WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний аналіз у школі - Реферат

Педагогічний аналіз у школі - Реферат

Педагогічний аналіз у школі

Мета аналізу полягає в оцінці роботи вчителя з позицій відповідності його уроку досягненням сучасної педагогіки та психології, визначенні подальших перспектив у вдосконалюванні педагогічної майстерності

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ

Оцінити повноту та глибину підсумків роботи за попередній навчальний рік.

Повнота

1. Аналіз основних напрямів у роботі:

підвищення кваліфікації;

самоосвіта;

ефективність усіх форм комплексної методичної роботи, у тому числі результативність засідань м/о;

вивчення й узагальнення досвіду;

вивчення стану викладання й навчальних досягнень учнів;

робота з молодими вчителями;

позакласна виховна робота з предмета;

розвиток кабінетної системи.

2. Усебічність аналізу:

оцінка стану методичної роботи;

упровадження у практику досягнень науки та передового досвіду;

результативність заходів щодо підвищення методичних знань учителів;

можливі недоліки в організації та проведенні методичної роботи.

Глибина

1. Оцінка досягнутих результатів, у тому числі оцінка результатів у рішенні задач методичної допомоги за попередній навчальний період.

2. Виявлення причинно-наслідкових зв'язків у ході аналізу:

загальна характеристика підсумків роботи;

визначення факторів, що позитивно чи негативно вплинули на постановку методичної роботи;

виявлення причин виникнення факторів, що позитивно чи негативно впливають на здійснення різних напрямів у методичній роботі.

3. Визначити ступінь обґрунтованості постановки задач методичної роботи на рік:

чи випливають задачі з аналізу результатів роботи;

чи конкретні вони, чи реальне їх рішення протягом одного навчального року, чи можливо проконтролювати й оцінити їх виконання;

чи дотримується наступність у постановці задач.

4. Оцінити якість і зміст роботи:

відповідність системи заходів для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поставленим задачам;

наявність єдності, науково-теоретичної та методичної підготовки в роботі з кадрами;

наявність зв'язку самоосвіти педагогічних кадрів з колективними формами методичної роботи;

відповідність структури плану за минулий рік рекомендаціям.

5. Складання довідки з аналізу:

загальна характеристика плану;

достоїнства та недоліки в усіх напрямах;

оцінка того, що цьому сприяло.

Орієнтовна схема аналізу роботи

1. Виконання задач, поставлених перед школою на навчальний рік:

повне виконання;

часткове виконання;

аналіз причин невиконання (реальності виконання, правильність постановки тощо).

2. Стислі відомості про кадровий склад (таблиці):

молоді фахівці (по роках);

стажисти;

неспеціалісти;

учителі, які повернулися з інших сфер діяльності;

пенсіонери;

за освітою (вища, середня, н/в, студенти);

наявні знання (заслужений учитель,

вища категорія, перша категорія, друга категорія, спеціаліст);

вступ до педагогічних ВНЗ;

вступ до педагогічних училищ;

оцінка виконання плану.

3. Аналіз роботи методоб'єднаннь (за предметами, класне керівництво) із указівкою найбільш істотного, вартісного досвіду (основні задачі, що стоять перед м/о, ступінь їх виконання) за предметами, циклами і т. д., які форми та методи виявились найефективнішими (за результативністю). Хто з педагогічних працівників і в яких видах робіт брав активну участь, яка результативність.

4. Оцінка результативності всіх форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, методичного рівня (спираючись на результати навчання учнів, на рівень сформованості навчальних досягнень учнів за предметами):

Характеристика й аналіз форм підвищення кваліфікації, їх результативність:

курси підвищення кваліфікації (виконання плану, причини невиконання);

ШПД - мікрогрупи й інші форми роботи з різними категоріями;

семінари (місто, район, коротка оцінка рівня проведення умовними позначками).

Результати проведення районних, шкільних, педагогічних читань, конференцій та інших форм роботи:

якість рекомендацій та атестацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період;

проведення відкритих уроків (мета, якість, форма);

оцінка ефективності допомоги, наданої методистами та методичними службами всім категоріям педагогічних працівників.

Можна навести додаток.

ППД

А) застосування нових форм і методів навчання, порівняння за ефективністю з раніше застосовуваними (за рівнем навчальних досягнень учнів);

Б) характеристика результативності роботи вчителів із забезпечення високого рівня знань учнів (за рівнем навчальних досягнень учнів);

В) роль методичних служб у керівництві самоосвітою вчителів, шляхи надання допомоги всім категоріям учителів, форми роботи, її результати.

5. Аналіз стану навчальних досягнень учнів (можна дати перед п. 4 або об'єднати з п. 6):

за підсумками перевірок;

за підсумками іспитів;

за підсумками зрізових діагностичних робіт;

за підсумками тестів;

за підсумками виїзних перевірок

Визначити основні позитивні та негативні якості, показати динаміку в рівні сформованості навчальних досягнень учнів, виявити причини недоліків, виділити вчителів, які потребують методичної допомоги.

6. Аналіз рівня викладання, рівня вихованості (на основі рівня сформованості навчальних досягнень учнів, кінцевого результату) за результатами анкетування, аналізу робіт учнів:

за підсумками перевірок;

за підсумками іспитів;

за підсумками контрольних робіт;

за підсумками відвідування уроків методистами;

за підсумками зрізових робіт;

оволодіння нестандартними, активними формами та методами навчання;

роль функціонально придатних кабінетів у підвищенні ефективності навчання;

визначення причин недоліків.

7. Підсумки роботи над методичною темою, використання досягнень педагогічної, наукової ППД у практиці роботи шкіл:

результати роботи з вивчення ППД;

як здійснювалась пропаганда сучасних досягнень науки та ППД, її результативність;

досвід яких учителів свого району й міста вивчений, які ідеї взяті для впровадження й використання;

які ідеї ППД втілені у практику;

які досягнення педагогічної та психологічної науки реалізуються у практиці роботи;

участь шкіл району в експериментальній роботі з удосконалювання навчально-виховного процесу, управлінської діяльності тощо.

8. Аналіз основних недоліків у організації та проведенні методичної роботи у школі (в усіх напрямах):

перелік недоліків, недоробок;

причини їх появи;

які заходи для їх ліквідації намічаються.

9. Задачі на новий навчальний рік (виходячи з аналізу невирішених проблем). Можна об'єднати в одному пункті аналіз якості викладання та якості знань учнів. Оцінка рівня їхньої вихованості. Результати роботи з вивчення ППД.

Усі ці питання випливають один з одного, тісно пов'язані між собою причинно-наслідковими зв'язками та повинні розглядатися в єдності та взаємодії.

ВИДИ АНАЛІЗУ УРОКУ

Аналіз уроку здійснює ряд функцій: контрольну (допоміжну), навчальну (основну) й виховну (надає допомогу вчителю у визначенні напряму самоосвіти та самовиховання). У зв'язку з цим в аналізі уроку повинні бути чітко охарактеризовані: по-перше, науковість досліджуваного матеріалу, його відповідність програмі, якість отриманих в інституті знань (контрольна функція); по-друге, відзначені досягнення й недоліки в роботі вчителя, відповідність методів навчання передовому досвіду та рекомендаціям науки, дані конкретні рекомендації з підвищення педагогічної майстерності (навчальна функція); по-третє, оцінені ділові й етичні якості вчителя, його мова, культура спілкування і т. д. (виховна та розвивальна функція).

Аналіз уроку повинен починатися самоаналізом і закінчуватися самооцінкою, конкретними вимогами вчителя до самого себе. При самоаналізі він дає коротку характеристику проведеному уроку, меті, яку ставив, аналізує їх досягнення, обсяг змісту матеріалу та якість його засвоєння учнями, застосовувані методи та їх оцінку, активність учнів і прийоми організації їхньої праці, самооцінку якостей і сторін своєї особистості (мова, логіка, характер стосунків з учнями). На закінчення учитель висуває свої пропозиції з поліпшення якості уроку, робить загальні висновки й намічає заходи для вдосконалення своєї педагогічної майстерності. Але педагог зобов'язаний пояснити при цьому, чому саме так вирішив провести урок, що його змусило вибрати дану методику, стиль і характер власної діяльності та роботи учнів. Усяка методика уроку є виправданою, якщо вона дає максимальний навчальний і виховуючий ефект, відповідає силам і здібностям даного вчителя.

При аналізі уроку вчителя необхідно враховувати його індивідуальність, особливості, здібності, сильні сторони. Не можна нав'язувати загальні, однакові рекомендації, прийоми, методи. Що годиться для одного, недоцільно для іншого. Усякі рекомендації з поліпшення проведення уроків повинні обов'язкового спиратись на досягнення вчителя, на його сильні сторони. Недоліки та слабкості треба пояснити таким чином, щоби було ясно, як треба працювати над собою. При аналізі уроків важливо заохочувати їх творче проведення, спонукати вчителя до самостійної розробки структури та методики уроку, виходячи зі змісту матеріалу, дидактичних і виховних задач, рекомендацій науки та своїх власних можливостей.

Аналіз уроку повинен проводитись не окремою особою (методистом, інспектором, директором, завучем), а групою осіб, до якої входять представник адміністрації школи, товариші по роботі, передові вчителі. Груповий аналіз уроку необхідний і як засіб навчання вчителів комплексному підходу до методики навчання, як спосіб обміну досвідом, його узагальнення. При груповому аналізі можливий більш глибокий підхід до оцінки дій учителя й учнів, більш об'єктивна самооцінка. Можна не погодитися з думкою однієї людини, але не можна не погодитись, коли на ті чи інші недоліки вказують усі.

Досить доцільні взаємовідвідування уроків. Аналіз уроків колег у присутності директора, заступника директора - добра школа виховання вимогливості до себе й інших. Зауваження й рекомендації вчителю повинні бути чітко сформульовані, записані у спеціальний зошит.


 
 

Цікаве

Загрузка...