WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітня програма "Школа самовираження особистості учня" - Реферат

Освітня програма "Школа самовираження особистості учня" - Реферат

Освітня програма "Школа самовираження особистості учня"

Публікація являє собою практичний досвід реалізації рекомендацій з розробки освітньої програми школи. Її автори презентують свій освітній проект. Це - звичайна школа, яких переважна більшість і в Росії, і в Україні...

Середня загальноосвітня школа № 18 є муніципальним закладом освіти міста Пскова. Вона розташована у привокзальному мікрорайоні обласного центра та розміщається у двох будинках - типовому (побудований у 1963 р.) та пристосованому (будинок колишнього дитячого садка). Школа має: 35 навчальних кабінетів, актовий зал (об'єднаний з їдальнею), музей партизанської слави, методичний кабінет, бібліотеку, майстерні, спортивний зал, кабінети медичних, психологічних, логопедичних служб.

У даний час у школі навчаються у 50-ти класах-комплектах 1302 учня, у тому числі:

1-й ступінь - 411 учнів, які навчаються в 17-ти класах;

2-й ступінь - 686 учнів, які навчаються у 26-ти класах;

3-й ступінь - 205 учнів, які навчаються в 7-ми класах.

Навчальний заклад має двозмінний режим роботи. У навчальному закладі діє широка мережа гуртків, клубів, секцій, що дозволяють ураховувати та розвивати різні інтереси та здібності учнів. У 46-ти об'єднаннях займаються 970 школярів. На базі навчального закладу працює філія дитячої музичної школи № 4, заняття в якій відвідують 150 учнів. У навчально-виховній роботі з учнями використовуються можливості розташованих недалеко від школи міських культурно-спортивних закладів: Будинку дитячої творчості, міського центру культури, планетарію, історико-художнього музею, дитячого кінотеатру "Зміна", стадіонів "Локомотив" і "Машинобудівник".

У школі працює згуртований і професійно компетентний колектив педагогів. Із 80-ти педагогів мають вищу освіту - 76, середню спеціальну - 4; 6 учителів мають гідне звання "Заслужений учитель Російської Федерації"; 26 нагороджені нагрудними знаками "Почесний працівник загальної освіти Російської Федерації" та значками "Відмінник освіти Російської Федерації"; 40-а педагогічним працівникам присвоєна вища кваліфікаційна категорія, а 8-и вчителям - І категорія.

У 1998 році навчальний заклад отримав статус школи-лабораторії. Школа веде активний пошук методичних основ використання системного й особиcтісно зорієнтованого підходу в педагогічній діяльності.

До "сильних" сторін навчального закладу варто віднести досить високу теоретичну й технологічну підготовку педагогів, існування у шкільного співтовариства позитивного досвіду здійснення інноваційних перетворень у навчально-виховному процесі, наявність ефективної науково-методичної підтримки зусиль учителів у вдосконалюванні освітньої діяльності (науковими консультантами школи є один доктор і чотири кандидати наук), сприятливий морально-психологічний клімат у педагогічному колективі, високий рівень загальноосвітньої підготовки випускників школи.

В останні роки спостерігаються позитивні тенденції в розвитку навчального закладу:

істотно зросла конкурентноздатність навчального закладу (практично відсутній відтік учнів у ліцеї та гімназії; збільшилася кількість випускників, які поступили до вищих навчальних закладів; більших, ніж колись, успіхів досягли педагоги та учні школи - учасники міських, обласних і республіканських олімпіад, оглядів, конкурсів; незважаючи на демографічний спад, із кожним роком зростає відсоток батьків, які віддають перевагу школі-лабораторії при виборі навчального закладу для навчання своїх дітей);

більш ефективним став процес сприяння розвитку особистості учнів, формування їх пізнавального, морального, комунікативного, естетичного та фізичного потенціалів;

спостерігається щорічне зростання задоволеності учнів, батьків і педагогів життям у школі (виявлено на основі спостережень та анкетувань учнів, батьків і педагогів);

значно збагатився теоретичний та методичний арсенал педагогічного колективу, діяльність якого стала більш цілеспрямованою, системною, наукомісткою.

За високі досягнення у виховній роботі з учнями педагогічному колективу школи у 2001 році присвоєно звання лауреата Всеросійського конкурсу виховних систем навчальних закладів.

Однак не все у змісті й організації навчального процесу у школі влаштовує педагогів, учнів і батьків. До основних проблем і недоліків у навчально-виховній роботі та життєдіяльності шкільного співтовариства варто віднести:

низький рівень сформованості моральної спрямованості особистості учнів (за результатами тестування, лише у 31,5 % випускників школи сформована моральна спрямованість, інші допускають можливість ситуаційного прояву моральності, тобто в одній ситуації поступають морально, а в іншій допускають можливість недотримання етичних норм і правил);

незадоволеність значної частини школярів відносинами з педагогами;

недостатнє врахування педагогами індивідуальних особливостей дітей у процесі навчання та позакласної виховної роботи;

відсутність ефективної системи медико-соціальної та психолого-педагогічної підтримки прагнення учнів до самоствердження, самореалізації, самостійного вирішення проблем своєї життєдіяльності;

нерозробленість технології моніторингу змін у розвитку особистості дитини та формуванні шкільного та класного колективів;

недостатнє використання системного підходу при побудові виховних систем у певних класах.

Цільові орієнтири, ціннісні основи, принципи побудови навчального процесу

Провідним педагогічним задумом моделювання та побудови нової освітньої системи пов'язаний з бажанням педагогів найбільш повно розкрити можливості та здібності кожного учня. Він полягає у створенні Школи самовираження особистості учня.

Школа самовираження - це навчальний заклад, що реалізує таку мету: ефективно сприяти актуалізації, розвитку та реалізації дитиною своїх особистісних якостей, формуванню її індивідуальності, суб'єктності, здатності до моральної та творчої реалізації своїх можливостей. Шкільне співтовариство створює необхідні умови для розвитку самоактуалізованої особистості дитини та дорослої людини.

Школа самовираження - це навчальний заклад, у якому найбільш значимими цінностями є такі, як самоактуалізація, індивідуальність, суб'єктність, вибір, творчість, успіх, довіра.

Ключовими поняттями створюваної системи освіти є:

самовираження - процес і результат розвитку та прояв індивідом притаманних йому якостей та здібностей;

особистість - постійно змінюється системна якість, яка виявляється, як стійка сукупність властивостей індивіда, що характеризує соціальну сутність людини;

самоактуалізована особистість - людина, яка усвідомлено й активно реалізує прагнення стати самою собою, якнайповніше розкрити свої можливості та здібності;

суб'єкт - індивід або група, що володіють усвідомленою та творчою активністю й волею в пізнанні та перетворенні себе та навколишньої дійсності;

суб'єктність - якість окремої людини або групи, що відбиває здатність бути індивідуальним або груповим суб'єктом, що виражається мірою володіння активністю й волею у виборі та здійсненні діяльності;

індивідуальність - неповторна своєрідність людини та групи, унікальне сполучення в них одиничних, особливих і загальних рис, що відрізняє їх від інших індивідів і людських спільнот;

Я-концепція - усвідомлювана та пережита людиною система уявлень про саму себе, на основі якої вона будує свою життєдіяльність, взаємодію з іншими людьми, ставлення до себе та до навколишнього;

вибір - здійснення людиною або групою можливості обрати з деякої сукупності найкращий варіант для прояву своєї активності;

педагогічна підтримка - діяльність педагогів з надання превентивної й оперативної допомоги дітям у рішенні їхніх індивідуальних проблем, пов'язаних із фізичним і психічним здоров'ям, спілкуванням, успішним просуванням у навчанні, життєвим і професійним самовизначенням (О. С. Газман, Т. В. Фролова);

системний підхід - методологічна орієнтація в діяльності, при якій об'єкт пізнання або управління розглядається як система;

освітня система - це упорядкована множина взаємозалежних компонентів, взаємодія яких сприяє побудові в навчальному закладі педагогічно доцільного процесу розвитку дитини;


 
 

Цікаве

Загрузка...