WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії - Реферат

Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії - Реферат

Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії

Початок ХХІ ст. - період активного реформування системи освіти у Великій Британії. Британський парламент висуває на передній план проблему трансформації й оновлення освіти. В урядових нормативних документах, наголошується на формуванні високоосвіченого суспільства, в якому освіта стане найвищим пріоритетом

Сучасні радикальні перетворення в освіті Великої Британії розпочались у 1988 р. з прийняттям закону про реформування освіти, провідною ідеєю якого стало забезпечення її високої якості через уведення освітніх стандартів (національного навчального плану, навчальних програм, національної системи тестування з предметів обов'язкового циклу) та запровадження ринкових механізмів в освітню сферу (вільного вибору школи, їх диференціації, конкурентної боротьби за "клієнта" між навчальними закладами тощо).

Розвиток чіткої ринкової тенденції в освітній ідеології, що базується на принципах конкурентоспроможності, попиту та пропозиції, індивідуалізації й різноманітності, продуктивності й ефективності, сприяє, з одного боку, посиленому втручанню центрального уряду в управління освітою з метою забезпечення якості надання освітніх послуг, а з іншого - утвердженню автономії загальноосвітніх навчальних закладів.

Удосконалення контролю якості освіти реалізується через ряд заходів, що носять загальнонаціональний характер: ведеться детальна документація кожного аспекту шкільної роботи, здійснюється загальношкільне планування діяльності й розвитку навчального закладу, розробляються програми "шкільної ефективності та вдосконалення". Утвердження автономії шкіл виявляється насамперед у розширенні повноважень директорів як у фінансовій сфері (самостійно розподіляють 90 % бюджету, шукають додаткові джерела фінансування для закупівлі необхідного обладнання й оплати факультативних занять), так і в управлінні навчально-виховним процесом (добір педагогічного й допоміжного персоналу; прийняття рішень щодо реалізації навчального плану тощо).

Зазначені перетворення, на думку реформаторів, підвищили рівень "управлінського менталітету" у школах. Професійна діяльність директора зазнала суттєвих змін і потребує нових умінь і навичок, а саме:

обґрунтовувати й чітко роз'яснювати напрями розвитку школи;

умотивувати й надихати персонал;

створювати колектив співробітників, зміцнюючи навички колективної роботи;

розвивати в педагогічного персоналу здатність до успішного втілення інновацій, уміння виправляти недоліки, якщо вони трапляються;

організовувати роботу навчального закладу як освітньої спілки, сприяючи розвитку партнерських стосунків з батьками учнів і широкою громадськістю.

Очевидно, що таке бачення управлінської діяльності директорського корпусу потребувало розробки якісно нових підходів до підготовки старших менеджерів і керівників навчальних закладів. Усвідомлюючи наявні суперечності та проблеми, а також суттєве навантаження управлінців, Міністерство освіти і кваліфікацій Великої Британії спрямовує свої зусилля на забезпечення належних умов для їх професійного розвитку, зокрема: розробляє та запроваджує різноманітні програми підготовки директорів шкіл, установлює єдині вимоги до кваліфікаційних характеристик управлінського персоналу ("Національні стандарти директора школи", "Національна кваліфікація директора школи"), створює профільні навчальні інституції, інформаційні мережі національного та світового масштабу тощо.

Так, у листопаді 2000 р. у м. Ноттінгем відкрито Національний коледж шкільних керівників (National College for School Leadership). Він є міжнародним закладом, щ здійснює професійну підготовку керівників, надає допомогу майбутнім і працюючим директорам та адміністративному персоналу. Основною метою заснування коледжу, як убачають англійські урядовці, є поліпшення якості професійної підготовки управлінського персоналу школи, що, у свою чергу, забезпечить покращення навчально-виховного процесу, в якому має найповніше розкритись потенціал кожного учня - майбутнього громадянина країни. Саме такі пріоритети визначає держава, піклуючись про рівний доступ усіх дітей до високоякісної неперервної освіти впродовж життя.

В установчих документах закладу серед головних цілей його функціонування є такі:

розроблення й запровадження програми професійної підготовки управлінців;

збирання, аналіз і поширення прикладів позитивного досвіду управління школами;

сприяння співробітництву у професійній діяльності та підвищенні кваліфікації керівного персоналу навчальних закладів;

затвердження Національного коледжу шкільних керівників як активно діючої установи, взірця високого рівня організації навчальної діяльності;

демонстрування впливу роботи закладу на поліпшення якості шкільного управління.

Визначені цілі відображають стратегічні напрями розвитку установи та являють собою розділи перспективного плану роботи на 2003-2007 рр.

Поряд із цим у професійному кодексі організації затверджено п'ять ключових положень, що відбивають корпоративну політику досягнення зазначених цілей, а саме: співробітництво, інновації, оптимізм, повага, чесність. Дотримання таких правил, на думку англійських науковців, стане запорукою успішної діяльності цієї інституції із формування нової генерації керівників, здатних підвищити якість шкільної освіти.

Протягом 2001-2004 рр. співробітниками коледжу на чолі з директором, відомим англійським науковцем Хізер Куісней (Heather Du Quesnay), за сприяння Міністерства освіти і кваліфікацій Великої Британії розроблено й запроваджено 24 програми підготовки різних категорій адміністративного персоналу під загальною назвою "Програми розвитку управлінського потенціалу вчителя". Усі програми розподілено за напрямами, а саме:

початковий рівень керівництва (emergent leadership);

установлене/визнане керівництво (established leadership);

вступ на посаду директора (entry to headship);

просунуте керівництво (advanced leadership);

консультативне керівництво (consultant leadership);

стратегічні програми (strategic programmes);

міжступеневі програми (cross-stage programmes).

З метою виявлення особливостей і відмінностей цих напрямів розглянемо кожний з них детально.

Так, у межах першого та сьомого напрямів здійснюється підготовка керівників невеликих груп учителів - викладачів одного навчального предмета, а також координаторів у роботі з важковиховуваними дітьми. Із цією метою започатковано такі програми: "Рівний доступ до підвищення" (Equal access to promotion), "Жінки в керівництві та управлінні" (Women in leadership and management), "Від учителя-методиста до керівника методичного об'єднання" (Leading from the Middle) тощо.

Другий напрям зосереджено на роботі з асистентами та заступниками директорів з поліпшення професійних умінь і навичок, а також підвищення рівня мотивації просування кар'єрними щаблями. Підготовка здійснюється за "Пілотною програмою встановленого керівництва" (Established leaders pilot programme).

Напрям підготовки до вступу на посаду директора розроблено з метою надання методичної та правової допомоги щойно призначеним директорам та особам, які прагнуть отримати таке призначення. У межах цього напряму функціонують такі програми: "Національна професійна кваліфікація директора школи" (National professional qualification programme), "Вступ директора на посаду" (Headteacher induction programme), "Керівництво та управління для нових директорів" (Headlamp), "Нові бачення діяльності директорського корпусу" (New visions programme for early headship).

Четвертий напрям присвячено роботі з директорами, в яких трудовий стаж на посаді становить 15 і більше років. Їм пропонують такі програми підвищення кваліфікації, як: "Партнери в керівництві" (Partners in leadership), "Міжнародне працевлаштування для директорів" (International placements for headteachers), що здійснюються за сприяння Британської Ради з метою надання можливості керівникам навчальних закладів досліджувати різні аспекти практичної діяльності їхніх колег у всіх країнах світу.

Напрям "Консультативне керівництво" являє собою набір програм і проектів, спрямованих на формування в директорів умінь і навичок консультування, надавання методичної та практичної допомоги підлеглому персоналу школи.

Програми, що входять до складу напрямів "Стратегічне та міжступеневе управління", розроблені з метою вдосконалення ключових умінь директорів та інших керівників з обґрунтування, проектування й запровадження освітніх стратегій та концепцій розвитку навчальних закладів відповідно до загальнонаціональної політики в цій галузі.

Найпоширенішими програмами є "Стратегічне управління інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ)" (Strategis leadership for ICT) і "Розвиток здатності вдосконалювати школу" (Developing the capacity for school improvement). Перша готує керівний персонал до інноваційної діяльності із застосування ІКТ у навчальному процесі. Вона створена спільними зусиллями Національного коледжу шкільних керівників і Британського агентства комунікаційних технологій в освіті (British Educational Communications and Technology Agency - BECTA). Друга розроблена як серія пілотних проектів, спрямованих на вироблення основних положень щодо забезпечення тривалого, систематичного й послідовного вдосконалення навчального закладу за допомогою розвитку здатності пристосуватись до швидкоплинних змін у суспільстві. Ці проекти користуються широкою підтримкою Агентства підготовки вчителів Великої Британії, Відділу стандартизації освіти Міністерства освіти і кваліфікацій країни, телерадіокорпорації "ВВС" та ін.

Національний коледж шкільних керівників приєднано до світової інформаційної мережі, що дає можливість слухачам закладу спілкуватися засобами Internet та електронної пошти з іншими подібними організаціями, а також підтримувати постійний зв'язок зі школами та отримувати інформацію про світові тенденції професійної підготовки управлінських кадрів у галузі шкільної освіти. У коледжі існує декілька інформаційно-комунікаційних проектів у вигляді інтерактивних спільнот-громад, а саме: "Голови, що спілкуються", "Віртуальні керівники" тощо, які дають можливість слухачам працювати в режимі "он-лайн" і вільно спілкуватися з колегами та експертами в межах усієї країни та у світі в цілому. У єдину мережу об'єднано понад 1200 шкіл, а слухачами коледжу зареєстровано понад 20000 осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...