WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітній потенціал школи та можливості його розвитку - Реферат

Освітній потенціал школи та можливості його розвитку - Реферат

9. Перспективи подальшої реалізації.

10. Зведення й контактні дані про авторів, виконавців, наукових консультантів, запрошених фахівців, спонсорів, експертів.

ІМІТАЦІЙНА ГРА "ПІДСТАВА"

Гра імітує реальну ситуацію розробки й обговорення інтенсивного розвитку якої-небудь нової сторони діяльності школи, підстави нового напряму роботи освітньої установи. Вона дозволяє учасникам не тільки деталізувати цей новий напрям, але також досліджувати свої професійно-особистісні ресурси та визначити шляхи їх розвитку й поповнення.

Мета: активізувати та підтримати творчий потенціал керівників, розвинути їхні організаторські здібності в ситуації вибору нового напряму роботи.

Задачі:

зміцнення суб'єктної позиції керівника, який прагне створити інноваційний напрям освітньої установи відповідно до програми її розвитку та професійно-особистісних можливостей педагогічного колективу;

активізація використання отриманих знань і практичних умінь у конкретній професійній діяльності;

визначення причин невдач керівників у створенні перспективних планів розвитку школи.

Сюжет гри розгортається за етапами, що співвіднесені з етапами рішення творчої задачі та рефлексією процесу рішення (аналіз умов, обговорення відомих варіантів та їх дискредитація, інноваційне рішення та його реалізація).

Оснащення: для учасників конкурсу, експертів таблички "Експертна комісія" та "Учасник конкурсу 1" (2, 3 і т. д.).

Час: чотири академічних години.

Спочатку ведучий повідомляє план проведення гри: "Відповідно до запропонованих критеріїв вам треба розробити та подати на розгляд експертів інноваційний освітній проект, спрямований на розвиток однієї зі сторін життєдіяльності керованої вами школи. Ви повинні виявити всі наявні у вас організаторські здібності та можливості, щоб експерти визнали ваш проект найбільш актуальним". При необхідності ведучий відповідає на запитання, дає пояснення, розміщує гравців.

Учасники розробляють проекти відповідно до визначених критеріїв, кількість яких у зв'язку з обмеженістю часу гри може бути скорочена. Учасники розділяються на малі групи по 3-5 осіб і протягом 30-40 хвилин працюють над складанням тексту проекту відповідно до запропонованого плану. Експерти в цей час розробляють критерії оцінки проектів, виділяючи найбільш істотні та змістовні ознаки (доказ актуальності, імовірність позитивних результатів, перспектива розвитку надалі, адекватність і реалістичність витрат тощо), що будуть ураховуватись на етапі захисту проектів.

У деяких випадках при проведенні гри ми включали додатковий навчальний етап. Учасникам пропонувалася схема Н. Енкельманна "П'ять етапів ефективної взаємодії", що включає в себе п'ять ступенів успішної кооперації.

1. Привернути співрозмовника до себе.

2. Зацікавити співрозмовника, викладаючи щось корисне для нього та вносячи пропозиції з організації співробітництва.

3. Переконати співрозмовника вагомими підставами та сильними аргументами в необхідності брати участь у реалізації проекту.

4. Впливати на співрозмовника шляхом демонстрації своєї змістовної мотивації й особистісної включеності у проблему.

5. Завоювати довіру співрозмовника, викладаючи достовірну інформацію та залучаючи його на свою сторону.

Знання цих принципів та їх послідовності в налагодженні ділових взаємин допомагало учасникам гри на етапі захисту представити свій проект у найбільш вигідному світлі.

Приклад заповнення бланка учасником навчального заняття - конкурсу освітніх проектів (для школи, розташованої по сусідству з дитячим притулком)

Назва проекту: "Світ без кордонів".

Актуальність. Становище дітей, які тимчасово проживають у дитячих притулках, обмежує можливості одержання ними якісної освіти. Особливо помітном це буває при організації підготовки з іноземної мови. Організація роботи лінгафонного кабінету для вивчення англійської мови на базі школи, розташованої поруч із дитячим притулком (тут учаться діти з притулку), буде сприяти інтелектуальному й загальному розвитку дітей, що позитивно позначиться на їхній загальній успішній соціалізації.

Спеціалізація виконавців. Учитель початкових класів, учитель англійської мови, соціальний працівник школи зі знанням іноземної мови та досвідом міжнародного співробітництва.

Мета. Підвищити інтелектуальний і загальнокультурний рівень дітей, які тимчасово знаходяться на утриманні у притулку.

Задачі. Організувати постійну роботу лінгафонного кабінету. Сприяти початку освітнього процесу з урахуванням життєвої ситуації дітей, які знаходяться у притулку.

Користь для учасників (дітей, виконавців, адміністрації міста і т. д.). Реалізація творчих ідей учасників, одержання знання іноземної мови дітьми, реалізація соціальної політики у сфері захисту дітей.

Зміст роботи. Уведення уроків, організація міжнародних зустрічей, творчі вечори.

Терміни - один рік.

Гроші (на яку суму розраховуєте, як будете витрачати, як можна перевірити, визначити). П'ять тисяч рублів на оплату годин роботи працівників (обладнання у школі є).

Результати (безпосередні та відстрочені). Залучення дітей із притулку в активний освітній процес, їх успішна соціалізація.

Можливості розвитку проекту надалі. Пошук нових інвесторів для розширення діяльності лінгафонного кабінету й оплати праці співробітників.

Етап захисту являє собою публічну презентацію проекту. Після оголошення експертами вимог до конкурсантів (критерії оцінки, регламент, черговість виступів тощо) учасники доводять до "експертної комісії" та інших слухачів докази актуальності проблеми, важливості цілей і задач, передбачувані результати роботи тощо.

По закінченні виступу експерти та всі бажаючі ставлять запитання. Необхідно відзначити, що учасники гри дуже активно відстоюють свої точки зору, наводячи вагомі аргументи та спираючись на значущі факти. У деяких групах ведучим навіть доводилось установлювати твердий часовий регламент на виступи й обговорення, що стримує бурхливі дискусії.

По закінченні захисту експертна група висловлює свої судження про кожний проект, коментує його зміст, виносить підсумкові оцінки, відповідає на запитання конкурсантів. Велика увага в коментарях приділяється особливостям поведінки керівників у ситуації захисту проектів.

Критерії оцінки активності учасників гри "Підстава" (нумерація критеріїв відповідає їх бальній оцінці)

Ідентифікація із професією

1. Формально відносить себе до групи педагогів, займає відсторонену позицію.

2. Розглядає педагогів як привабливу для себе групу людей, показує схильність до принципів педагогічної професії.

3. Цілком ідентифікує себе з групою педагогів: зараховує себе до них, розділяє їхні цінності, приймає вчительську професію як форму громадського служіння, як життєву місію.

Прояви якостей лідера та керівника

1. Неохоче приймає на себе задачу керівника, пасивний при висуванні аргументів і доказів.

2. Виступає ініціатором реалізації проекту, але вибірково виявляє себе як організатор.

3. Приймає на себе функцію лідера, виступає ініціатором розробки проекту, організує підтримку свого виступу з боку колективу, демонструє високу управлінську компетентність.

Комунікативна й ділова активність

1. Не виявляє особливого інтересу до процесу висування й обговорення ідей, уникає напружених ситуацій при відстоюванні своєї точки зору.

2. Обговорює несуттєві питання, висуває непродуктивні ідеї, виявляє вибіркову увагу до окремих деталей.

3. Самостійний, рішучий, продуктивний, шукає можливості прояву ініціативи, концентрується на рішенні задачі.

Досвід проведення імітаційної гри "Підстава" показав, що основні проблеми учасників у процесі гри відбивають типові труднощі керівників у період початку їхньої управлінської роботи. Володіючи величезним бажанням працювати та професійним честолюбством, вони не дають достатньо основ для визнання їхніх проектів життєздатними (сумнівна актуальність, слабка концептуальна база, недбале ставлення до нормативної документації, бідність практичних засобів чи їх неадекватність поставленим задачам, нереалістичність очікуваних результатів). Свою невдачу конкурсанти пояснюють нерозумінням з боку експертної комісії чи особистою ворожістю її окремих представників.

Обговоренню отриманого у грі досвіду допомагають такі запитання.

Як ви побачили ситуацію і себе в ній? Що виявила ситуація конкурсу? Які організаторські та підприємницькі здібності ви використовували в ході розробки проекту? Які з них виявились незатребуваними? Розповісти про свої переживання в ситуації конкурентної взаємодії. Що ви вважаєте у зв'язку з ними найбільш важливим для себе? Який досвід участі у грі ви вважаєте таким, що можна застосовувати в реальному житті? Що дало вам минуле заняття?


 
 

Цікаве

Загрузка...