал, а й успішно реалізує його. Основу педколективу становлять учителі, які досягли та прагнуть досягти високих результатів у навчанні й вихованні дітей. Більшість педагогів схильні до рефлексії своєї діяльності. Вони самі відзначають у себе сильні та слабкі сторони, організують самоосвітню роботу з підвищення своєї майстерності, допомагають молодим колегам у набутті професіоналізму.

Педагоги школи проявляють компетентність не тільки на уроках, а й в індивідуальній роботі з обдарованими дітьми при їх підготовці до участі в районних і міських олімпіадах, а також на додаткових заняттях з учнями, які мають низькі навчальні досягнення.

6. Досягнення учнів - 3,0 бали. Педагогічний колектив забезпечує просування в навчальних досягненнях у всіх груп учнів протягом усього навчального року. Із 759-ти учнів школи невстигаючих тільки четверо. Постійне відстеження результатів навчальної діяльності дозволяє стверджувати, що рівень засвоєння освітнього стандарту становить не менше 90 %.

Досягнення учнів проявляються й у позаурочній сфері: 72 % школярів займаються в гуртках, студіях, спортивних секціях, музичних школах, хореографічних колективах. Ці досягнення підтверджені визнанням заслуг школи, учнів на спортивних змаганнях, олімпіадах, оглядах, концертах.

Стримуючим фактором у сфері досягнень учнів є, з погляду експертів, зміст освіти й неможливість здійснення індивідуального просування у вивченні програмного матеріалу: учні з різним рівнем навчальної підготовки повинні виконувати той самий державний стандарт.

Провідні мотиви навчання в більшості школярів пізнавальні й соціальні, переважно мотиви повинності (відповідальності, свідомості, дисциплінованості, організованості). Однак слабка матеріально-технічна база школи, важкі соціальні умови більшості родин стримують у школярів прагнення до навчання й розвитку пізнавальних та особистісних мотивів навчальної діяльності.

У дитячому колективі школи переважає моральна атмосфера. Учні організують колективні творчі справи: проводять тематичні тижні та місячники, вечори, організують допомогу воїнам, які перебувають на лікуванні в госпіталі, працюють із ветеранами. У школі діють дитячі організації "Шкільний всесвіт" та "Авангард", де діти самі організують своє дозвілля, реалізують творчі здібності. На жаль, до організації діяльності колективу учнів педагоги недостатньо залучають батьків.

Виставлені експертами оцінки роботи школи по шести напрямах оформлюються у вигляді зведеної таблиці й діаграми. Усі бажаючі прокоментувати картину, що вийшла, мають можливість висловитися з питань.

Як може виглядати діаграма ідеальної школи? Яким чином ресурси школи, її навчальний план і психологічна атмосфера впливають на інші показники? Які показники школи можуть бути максимальними і як вони залежать від активності педагогів? За яким з напрямів роботи неприпустима оцінка менше двох балів?

Поділ показників оцінки на дві групи (зовнішня та внутрішня - "організація" та "люди") дозволяє побачити розбіжності у спрямованості діяльності адміністрації й педагогічного колективу, визначити завдання з коректування дисбалансу між організаційною структурою й людськими ресурсами. Зокрема, у школі № 86 було відзначено, що сильні сторони діяльності освітньої установи багато в чому пов'язані з визнанням педагогічного колективу як єдиної команди, що забезпечує сприятливу психологічну атмосферу і створює умови для реалізації можливостей учнів, досягнення ними високих результатів у навчальній і позанавчальній діяльності.

Що стосується освітніх ресурсів школи, то по даному показнику була відзначена найбільша розбіжність сприйняття стану справ педагогічним колективом та адміністрацією школи. Колектив покладав більші надії в забезпеченні матеріально-технічними ресурсами на адміністрацію. Та, у свою чергу, бачила ці можливості більш реально й оцінила їх найнижчим балом (2,3 у порівнянні з оцінкою педагогів 3,8).

Як основні завдання діяльності школи № 86, її діяльності, що випливають із результатів оцінки, були названі такі три:

активізація зовнішньої представницької діяльності адміністрації із забезпечення освітніх ресурсів розвитку школи;

зміцнення атмосфери прийняття й підтримки недавно прийнятих на роботу педагогів, їх включення в інноваційну діяльність;

проведення роботи з педагогічним колективом з розвитку міжособистісної та ділової взаємодії.

Повторне проведення педагогічної ради з оцінки якості освітньої діяльності було здійснено в цій же школі через рік.

Матеріали таблиці дозволяють помітити, що через рік педагоги відзначають позитивні зміни в навчальному плані та згуртуванні команди вчителів. Це, безсумнівно, стало результатом роботи педколективу з обраної проблеми. Крім того, зменшились ілюзії щодо розвитку ресурсної бази школи. Незважаючи на те що за результатами інших досліджень проглядається позитивна динаміка в керуванні школою, психологічній атмосфері та досягненнях учнів, педагоги не відзначають цього у своїй груповій експертній оцінці.

Таким чином, через рік після першої процедури оцінки діяльності школи вчителі стали нижче оцінювати зовнішнє забезпечення її розвитку (3,46-3,23) і вище - внутрішнє (3,20-3,33). Інакше кажучи, вони стали більше розраховувати на себе.

Школа № 86 заснована в 1960 р. Зараз її відвідують 753 учнів. У школі працюють 66 педагогів, 11 з них мають вищу кваліфікаційну категорію, один - учений ступінь кандидата наук, один - власник міжнародного гранта.

Школа розташована на території робочого селища депресивного промислового району міста з екологічно несприятливим середовищем. У мікрорайоні відсутні центри й установи культурного дозвілля для дітей та молоді. Батьками близько 30 % дітей є безробітні, самотні й багатодітні матері, що становить передумову девіацій у соціальному проведенні школи. Більше 70 % дітей мають ослаблене здоров'я. Усе це обмежує прагнення учнів до високих досягнень.

Специфікою школи протягом останніх років її роботи стала екологічна спрямованість освіти школярів, а також робота із правової освіти та стимулювання здорового способу життя в рамках концепції особистісно зорієнтованої освіти. Призначенням роботи педагогічного колективу, крім освітньої діяльності, була компенсація несприятливого впливу соціального оточення.

Порівняльна оцінка результатів діяльності школи протягом двох років показала, що за час участі у проекті Британської Ради у школі покращилась якість навчального плану та підвищилася згуртованість педагогів. За цей же час відбулась різка переоцінка матеріально-технічних і здоров'язберігаючих ресурсів школи. Через рік педагоги стали вище оцінювати внутрішні ресурси школи. Через рік педагоги стали вище оцінювати внутрішні ресурси розвитку школи (можливості колективу) й нижче - зовнішні ресурси (представницькі можливості директора та матеріальна база). Педагоги розсталися з ілюзією зовнішньої підтримки інноваційних починань, з якою вони пов'язували можливість поліпшення значущих досягнень учнів; відсутністю матеріальної бази вони пояснюють відсутність просувань у цій сфері.

Основні виявлені проблеми школи на даний момент такі:

через підвищену увагу до соціально неблагополучних учнів упускаються з виду школярі з підвищеним інтересом до навчання, які самостійно переборюють соціально-культурні бар'єри свого розвитку;


 
 

Цікаве

Загрузка...