WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно зорієнтоване виховання - виховання, орієнтоване особистістю? - Реферат

Особистісно зорієнтоване виховання - виховання, орієнтоване особистістю? - Реферат

Ця й інші ігрові технології дозволяють охоплювати проблеми економічної, правової, політичної, валеологічної освіти та виховання дітей і молоді. Зміст ігор має гуманістичну спрямованість, відповідає конкретно-історичним і соціально-педагогічним вимогам сучасного суспільства та державного замовлення на виховання соціально активної особистості, готової приймати усвідомлені рішення та нести за них особисту відповідальність.

Четверте місце в ранговій шкалі зайняли так звані тренінги спілкування. Тренінг - це форма соціально організованого спілкування, у ході якого вирішуються питання розвитку особистості, формування комунікативних навичок, надання психологічної допомоги та підтримки. Тренінг дозволяє знімати небажані стереотипи та вирішувати особистісні проблеми учасників у ході діагностики та корекції особистісних якостей і вмінь, зняття бар'єрів, що заважають реальним і продуктивним діям. В умовах тренінгу відбувається зміна внутрішніх установок учасників, розширюються їхні знання, з'являється досвід позитивного ставлення до себе та оточуючих людей.

Учасники тренінгу стають більш компетентними у сфері спілкування. Член групи може активно експериментувати з різними шарами спілкування, засвоювати та відпрацьовувати зовсім інші, невластиві йому раніше комунікативні вміння та навички, відчуваючи при цьому психологічний комфорт і захищеність. І, найголовніше, тренінг - це інтенсивна підготовка до більш активного та повноцінного життя в суспільстві, тому що відбувається формування активної соціальної позиції учасників і розвиток їхньої здатності робити значущі зміни у своєму житті й житті оточуючих людей. Над цією частиною експерименту добре попрацювали шкільні психологи.

За рекомендацією обласної експертної ради з експериментальної роботи особлива увага була приділена так званим соціальним проектам (школі запропонували розробити цілий пакет таких проектів). Дидактична мета соціальних проектів - формування активної життєвої позиції учнів стосовно проблем суспільства. Такий проект мінімально затратний за ресурсами, дає можливість реалізації потенціалу дітей з різним рівнем соціального досвіду. І ось результати. У 2003 р. із проектом "Алея ветеранів" школа зайняла перше місце в Росії. В акції "Я - громадянин Росії" (2004 р.) проект "Дизайн школи" відзначений комітетом зі справ молоді при адміністрації Уляновської області.

Разом із тим соціальне проектування не отримало масштабного поширення й охопило досить вузьке коло вчителів-експериментів (п'яте місце в ранговій шкалі). Але ж із позицій адміністрації (й обласної експертної ради) саме ця група технологій представлялася найбільш продуктивною та притягальною.

Музейні та театральні технології опинилися за сумарною оцінкою на передостанньому місці. Імовірно, такий результат визначався тим, що при опитуванні за привабливість і частоту використання виставлявся загальний бал. При високій привабливості для учнів ці технології громіздкі в організаційному плані і тому на практиці використовуються рідко. Оцінка музейних і театральних технологій пов'язана також із тим, що ці форми поєднують дітей за ознаками здібностей і в малому ступені дозволяють вирішувати задачі виховання, що лежать у сфері прямих інтересів класних керівників.

Ще одна причина їхньої низької оцінки вчителями полягає в тому, що в даній школі великі можливості учням надає сфера додаткової освіти. Отже, класні керівники з утрудненням можуть конкурувати з педагогами додаткової освіти, у чиєму веденні і знаходиться все те, на чому тримаються музейні та театральні технології.

Нарешті, клубне об'єднання як особистісно зорієнтована технологія виховання створює умови для розвитку творчості, самовираження, самоутвердження та самореалізації в середовищі однолітків і задоволення своїх специфічних потреб. Будь-яке клубне об'єднання характеризується низкою ознак: загальнодоступністю для будь-якого члена шкільного (класного) колективу; аматорським характером діяльності, що не ставить своєю задачею досягнення визначених результатів у якійсь предметній галузі; спрямованістю не стільки на результат, скільки на процес, що приносить задоволення його учасникам.

Клубне об'єднання виконує компенсуючі, стимулюючі й інтегруючи функції. У клуб нерідко діти приходять сформованою контактною групою, з однаковими інтересами й у складній різноманітній діяльності колективу відразу визначають своє місце, що веде до швидкої гуманізації та демократизації відносин в об'єднанні. Клубні об'єднання у школі сьогодні різноманітні: власне клуби, кружки, студії, секції, спілки.

Однак усе це знов-таки переважно сфера діяльності педагогів додаткової освіти. У силу того, що ці види діяльності вимагають особистої зацікавленості, творчих здібностей самих педагогів, клубні технології у практиці класних керівників використовуються рідко.

Розмірковування після експерименту

Досвід "широкого та вільного" використання технологій показав, що на вибір впливають одночасно і ймовірна ефективність технології, і супутня "працезатратність". Найбільш часто й охоче педагоги звертаються до тих технологій, що вимагають мінімальної підготовки, не затратні за часом, більш універсальні (наповнені різним змістом). Як відомо, із фактором трудомісткості при організації праці вчителя рахуватись не прийнято ("ви педагог, виходить, ви - повинні"). Але цей фактор латентно діє завжди. Мимо волі начальства, а то й самих педагогів.

Ще один висновок, причому серйозного наукового та принципового характеру. Апріорі передбачалося, що вимога орієнтації педагогічної технології на особистість стосується тільки учня. Експеримент показав, що майже рівною мірою воно поширюється й на вчителя. Тільки в цьому випадку технологія міцно приживалася в тій чи іншій спільноті педагогів та учнів.

Однак від проблем використання окремих особистісно зорієнтованих виховних технологій час підійти до відповідей на питання заголовка статті: "Особистісно зорієнтоване виховання - виховання, орієнтоване особистістю"?

Загальне й особливе. У природному світі все живе виживає, пристосовуючись до обставин. Людина вивертає цю загальну закономірність буквально навиворіт: вона змінює світ навколо себе, створюючи штучне середовище - культуру, або цивілізацію. Платою за такий оригінальний спосіб виживання є необхідність неодмінного засвоєння кожним новим поколінням величезного обсягу інформації (знань, умінь, поведінкових реакцій, психологічної рефлексії тощо) про життя в цьому специфічному середовищі. Причому інформації у принципі не переданої звичайним для всього живого генетичним шляхом. Культуру (цивілізацію) можна передавати й успадковувати тільки у процесі спілкування - від людини до людини.

Школа - це місце та спосіб спрямованого та прискореного пристосування дитини до майбутнього життя в культурному середовищі. Вона виявляється в той момент історії, коли необхідний обсяг інформації вже не укладається ні в голову окремої людини, ні у спільну свідомість сім'ї - цього найбільшого університету всіх часів і народів.

Підростаюче покоління (на неухильно зростаючий строк!) вилучається тепер з потоку природної життєдіяльності, яка віковічно його розвивала, та вміщується в дидактично організований простір - клас, школу, медресе, училище, ВНЗ, консерваторію, навчальний загін тощо. Його подальший розвиток стає прямим наслідком і результатом дидактично організованого процесу, що упорядковує інформацію та прискорює формування заданих культурним середовищем властивостей і якостей її нових мешканців і власників.


 
 

Цікаве

Загрузка...