WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання як функція управління - Реферат

Оцінювання як функція управління - Реферат

Інтерв'ювання

Різновидом традиційної бесіди є її нова модифікація - інтерв'ювання, яке перенесене в педагогіку із соціології. Вільна форма усного інтерв'ю вимагає від спеціаліста-експерта високої професійної та психологічної підготовки. Кваліфікована підготовка до інтерв'ю допомагає експерту стати істинним драматургом чи сценаристом, тобто запланувати гладке протікання процедури знайомства.

Правила для експерта під час інтерв'ю:

Говорити вільно й об'єктивно.

Постійно слідкувати за своїми проявами позитивного чи негативного ставлення до респондента.

Відомості про особу порівнювати з вимогами до даної роботи.

Висновки повинні бути чесними. На них не повинні впливати особисті симпатії чи антипатії.

Правильно вибирати темп і ритм бесіди.

Відкриті питання називають тему чи предмет, залишаючи повну свободу респондента у виборі форми та змісту відповіді.

У закритому питанні експерт пропонує питання й варіанти відповідей. Наприклад: яка форма уроку вам найбільше до вподоби?

Інтерв'ювання передбачає оприлюднення позиції з обов'язковим записом відповідей та інформування про їхній зміст багатьох людей. При інтерв'юванні дослідник дотримується заздалегідь підготовлених запитань, ставить їх у певній послідовності. Відповіді готуються також заздалегідь. Використовуючи інтерв'ювання, не слід забувати застереження стародавніх мудреців, що мову людині дано не тільки для того, щоб оприлюднювати свої думки, а й для того, щоб успішно їх приховувати.

Анкетування

Одним із найпоширеніших методів отримання експертної інформації є анкетування, яке трактується як метод збирання інформації за допомогою спеціально розроблених опитувальників, що називаються анкетами. Анкетування ґрунтується на припущенні, що людина відверто відповідатиме на поставлені запитання. Для проведення анкетування необхідні відкриті й альтернативні анкети для учнів, учителів, батьків, засновників, працівників методичної та інспекторської служби. Психологи та соціологи ставлять такі вимоги до анкет:

кількість запитань (показників) в анкеті не повинна перевищувати 10-12;

набір суджень, які наводяться в анкеті в якості альтернативних відповідей, повинен перевірятися спочатку на малій групі експертів (пілотне дослідження) і при необхідності коректуватись;

у пояснювальній записці до анкети повинні бути ясно сформульовані мета і процедура анкетування; указано, хто проводить експертизу і яка група респондентів може брати в ній участь;

крім інструкції до анкети необхідно готувати інструкцію для організаторів анкетування.

Оцінка валідності та надійності анкет ще потребує окремого дослідження. Відомо, що під валідністю анкети розуміється здатність анкети виміряти те, що повинно вимірюватися за задумом організаторів експертизи. Поняття "валідність" відноситься не стільки до самого тексту анкети, скільки до мети експертизи. Замість терміна "валідність" часто використовують слова: "обґрунтованість", "достовірність", "інформованість".

Анкети розрізняють: іменні, що вимагають указувати прізвище опитуваного, та анонімні, які обходяться без нього; повні й неповні; пропедевтичні й контрольні. За формою анкети бувають:

відкриті - відповідь можлива в довільній формі.

Наприклад (анкета для учнів)

1. Назвіть найкращих учителів вашої школи.

2. Назвіть предмети, які вам найбільше подобаються;

закриті - анкети ранжування (коли респонденти визначають рівень - високий, середній, низький або ставлять оцінки - добре, відмінно, задовільно);

альтернативні - коли пропонується три запитання, до яких підходять одночасно три відповіді. Наприклад:

В альтернативних анкетах часто закладається індикатор брехні. Тобто, найкраща відповідь ховається тільки під однією буквою;

"полярні" анкети з бальною оцінкою (за її принципом складають опитувальні листи для оцінки чи самооцінки різноманітних моральних якостей особистості).

Наприклад

Обведіть кружечком рівень сформованості певної якості.

5 - дуже організований;

4 - організований;

3 - скоріш організований, ніж неорганізований;

2 - скоріше неорганізований, ніж організований;

1 - неорганізований.

Крім цього, характерні властивості особистості можна визначати за шестибальними шкалами, що містять по шість градацій позитивного та негативного виявлення досліджуваної ознаки.

Мінімум -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 максимум.

Наприклад

Обведіть кружечком число, в якій кількості, на вашу думку, проявляється названа ознака в роботі керівника вашого закладу.

Звичайно, найкраще обробляти результати анкетування за допомогою комп'ютерних програм. Якщо застосовується механічний спосіб, то за основу береться метод випадкової вибірки.

Проте анкетування не вирішує проблеми в цілому, адже діє як закон: яке питання, така відповідь. А прямих відповідей, як і прямих запитань, бути не може. Запитати вчителя: "Ви майстер?" - так само неможливо, як і одержати об'єктивну інформацію на це запитання.

Позбутися зазначеного недоліку можна двома способами:

застосування непрямих, замаскованих питань, щоб респондент не здогадався, про саме хоче довідатися складач анкети;

або забезпечити можливість відповідальним, дати розширені відповіді на поставленні запитання.

У першому випадку анкета розростається до необмежених розмірів, що значно скорочує кількість бажаючих відповідати, а в другому - перетворюється у твір на вільну тему. Обробка анкет в обох випадках дуже ускладнюється, метод утрачає одну зі своїх головних переваг - швидкість збирання інформації.

Анкетування допомагає дещо розширити висновки, уточнити їх. Його з успіхом можна використати на завершальному етапі експертизи.

Метод хронометрування

Цей метод використовується для замірювання часу, затраченого на конкретні елементи педагогічного процесу: робочого часу вчителя, учня, керівника закладу освіти; урочного робочого часу, вільного часу учня тощо. Вивчаючи, наприклад, бюджет часу вчителя, можна виявити не тільки його педагогічне навантаження, а й структуру робочого тижня. Педагогічним працівникам варто проводити самохронометрування часу, адже це дасть можливість контролювати затрачений час та забезпечити його правильний розподіл.

У педагогіці часто використовується хронометрування уроків. Психологами встановлено, що засвоєння знань на уроці різко падає після 34-ї хвилини. Тому важливо простежити, чи правильно вчитель розподіляє час на уроці. Такий аналіз поможе експертам глибше проникнути в педагогічний процес та оптимізувати його.

Хронометрування тісно пов'язане з іншими методами, особливо з анкетуванням і тестуванням.

Тестування

Слово "тестування" (testing) у широкому розумінні - це сукупність процедурних етапів планування, складання та випробування тестів, обробки та інтерпретації їх результатів.

Крім цього, тестування розглядається як метод педагогічної діагностики. У педагогіці класичним і досить повним уважають "критеріальне" означення К. Інгекампа: "Тестування - це метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибір поведінки, що презентує передумови або результати навчального процесу, повинен максимально відповідати принципам зіставлення, об'єктивності, надійності та валідності вимірів. Він має пройти обробку й інтерпретацію і бути прийнятим для застосування в педагогічній практиці".

С. Д. Дрябо наводить декілька основних вимог до умов проведення діагностичних методик, зокрема тестування:

Тестування не повинно перериватися за будь-яких умов.

Склад експериментаторів на даному етапі тестування групи повинен бути строго постійним, ніхто не повинен покидати приміщення, ніхто не повинен входити в нього.

Приміщення повинно бути строго ізольоване від зайвого шуму і всього, що може відволікати увагу.

У тестуванні, як правило, виділяють три основні стадії:

розробку передтесту - планування, складання, його апробація, обробка результатів, інтерпретація;

розробку остаточного тесту -перепланування передтесту, складання та оформлення остаточного варіанту тесту, підготовка сертифікацій та інструкцій;

реалізація тесту - підготовка до застосування, проведення тестування, обробка та інтерпретація результатів тесту.


 
 

Цікаве

Загрузка...