WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта як гуманітарна технологія - Реферат

Освіта як гуманітарна технологія - Реферат

Дивно, але демократичні принципи практично не проникнули у сферу освіти (у більшому, але також недостатньому ступені вони поширені в західній системі освіти). Сучасна педагогічна діяльність дуже сильно схожа на конвеєр. В учня ніхто не запитує, чи хоче він виконувати ті чи інші дії, його просто змушують їх здійснювати. Посилення моральної відповідальності діяча за наслідки своїх дій, що ми одержуємо, переходячи від соціальних технологій до антропотехнологій (об'єктом яких виступають не безликі соціальні процеси, а суверенний внутрішній мир іншої людини), змушує нас серйозно замислюватися про саму можливість застосування діяльнісного підходу до педагогіки. Тим часом поширена в педагогіці критика "S-O" підходу не бачить, що прийняття протилежної, настільки модної нині, схеми "S-S" відносини позбавляє педагогіку статусу діяльності, а педагога - будь-якого права впливу на розвиток дитини.

Відносини між людьми, звичайно ж, можуть будуватися як суб'єкт-суб'єктні, але педагогіка просто немислима поза схемою, що розглядає учня як те, на що спрямовано перетворювальну діяльність учителя. Це твердження повинно бути основоположенням, аксіомою для педагогіки. А коли педагогіка - діяльність, виходить, до неї застосовуємо принцип технологізації. Тим часом, мабуть, спосіб застосування діяльнісного підходу до педагогіки, практика побудови реальних педагогічних дій повинні бути серйозно проаналізовані та перебудовані за допомогою етичних критеріїв. Спосіб педагогічної діяльності, педагогічна технологія повинні містити в собі етичні вимоги, що гарантують учню достатню волю самовизначення в навчальному процесі (як за формою, так і за змістом).

Для педагогіки як виду суспільної практики особливо важливою характеристикою діяльності є можливість її відтворення, оскільки педагогіка - масова діяльність (соціально-інституціоналізована та культурно-нормована). Поки педагогіка залишалася елітарною, вона логічно не мала потреби в технологізації свого процесу. В елітарній педагогіці вчитель працює з окремим учнем, він будує індивідуальну траєкторію та створює індивідуальні умови для його розвитку.

Крім того, з тієї пори як соціальний інститут педагогіки став захоплювати все більші групи дітей, виникла проблема стандартів навчання; стандартів, що накладаються на здібності, знання, уміння учнів. Установка на створення в освіті рівних можливостей для всіх породжує так звану егалітарну педагогіку, початок розробки якої пов'язаний з ім'ям Я. Коменського. Сама ця установка вимагає стандартизації навчального процесу, його технологізації. Школа перетворюється у "фабрику", "конвейєр". Для її нормальної роботи потрібні, як мінімум, два типи стандартів: стандарт на певний рівень підготовленості вступника у школу та стандарт на певний рівень підготовленості випускника школи.

Отже, поки педагогіка працює із групою учнів, поки залишається орієнтація на державний освітній стандарт, поки суспільство пред'являє до випускника школи однакові вимоги - технологізації навчального процесу не уникнути. А відтак, виникає питання, чи можна перебороти багато недоліків освіти, викликаних інструктивним підходом до технологізації освітнього процесу, або уникнути їх неможливо? На наш погляд, питання це досить принципове і його треба розібрати з особливою старанністю. Як видно, саме розуміння важливості цього питання змусило видного філософа, методолога США М. Вартофського звернутися до нього в роботі "Мистецтво та технологія - протилежні моделі освіти? Використання культурного міфу". У контексті нашого аналізу важливо те, як і за допомогою яких аргументів він проблематизує те негативне відношення до слова "технологія", що настільки сильно вкорінене в масовій, особливо педагогічній свідомості.

У суспільній свідомості, пише М. Вартофський, склалися два міфологічних уявлення освіту. Обидва міфи спираються на "загальноприйняті розходження між мистецтвом і технологією як протилежними властивостями людської діяльності. Усім відомо, що мистецтво - творча, вільна, розкріпачена діяльність. Усім також відомо, що технологія вимагає механічного запам'ятовування та рутинних дій, підлягає обмеженням і правилам. Якщо мистецтво припускає оригінальність, винахідливість, багату гру уяви, то технологія являє собою не більш ніж навички, що здобуваються тренуванням і потребують якнайбільшої здатності наслідувати або додержуватися інструкцій... Ми визнаємо це розходження або його аналогію, коли говоримо про альтернативні або протилежні "стилі життя": вільного й підлеглого". На підставі цього розрізнення будуються такі моделі освіти.

Перша, заснована на міфологічному уявленні про мистецтво, пропонує відмовитися від механічного навчання, від успадкованої системи дисциплін, від напіввійськового характеру школи. Пропонується усунути все, що нав'язується дитині, виходячи з потреби у професійному навчанні. Нехай дитина розвивається та реалізує закладений у ній потенціал, нехай цей процес не буде утискувати покрокову, програмуючу активність дитини навчанням, а також оцінками "правильно"-"неправильно". Нехай панує мимовільність, спонтанність, свобода, нехай дитина творить і робить відкриття. Нехай дитина буде "художником" у всіх заходах, які пропонуються для його виховання, скоріше "граючи" з матеріалом і засобами, ніж навчаючись їхньому застосуванню. Усунемо тиранію розкладу, що встановлює час приходу та відходу, закріплення за однією партою, план уроку. Нехай учитель стане одним з доступних дитині засобів - тільки заохочує власні потяги дитини. Усунемо поняття дисципліни, табеля успішності, лінійної шкали "успішності", усунемо навчання "навичкам" - нехай вони здобуваються природним шляхом за необхідністю (як при навчанні ходьбі). Школа - це не "робота", а гра. Ми готуємо не автоматів, а творчих діячів. Діти не повинні навчатися однаковим речам, нехай дитина навчається тому, до чого в неї є бажання.

Модель освіти, що ґрунтується на міфологічному уявленні про технології, виглядає так. Визначимо, у моделях якого типу існує сучасне суспільство. Розробимо типологію стандартів освіти та відповідні їм навчальні механізми. Проведемо ретельний відбір дітей за їхніми майбутніми професіями. Сформуємо їх відповідно до зазначених потреб. Освіта призначена для виробництва гвинтиків для підтримки функціонування соціальної машини. Школа - це не що інше, ніж фабрика або складальна лінія для такої особливого роду продукції. Ціль школи визначається не потребами дітей як людських істот у вихованні та розвитку, а потребами системи у фахівцях і функціонерах.

Недоліком розглянутого міфу (про дві моделі освіти) М. Вартофський уважає не те, що він втілює схвальне відношення до естетики та критичне відношення до технології, а те, що він фальсифікує як мистецтво, так і технологію, перекручено трактує ці види діяльності, які лежать в основі освітніх моделей, що призводить до поверхневого і зручного гуманізму там, де потрібний глибокий і тверезий радикалізм. М. Вартофський уважає, що помилкове протиставлення помилково сприйнятих мистецтва й технології є шкідливим для культури та освіти. Однак автор на самому початку статті попереджає, що його не можна тлумачити перекручено, нібито він виступає не за вільну гру уяви, а за її придушення, за насадження правил механічного запам'ятовування.

Відповідно до міфу технологія ототожнюється зі зловживаннями науково-технологічного суспільства, з використанням розуму з метою експлуатації та війни. Це представляє, на думку автора, поверхневу, луддистську критику технології: зламаємо машини, повернемося до землі та сонячного світла - і все буде добре. Антитехнологія знаходить своє вираження в інтерпретації технології як бездушного, аморального, байдужного до цінностей засобу досягнення цілей. До технології відноситься така праця, що є, як правило, практичною, вимушеною, земною, таку, що задовольняє чітко усвідомлену потребу. Навички та ремесла належать, відповідно до міфу, до сфери технології, мети й творчості - мистецтва. Слово "технологія", відповідно до міфу, має значення "техніка" (techne), навичка. Технологія відокремлює ремісника від художника, робочого від творця, юрбу від еліти.

Міф мистецтва виглядає так. Тут немає пут необхідності, тут царює свобода. Заохочується завжди унікальне та індивідуальне. Геть зімкнуті ряди! Геть рефлекторні реакції підлеглої й обмеженої свідомості. Геть атмосферу бараків! Повітря, світло і сонце! О, мистецтво! О, свобода!

М. Вартофський висловлюється про ці міфи різко критично. Дегуманізація технології відбувається за рахунок відділення процесу праці від його цілей, коли праця однієї людини є засобом досягнення цілей іншої. Мистецтвом же називають іграшку, яка зводить ідею художньої діяльності до поняття миттєвого художнього акту, коли для створення "об'єктів" не потрібно ні навичок, ані робочого обмірковування, що є неминучим у процесі погодження рук, очей і серця. Розуміння мистецтва як звільнення від пут механічної необхідності невірне як уявлення про мистецтво. Спотворюється природа дисциплінованої творчості в мистецтві, заперечується необхідність навичок, майстерності й навчання.

Тим самим дітей обманюють, оскільки проповідуючи такий погляд на мистецтво, молодих людей позбавляють їхніх творчих можливостей, змушуючи вірити, що творити зовсім легко: єдине, що потрібно - це просто щось робити! Перекручується й підривається відношення дітей до дисциплінованої, буденної роботи, до систематичного оволодіння навичками та майстерністю, історичними та культурними досягненнями людства. Така ідеологія формує не еліту, а неписьменних у культурному відношенні людей. Мистецтво стає недільним, святковим, музейним, відірваним від "брудного" життя.


 
 

Цікаве

Загрузка...