WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно зорієнтоване управління школою - Реферат

Особистісно зорієнтоване управління школою - Реферат

Другим завданням особистісно зорієнтованого управління може виступати створення таких умов, за яких згуртованість навколо стратегічної мети діяльності школи та єдність педколективу мають найвищі показники. Зокрема, йдеться про такий стан, за якого весь педагогічний колектив є органічною цілісністю однодумців, що виконує певну стратегічну функцію - сприяє становленню особистості дитини. Така органічна цілісність не є уніфікованим феноменом, головне її призначення полягає не у стандартизації діяльності кожного вчителя, а навпаки - у встановленні різноманіття цієї діяльності. Відповідний стан досягається шляхом усвідомлення педколективом прерогативності єдиної мети: забезпечення перманентності надання допомоги дитині у процесі її соціалізації.

Які методи пропонує особистісно зорієнтоване управління керівнику школи на шляху досягнення згуртованості колективу?

І. Установлення відповідності цілей діяльності закладу цінностям, які поділяє весь колектив. Таке просте в теорії положення на практиці не видається достатньо простим. Адже воно вимагає від керівника загальноосвітнього закладу вміння виховувати високоморальний, відданий справі, наповнений любов'ю та повагою до дітей педагогічний колектив. Таке завдання вимагає від керівника фундаментальних знань із психології. За теорією Д. МакКліланда, у кожній людині співіснують три бажання: влади, успіху та причетності. Останнє відображає намагання людини знайти таку роботу, яка б задовольнила її спрагу до спілкування з іншими людьми. У парі з бажанням успіху воно штовхає людину до кола однодумців. Із противником можна сперечатися, критикувати його дії, провокувати конфлікти, але поточне життя має сенс лише у групі людей, які поділяють погляди цієї людини. Таким чином перед керівником школи постає перше тактичне завдання: ретельний підбір педагогічних кадрів, чиї моральні, професійні, навіть психологічні та ментальні якості відповідають стратегічному напряму, в якому рухається школа.

Вище говорилось про те, що керівник і підлеглий в освітньому закладі спільно реалізують усі ланки управлінського процесу, що включає також і формування мети та функції цього закладу. На перший погляд, виникає певне протиріччя: як може директор формувати педколектив, керуючись певною метою, якщо він повинен формувати цю мету, ураховуючи позицію колективу? Однак таке протиріччя лише уявне. Сам педколектив не є якоюсь даністю, що має статичний характер. Оскільки він складається з людей, йому притаманна певна динаміка, мінливість, а отже - потенціальна можливість зміни думок, переконань тощо. Крім того, сама концепція особистісно зорієнтованої освіти не є набором правил "на всі випадки життя", дотримуватись яких необхідно за будь-яких умов. Навпаки, особистісно зорієнтована освіта спрямована, у першу чергу, на розкриття власного творчого потенціалу кожної людини як фундамент подальшого розвитку людства в цілому. Отже, другим тактичним завданням керівника є об'єктивний, неупереджений аналіз усіх пропозицій стосовно покращення і навіть зміни акцентів освітнього процесу з боку педколективу, власне педагогічного середовища школи та колективне обговорення цих пропозицій. Але навіть такий підхід не може порушувати головну цінність - особистість дитини.

Процес установлення відповідності цілей діяльності закладу цінностям, що поділяє весь колектив, може починатися зі звичайного анкетування, особистих співбесід керівника з представниками педколективу, що надасть першому певну можливість виявити загальний психологічний стан у колективі. Важливого значення набувають традиційні свята, заходи, що проводяться лише в конкретному навчальному закладі.

ІІ. Установлення відповідності цілей діяльності закладу особистісним цінностям конкретного вчителя. Якщо перший пункт вимагає від адміністрації школи створення колективу однодумців, то це положення потребує прискіпливої уваги до кожного конкретного вчителя з боку керівника закладу. Загальновідомо, що якість кожної окремої частки певного цілого не дорівнює якості власне цілого. А якщо згадати, що учні мають справу не з педколективом школи, а лише з окремими його представниками, хронологічний режим спілкування з якими здебільшого окреслений рамками уроку, то завдання встановлення відповідності цілей діяльності закладу особистісним цінностям конкретного педагога є першочерговим.

Таким чином, ми бачимо, що особистісно зорієнтоване управління сучасним навчальним закладом є досить складний процес, що потребує якісних змін як у роботі керівника школи та його оточення, так і в роботі саме педколективу.

Глосарій особистісно зорієнтованого управління

Делегування повноважень - процес передачі завдань і повноважень особі, яка бере на себе абсолютну або часткову відповідальність за їх виконання; засіб, завдяки якому керівник розподіляє серед працівників завдання, виконання яких необхідне для досягнення цілей організації.

Класична теорія управління - назва декількох управлінських шкіл (школа наукового управління Ф. Тейлора, школа адміністративного управління А. Файоля, школа "людських відносин" Е. Мейо, класичні теорії мотивації), що розглядають управління як взаємопов'язаний процес керування, мотивування, координації та контролю діяльності певної організації.

Компроміс - стан, за якого всі учасники обговорення проблеми внутрішньо розуміють необхідність іти на певні поступки, якщо вони сприятимуть оптимальному вирішенню проблемної ситуації.

Консенсус - досягнення результату, за якого вироблене рішення влаштовує всіх учасників його обговорення.

Менеджмент - використання певних прийомів і засобів діяльності, що спрямовані на вирішення управлінських питань, організацію та координацію певного колективу.

Моніторинг діяльності вчителя - певна група методів особистісно зорієнтованого управління; система постійного відслідкування освітнього процесу, що відбувається у школі, з метою виявлення та оцінювання його результатів, факторів, що впливають на ці результати, а також прийняття та реалізації регулюючих і корекційних управлінських рішень.

Об'єкт управлінського процесу - людина (група людей), яка виконує директивні вказівки суб'єкта управлінського процесу. У традиційній сучасній школі об'єктом управлінського процесу є педагогічний колектив школи та учні.

Самоменеджмент - використання випробуваних методів роботи в педагогічній і повсякденній діяльності з метою оптимального та змістовного використання власного й робочого часу.

Суб'єкт управлінського процесу - людина (група людей), яка спрямовує та координує діяльність колективу певної організації. У школі суб'єктами управлінського процесу є представники адміністрації навчального закладу.

Фасилітативний керівник - у перекладі означає "той, хто сприяє", "той, хто допомагає". Це певний тип керівника, головною метою якого є створення колективу, здатного прогресувати, розвиватися, тобто такого, який складається з працівників, що творчо та нетрадиційно мислять, упроваджують новітні технології, беруть участь у переважній більшості ланок управлінського процесу (планування, мотивація, координація, контроль тощо). Тип фасилітативного керівника найбільше відповідає вимогам особистісно зорієнтованого підходу до управління навчальним закладом.

Самоосвітні завдання

Які, на вашу думку, необхідні умови у школі для переходу до особистісно зорієнтованого управління?

Проаналізуйте, наскільки ваш навчальний заклад готовий для такого переходу.

Яка додаткова інформація необхідна вам особисто для організації діяльності із переходу до особистісно зорієнтованого управління?

Чи готові ви поділитися власним досвідом створення та функціонування особистісно зорієнтованого управління навчальним закладом?


 
 

Цікаве

Загрузка...