WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці - Реферат

Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці - Реферат

За переконанням Ф.С. Шлехті, ті учні, які успішно засвоять базовий курс шкільної програми, навчаться застосовувати свої знання у знайомій ситуації, отримають дипломи, але не будуть спроможні самостійно працювати з інформацією і отримувати знання, не зможуть розраховувати на успіх в інформаційному суспільстві США ХХІ століття.

Отже випускник сучасної школи, який буде жити і трудитися в наступному тисячолітті, постіндустріальному суспільстві, повинен володіти певними якостями, а саме:

гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, які постійно змінюються, самостійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для розв'язання різноманітних проблем, щоб упродовж усього життя мати змогу знайти своє місце;

самостійно критично мислити, вміти бачити труднощі, що виникають у реальному світі і шукати шляхи раціонального їх розв'язання, використовувати сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і яким чином отримані ними знання можуть бути використані у практичній діяльності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження певного завдання факти, аналізувати їх, висувати гіпотези розв'язання проблем, робити необхідні узагальнення, співставляти з аналогічними або альтернативними варіантами, які розглядаються, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки і на їх основі виявляти і розв'язати нові проблеми);

бути комунікабельними, контактними в різноманітних соціальних групах, уміти працювати спільно в різноманітних галузях, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити із них;

самостійно трудитися над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Як відомо, США після запуску радянського штучного супутника Землі були надзвичайно стурбовані своїм відставанням у стратегічно значущих галузях техніки і технології. Причини такого відставання досить резонно шукали у стані системи освіти взагалі і шкільної освіти зокрема. На початку 80-х років було опубліковано відому доповідь комісії з вивчення проблеми якості освіти в школах "Нація в небезпеці: необхідність реформи школи". З того часу кращі уми країни намагалися виробити певну педагогічну доктрину, яка показала би шлях виходу із тупика. Подібних спроб було багато. Серед них варто звернутися до масштабного проекту "Освіта світового класу" (World Class Education. Richmond, 1993), який був розроблений педагогічною спільнотою штату Верджінія. В.Я. Пилиповський, на матеріал якого посилається Б.С. Гершунський, виділяє основні "життєві ролі", тобто ким американські учні мають стати у процесі навчання.

Особистість, яка може реалізувати себе. Людина, яка вирізняється добре розвиненим усвідомленням своїх задатків і потреб, послідовно використовує це знання для вибору альтернатив, які найбільш імовірно дають змогу вести здорове, продуктивне і наповнене самоздійсненням (самореалізацією) життя. Ця роль охоплює фізичні, розумові і емоційні аспекти життя, що забезпечують основу для особистісної самореалізації.

Особистість, яка прагне підтримати інших людей. Це життєва роль людини, яка вміє цінувати взаємини з іншими людьми і розвивати різноманітні плідні зв'язки з ними. Ця роль включає в себе весь спектр сімейних, особистих, мікросоціальних зв'язків на рівні общини, ділових і міжнародних точок дотику, без чого важко уявити життя кожної людини.

Життя як постійне навчання. Це - роль людини, яка постійно отримує нові знання поряд з вмінням реагувати на умови зовнішнього світу, які постійно змінюються. Дана роль враховує той факт, що нові моделі, ідеї, інформація і можливості проявляються як всередині, так і поза навчальним закладом, - іноді багато років після завершення формальної освіти.

Діяльний учасник культурного розвитку. В цій ролі людина вміє цінувати культурну і творчу діяльність, бере участь в ній і розуміє найбільш важливі сторони і аспекти культури, що формують особистість і суспільство. Ця роль включає в себе ту чи іншу діяльність і власну участь у процесі культурного збагачення особистості і суспільства.

Висококваліфікований працівник. Це людина, яка бере на себе відповідальність за послідовне виробництво високоякісної продукції і відповідних сервісних послуг. Ця роль має на увазі діапазон умінь, задатків і внутрішніх установок, які необхідні для виробництва, збуту і доставки якісної продукції та сервісних послуг.

Інформований громадянин. Це особистість, яка добре обізнана з питаннями історії, політичної ситуації і реальних потреб своєї спільноти, з глибоким зацікавленням реагує на регіональні (локальні), національні та міжнародні проблеми. Ця роль включає в себе різноманітність політичних, економічних і соціальних видів діяльності поряд із громадянською відповідальністю в рамках локальних, національних і міжнародних угруповань.

Захисник навколишнього середовища. Виступаючи в цій ролі, особистість добре усвідомлює взаємозв'язок і механізми, що існують у природі, цінує їх важливість, а також уміє ефективно і відповідально використовувати природні багатства. Ця роль охоплює всі аспекти розуміння природи з метою захисту, регулювання і збільшення її ресурсів.

Другий блок програми розвитку сучасної американської школи складають загальнонавчальні інтелектуальні вміння, різноманітні мислительні і комунікативні вміння, уміння розв'язувати різноманітні проблеми, працювати з кількісними даними, а найголовніше - тісно співробітничати з іншими людьми.

Як видно із вище сказаного, погляди педагогів різних країн світу на розвиток систем освіти досить близькі. Постіндустріальному суспільству треба люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації, зрозуміло, на основі об'єктивної самооцінки. Посилаючись ще раз на прогностичний аналіз американського економіста Ластера Туроу: "технологія і ідеологія потрясають основи капіталізму двадцять першого століття. Технологія робить кваліфікації і знання єдиним джерелом стійкої стратегічної переваги". Усвідомлення цього факту стає надбанням сьогоднішнього дня. Все більше випускників шкіл і вузів розуміють, наскільки їм потрібні знання, практичні та інтелектуальні вміння для самоутвердження, самореалізації в цьому житті. Конкурси до вищих навчальних закладів, вступ до аспірантури, незважаючи на недалекоглядність керівників влади, достатньо очевидно це демонструють. І студент нині вже не той. Сьогоднішнього студента не треба примушувати відвідувати лекції, він сам старається потрапити в аудиторію. В школі поки що потрібний перелом не настав. Необхідна істотна реформаторська робота, яка ураховує вищезгадані цілі та особливості перехідного періоду.

Очевидне й інше: досягти вищезазначених цілей можливо лише через особистісно-орієнтовані технології, бо навчання, що орієнтоване на якогось середнього учня, на засвоєння і відтворення знань, умінь і навичок, не може відповідати ситуації, яка склалася.

Таким чином головний стратегічний напрям розвитку системи шкільної освіти в різних країнах світу лежить на шляху розв'язання проблеми особистісно-орієнтованої освіти - такої освіти, де особистість учня, студента була би в центрі уваги педагога, психолога, в якій діяльність учіння, пізнавальна діяльність, а не викладання, була би ведучою в тандемі учитель-учень, щоб традиційна парадигма освіти учитель-підручник-учень була рішуче замінена на учень-підручник-учитель. Саме так побудована система освіти у провідних країнах світу. Вона відображає гуманістичний напрям у філософії, психології та педагогіці.

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо саме школа і вуз готують людину до активної діяльності в різноманітних сферах економічного, культурного, політичного життя суспільства. Тому роль школи як базової ланки освіти надзвичайно важлива. Здатність освітньої установи достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при тому накопичений позитивний досвід, має надто велике значення.


 
 

Цікаве

Загрузка...