WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінний компонент навчання - Реферат

Оцінний компонент навчання - Реферат

За педагогічною оцінкою залишається провідна роль в управлінні психічними процесами розвитку учнів, оскільки властива їй суб'єктивність психологічно виправдана й індивідуально спрямована. Однак не виключається й застосування психологічних і дидактичних тестів як способу корекції тих суб'єктивних оцінних тенденцій, що були описані вище.

З одного боку, відсутність оцінок або їх невелика кількість веде до деформації особистості та порушення стосунків між школярами й учителями, з іншого боку, надмірно велика кількість оцінок і систематичний зовнішній контроль стримують розвиток самостійності, ініціативи, відповідальності та самоконтролю, викликають почуття незадоволеності через суворість й обмеження потреб у самовираженні та самореалізації особистості.

Три складові процедури самооцінки

Перша складова процедури самооцінки пов'язана зі змістом оцінної діяльності вчителя, що виступає основою для формування самооцінки в учнів. Остання успішно формується та розвивається, якщо вчитель демонструє позитивне ставлення до учня, віру в його можливості, бажання всіма способами допомогти йому вчитись. Методична сторона питання зводиться до застосування в навчальному процесі переважно індивідуальних еталонів, що створюють умови для рефлексивної оцінки учнями своїх дій.

Другою складовою процесу самооцінки є розвиток у школярів уміння дати собі змістовну характеристику, самим регулювати свою навчальну працю. Основу для оцінної діяльності учнів створює вміла організація їхньої самостійної розумової та практичної діяльності, активізація розумових процесів, розвиток у них аналітичного, критичного підходу до явищ. Школяру треба розкрити всю суть оцінної діяльності, яку досвідчений учитель звичайно викладає до того, як повідомляє учню його оцінку. Включення учня в оцінюючу діяльність буде сприяти формуванню в нього критичного ставлення до отриманих результатів, складанню вірного уявлення про рівень своїх можливостей, більш точному співвідношенню оцінки з боку та самооцінки, що допоможе виключити взаємне непорозуміння між учителем та учнями.

У педагогічній діяльності вчитель повинен дійти до такого рівня, коли самооцінка стає механізмом, що коректує діяльність, створює умови, в яких виникає ситуація-стимул, що дозволяє учню самовизначитись і вибудувати самостійний план дій.

Третьою складовою процедури самооцінки є робота з виховання в учнів реалістичного рівня домагань, сформованих навичок самоконтролю. Розуміння дитиною оцінки, поставленої вчителем, вимагає досить високого рівня самооцінки, а це приходить не відразу. Без цього діалог учителя з учнем за допомогою оцінок схожий на розмову двох глухих (Д. Ельконін).

Ці три компоненти нероздільні, вони взаємодіють один з одним, їх автономний аналіз потрібен тільки для рефлексії власної педагогічної практики. Представити перехід школяра до самооцінки своїх навчальних дій допоможе таблиця.

Рівні сформованості самооцінки

1

2

3

Відсутність оцінки

Цілком покладається на оцінку вчителя, сприймати її учень не вміє, не намагається і не відчуває потреби в оцінці своїх дій - ні самостійної, ні за проханням учителя

Некритично (навіть у випадку явного заниження), не сприймає аргументацію оцінки; не може оцінити свої сили відносно рішення поставленої задачі

Адекватна ретроспективна оцінка

Уміє самостійно оцінити, змістовно обґрунтувати правильність або помилковість результату, співвідносячи його зі схемою дії

Критично ставиться до своїх дій та оцінок учителя; не може оцінити свої можливості перед рішенням нової задачі й не намагається цього робити; може оцінити дії інших учнів

Неадекватна прогностична оцінка

Приступаючи до рішення нової задачі, намагається оцінити свої можливості в її рішенні, однак при цьому враховує лише факт її знайомства або незнайомства, а не можливість зміни відомих йому способів дій

Вільно й аргументовано оцінює уже вирішені ним задачі; намагається оцінювати свої можливості в рішенні нових задач, часто припускається помилок, ураховує тільки зовнішні ознаки задачі, а не її структуру, не може цього зробити до рішення задачі

Потенційно адекватна прогностична оцінка

Приступаючи до рішення нової задачі, може за допомогою вчителя оцінити свої можливості в її рішенні з огляду на зміни відомих йому способів

Може за допомогою вчителя обґрунтувати свою можливість або неможливість вирішити задачі, що стоїть перед ним, спираючись на аналіз відомих йому способів дії; робить це невпевнено, з утрудненням

Актуально адекватна прогностична оцінка

Приступаючи до рішення нової задачі, може самостійно оцінити свої можливості в її рішенні, з огляду на зміна відомих способів дії

Самостійно обґрунтовує ще до рішення задачі свої сили, виходячи з чіткого усвідомлення засвоєних способів та їх варіацій, а також меж їх застосування

Як видно з таблиці, у різних учнів дії самооцінки різні. Самооцінка набагато легше вводиться в навчальний процес, якщо у школяра немає іншого досвіду оцінювання, якщо він не випробував впливи зовнішніх оцінок, тобто відразу став навчатись у режимі розвивального навчання. Він включається у процедуру самооцінки охоче, випробує при цьому почуття задоволення від результату будь-якого рівня, відкрито говорить про свої прорахунки, оперативно знаходить шляхи їх усунення.

Уведення процедури самооцінки в навчальний процес має на увазі:

розробку вчителем для кожного конкретного випадку чітких еталонів оцінювання;

створення необхідного психологічного налаштування учнів на аналіз власних результатів;

забезпечення ситуації, коли еталони оцінювання учням відомі, вони самостійно співставляють із ними свої результати, роблячи при цьому відповідні висновки про ефективність роботи;

складання учнями власної програми діяльності на наступний етап навчання з урахуванням отриманих результатів.

Самооцінка як основа саморегуляції та внутрішньої мотивації навчання

Режим розвивального навчання (саморозвитку особистості) не може бути забезпечений за умови зовні мотивованої діяльності. Організація навчання на основі внутрішнього мотивування пов'язана із забезпеченням саморегуляції у процесі особистісного розвитку, заснованого на самооцінці. Це не означає, що учень сам собі виставляє бал та ще й заносить його в журнал або щоденник. Для розуміння механізму саморегуляції необхідно насамперед розібратись у термінології: розділити поняття "контроль", "оцінювання", "оцінка", які в курсах педагогіки та шкільної практики ототожнюються.

Контроль можна визначити як процедуру одержання інформації про діяльність та її результати, тобто процедуру, що забезпечує зворотний зв'язок. Під оцінюванням розуміється процес співвіднесення реальних результатів із запланованими цілями. Оцінка - результат цього процесу, його умовно-формальне (знакове) вираження. Ототожнення оцінювання й оцінки рівнозначне ототожненню процесу рішення задачі з його результатом. Самооцінка, як один з компонентів діяльності, пов'язана не з виставлянням собі оцінок, а з процедурою оцінювання. Вона найбільш пов'язана з характеристикою процесу виконання завдань, його плюсами й мінусами і менше за все - з балом.


 
 

Цікаве

Загрузка...