WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку - Реферат

Перехід освітньої установи на шлях інтенсивного розвитку

Управління розвитком школи пов'язане з постійним відстеженням якісних змін її освітньої діяльності. Без знання вихідного положення справи й порівняння тих самих показників при переході на новий етап розвитку важко судити про те, якими темпами йдуть інноваційні перетворення та чи відбуваються вони взагалі

Оцінка якості шкільної освіти успішно проводиться за розробленою, апробованою та впровадженою в регіоні методикою учасниками Російсько-Британського освітнього проекту. Проведення оцінки якості роботи школи дало можливість керівникам розробити перспективні плани розвитку освітніх установ.

У методиці основні характеристики (напрями) життєдіяльності школи, що підлягають кількісній та якісній оцінці, об'єднані у дві групи показників.

Першу групу склали так звані зовнішні показники діяльності школи.

Освітні ресурси розвитку - матеріально-технічне оснащення, кадрова й методична забезпеченість, ресурси збереження та підтримки здоров'я дітей.

Шкільне управління - вибір цілей і пріоритетів розвитку школи, психологічна й методична підтримка професійного розвитку педагогів, рефлексивна оцінка керівником своєї роботи та своєчасне виправлення прорахунків.

Навчальний план - стан навчального плану й навчальних програм із предметів, відбиття в навчальному плані й у предметних програмах основних компетентностей випускника школи, кадрів і методичне забезпечення навчального плану.

У другу групу об'єднані показники, що відбивають ефективність внутрішньошкільної організації життєдіяльності освітньої установи.

Шкільна культура та психологічна атмосфера - стиль відносин у шкільному колективі, підтримка новаторства вчителів і самостійності учнів, організація режиму праці й відпочинку.

Кваліфікація педагогічного колективу як команди однодумців - переважні цінності педагогічного колективу, професійна компетентність учителів, співробітництво та спільні досягнення педагогів школи.

Досягнення учнів - рівень освоєння програмного матеріалу, позитивна мотивація прагнення до навчання та пізнавальна самостійність, цінності дитячих колективів, відповідальна соціальна поведінка.

Досвід застосування методики оцінки роботи школи та створення програм розвитку дозволив керівникам переконатись у тому, що вона дає можливість відслідковувати реальний процес розвитку школи. Виявлені за допомогою групової експертної оцінки особливості підтверджувались даними інших діагностичних досліджень, проведених за допомогою комплексу тестових методів. Об'єктивність інформації досягалася за рахунок широкого діапазону досліджуваних характеристик діяльності школи. Межі застосування методики можна розширити шляхом залучення додаткових матеріалів відповідно до потреб школи та вікових особливостей різних рівнів навчання учнів. Усі керівники освітніх установ були єдині в тому, що особливо сприятливий вплив методика справляє на шкільну культуру, психологічний клімат і процес зімкнення колективу педагогів.

Крім власне процедури групового експертного оцінювання діяльності школи перед нами стояло завдання створення методичної розробки ділового висвітлення для передачі її керівникам шкіл. Ми розробили зміст педагогічної ради стосовно оцінки якості освітньої діяльності школи. Формою проведення педради стало розширене засідання експертної ради. Воно містило в собі засідання малих експертних груп за напрямами роботи школи, що підлягає кількісній та якісній оцінці. У системі підвищення кваліфікації керівників шкіл така педрада проводиться як ділова гра.

Ділова гра - педагогічна рада. "Оцінка педагогічним колективом якості освітньої діяльності школи"

Мета: дати оцінку освітньої діяльності школи та якості роботи педагогічного колективу.

Термін: 2,5 години.

Підготовча робота до проведення педради містить у собі:

вивчення педагогічним колективом матеріалів Російсько-Британського освітнього проекту;

інформування педагогічного колективу про майбутню педраду;

виготовлення бланка для створення по ходу педради діаграми якості роботи школи за різними напрямами;

проведення діагностичних досліджень із колективом педагогів, учнями та їхніми батьками;

розподіл педагогів по шести експертних групах відповідно до напрямів проведення експертної оцінки якості роботи;

підготовку керівників експертних груп, проведення докладного інструктажу.

Педагогічна рада проводиться в певній послідовності: вступне слово директора про мету й порядок проведення педради; робота малих експертних груп; представлення роботи експертних груп; ухвалення рішення. За підсумками педради адміністративно-експертна рада створює аналітичну записку про якість освітньої діяльності школи й доводить її до відомості всіх членів педагогічного колективу.

У своєму вступному слові директор повідомляє про ті завдання, які треба буде розв'язати в ході педради, приділяючи при цьому особливу увагу проблемі подолання соціальної бажаності при виставлянні оцінок якості роботи школи, посиленню об'єктивності оцінки. Потім усі члени педагогічного колективу розподіляються на шість експертних груп і приступають до роботи.

Робота малих експертних груп проходить у такій послідовності:

перевірка розуміння завдань роботи малої експертної групи;

інформування призначеного заздалегідь керівника групи про результати проведених досліджень з оцінюваного напряму;

обговорення варіантів оцінки одного з напрямів діяльності школи;

підрахунок середнього бала (максимально - 4) за напрямами та підготовка текстового звіту про роботу експертної групи.

Зміст звітів малих експертних груп складається в розгорнуту аналітичну записку по школі. Нижче наведено повний текст такої аналітичної записки.

Аналіз якості освітньої діяльності

Зовнішнє забезпечення розвитку школи - 3,46 бала.

1. Матеріально-технічні ресурси школи - 3,8 бала. Школа розташована вдалечині від проїзних доріг і промислових підприємств, навколо неї - зелені насадження. Будинок школи пристосовано до місцевих кліматичних умов. Школа забезпечена засобами гасіння пожежі. Шкільні меблі відповідають віку учнів.

Загальна площа внутрішніх приміщень - 3372 кв. м. Площа 26-ти класних кімнат, включаючи навчальні майстерні для учнів 5-11-х класів і приміщення для гуртків і секцій, становить 1261 кв. м. Кабінет інформатики й обчислювальної техніки відсутній. У єдиному комп'ютері є банк даних по школі. Є фізкультурний зал площею 209 кв. м, що має потребу в доукомплектуванні інвентарем. На пришкільному стадіоні розташовано спортивне містечко. Розмір навчально-дослідницької ділянки - 0,5 га. Шкільна їдальня на 150 посадкових місць забезпечує учнів гарячим харчуванням. Для учнів і вчителів є гардероб.

Заняття у школі проходять у дві зміни. Працюють шість гуртків художньої творчості й чотири спортивні секції, у них займаються 178 учнів. Бібліотечний фонд складається з 11,5 тис. книг (включаючи підручники), брошур і журналів; навчальними посібниками школа укомплектована не повністю.

2. Шкільний менеджмент та якість управління - 3,3 бала. З урахуванням державного підходу до освіти адміністрація школи чітко бачить стратегічну лінію розвитку. Основним стратегом є директор школи, а його заступники здійснюють тактичні дії.

Головна мета шкільного управління - реалізація педагогічної творчості вчителя й розкриття потенціалу розвитку учнів. Мета проведеної у школі дослідно-експериментальної роботи з проблеми "Науково-методичне забезпечення процесу освоєння педагогічним колективом змісту й технологій особистісно зорієнтованої освіти" - мати міцні логічні зв'язки з усією системою навчально-виховної роботи школи. Поставлені цілі реалістичні, роль учителя в їхньому досягненні чітко визначена. У той же час завдання школи на поточний рік, особливо освітні, вимагають конкретизації.

Керівництво школи проявляє повагу й довіру до вчителя, сприяє розвитку його компетентності, відповідальності та творчій активності. Адміністратори зайняті активною самоосвітньою роботою, стимулюють до цього вчителів, створюють умови для підвищення ними свого професіоналізму через відвідування курсів, семінарів, наукових лабораторій і творчих груп.

Крім того, адміністрація делегує повноваження керівникам науково-методичних об'єднань і досвідчених учителів для контролю освітнього процесу (відвідування уроків колег, взаємоперевірка зошитів, планування й аналіз роботи предметних кафедр і методоб'єднань, тематичне планування, підготовка до атестації вчителів тощо). Завдяки цілеспрямованій роботі адміністрації нормою шкільного життя є активна участь педагогів у підготовці та проведенні методичних рад. Для активізації творчої роботи педагогів адміністрація попередньо обговорює проблеми з компетентними колегами, з'ясовує думку членів колективу до ухвалення управлінського рішення.

Управлінська команда школи рефлексивно оцінює свою діяльність, вивчаючи з цією метою думки підлеглих. Моніторинг результатів діяльності педагогічного колективу є системним і відкритим. Директор школи адекватно ситуації вибирає методи колегіального або єдиноначального управління, уміє передбачати наслідки своїх управлінських рішень.

3. Якість навчального плану - 3,3 бала. Навчальний план школи та програми викладання з усіх предметів складено з урахуванням федеральних вимог і передового педагогічного досвіду. Шкільний компонент забезпечений кадрами викладачів і програмно-методичних матеріалів, розроблений з урахуванням побажань батьків та учнів поглиблено вивчати той чи інший предмет.

У навчальному плані та предметних програмах школи відбита орієнтація на самостійну роботу учнів із різними джерелами інформації. Навчання навичкам громадянської й культурної поведінки проводиться через викладання таких навчальних предметів, як суспільствознавство, історія, література, іноземна мова, світова художня культура. Навичкам безпечної поведінки учнів навчають на уроках основ безпеки життєдіяльності. Здоровий спосіб життя пропагується на навчальних заняттях із фізичної культури, біології, екології, позаурочної та позакласної роботи. Розвиток здатності учнів до рефлексивного збагнення предметних знань - мета вчителів-предметників, закріплена у програмі дослідно-експериментальної роботи школи з освоєння та впровадження змісту й технологій особистісно зорієнтованої освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...