WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта для стійкого розвитку - Реферат

Освіта для стійкого розвитку - Реферат

Освіта для стійкого розвитку

Сучасна тенденція модернізації освіти тісно пов'язана з переоцінкою цінностей, із завданням і призначенням людини. Основним наслідком цього є усвідомлене переосмислення завдань освіти в контексті нових вимог і можливостей, що ставить перед людством ХХІ століття

Серед найважливіших, найневідкладніших і найскладніших викликів сучасності - нагальна потреба сформувати такий спосіб життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства.

І тут мова йде не тільки про охорону навколишнього середовища та природозахисне навчання. Усвідомлення світовим співтовариством того, що ні науково-технічний прогрес, ані нові технології самі по собі не здатні подолати загрозу екологічної катастрофи, сприяє формуванню нового (екологічного) мислення, створенню нових символів. Вочевидь стає зрозумілим - потрібні нова (екологічна) філософія, нова (екологічна) політика, нові моральні імперативи. Загалом ідеться про таку систему цінностей як складову культурного світобачення, яка би не залежала від таких факторів, як економічні сплески чи занепади, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і збереження природи вважались такою ж святістю, як і саме життя. Саме на таких засадах формувалось поняття стійкий розвиток (англійською - sustainable development). Концепція стійкого розвитку розроблялась поступово завдяки наполегливим зусиллям міжнародного співтовариства.

Перша конференція ООН із питань навколишнього середовища відбулась 1972 р. у Стокгольмі. Друга конференція ООН відбулась 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, найбільшим досягненням якої стало визнання того факту, що проблеми навколишнього середовища й розвитку не можуть розглядатися окремо. Саме тоді вперше були сформульовані основні положення концепції стійкого розвитку, задекларовані у програмних документах "Завдання на ХХІ ст." або "Програма 21". 1997 р. відбулась конференція в Кіото, відома як "Кіотський протокол", - єдина глобальна система вирішення проблем зміни клімату. Третя конференція ООН (із проблем клімату Землі) проходила в Бонні у 2001 р., на якій держави-учасники вперше дійшли згоди щодо спільних зобов'язань у попередженні кліматичних змін. Таким чином глобалізація набула екологічного виміру. Четверта конференція ООН - самміт в Йоханнесбурзі 2002 р. заклав фундамент для дій. На цій зустрічі були визнані безперервне й безупинне погіршення стану навколишнього середовища, а також неможливість забезпечити стійкий розвиток в одній окремо взятій країні, необхідність рішучих практичних заходів, скоординовані зусилля всіх країн у подоланні впливу техногенних факторів на природне довкілля.

Вихідні положення стійкого розвитку:

Забезпечення природно-екологічної сталості на основі біотичної регуляції навколишнього середовища.

Забезпечення економічного розвитку на основі радикально модифікованої ринкової системи.

Забезпечення стійкого соціального розвитку на основі принципу справедливості.

Забезпечення тісного міжнародного співробітництва та кооперації для досягнення цілей стійкого розвитку.

За висловом д-ра Боділь Єнссон (Швеція), світове занепокоєння станом довкілля, міжнародні конференції та прийняті міжнародні документи "є свідченням не раптового бажання людства змінитися, а скоріше його нездатності до змін, усвідомлення обмеженості земних ресурсів і нагальної потреби досягти нової глобальної згоди".

У вирішенні цього, мабуть, найбільшого завдання, що будь-коли стояло перед людством, особливі надії покладаються на освіту. Світова стратегія стійкого розвитку в галузі освіти формулюється таким чином:

освіта для забезпечення стійкого розвитку здійснюється протягом усього життя людини і є невід'ємною частиною процесу загальної освіти;

вона не повинна обмежуватися системою формальної освіти;

у межах формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти міждисциплінарності;

виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв'язку та взаємозалежності людини та природи, усвідомленні ними необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;

забезпечити розповсюдження знань, умінь, навичок для прийняття рішень.

Ідучи в ногу зі світовим співтовариством, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію стійкого розвитку. Державні установи та організації сподіваються, що саме школи й освітні заклади здатні зробити вагомий внесок у її реалізацію. Визнається, що у світі, який швидко змінюється, саме наймолодші ставитимуть собі найважливіші запитання і дорослі мають бути готові допомогти в їх вирішенні. Стає очевидним, що розвиток освіти для стійкого розвитку викликає потребу в нових педагогічних моделях, новій педагогічній культурі, новому педагогічному змісті.

Важливим фактором досягнення успіху в цьому напрямку є міжнародне співробітництво. Прикладом успішної співпраці з європейським співтовариством є освітній проект "Екодемія". Він здійснюється українською громадською організацією "Вчителі за демократію та партнерство", акредитованим при ООН Інститутом "Глобальний план дій" (Global Action Plan) за підтримки шведської організації "Форум Зюд". Проект має важливу для України мету - розвиток освітньої системи в напрямку забезпечення стійкого розвитку місцевих громад, а також підтримку демократичних перетворень в українській школі. Його завданням є навчання вчителів питань методики проведення занять за тематикою стійкого розвитку, ознайомлення вчителів з новими педагогічними ідеями, педагогічними технологіями, спрямованими на обґрунтування цілеспрямованої праці на захист довкілля, зміну особистого стилю життя задля виховання учнів екологічно свідомими, обізнаними й активними членами суспільства.

Пілотний проект "Екодемія" розпочався у квітні 2005 року. На першому етапі його учасниками стали навчальні заклади міста Черкаси (ЗНСШ №№ 28, 13, 9, 18). У рамках проекту вчителі опановували методику проведення занять за тематикою стійкого розвитку. Навчання здійснювалось представником Інституту "Глобальний план дій" Мерілін Мелман за підготовленими шведськими партнерами навчально-методичними матеріалами.

Програма будується на трьох головних елементах: самопізнання, самонавчання, прийняття самостійних рішень. Основна ідея: учень - це активна та творча особистість, яка здатна пізнавати й саморозвиватись. Головне завдання вчителя сприяти цьому: підбадьорювати та скеровувати учнів у їхніх зусиллях. А досягається це через розв'язання проблем - практичну діяльність учня. Пропонуються (учителем) такі дії (діяльність), які учень може здійснювати самостійно, індивідуально, не питаючи дозволу дорослих (наприклад, доглядати за кімнатними рослинами). Акцент у навчальній діяльності зміщується з області знань в область ставлення, ціннісних орієнтацій. Головним у навчанні для екології є зміна індивідуальної поведінки на основі знань, навичок і розуміння, оскільки саме розуміння веде до дії.

Зміст програми для вчителів та учнів за проектом "Екодемія" включав:

представлення поняття стійкого розвитку та проблем місцевого навколишнього середовища;

пояснення взаємозв'язку між способом життєдіяльності людини (кожного учня) й уявленням про більш стійке майбутнє, власними сподіваннями та побоюваннями щодо майбутнього;

представлення поняття Екологічного Сліду, способів його обчислення;

дослідження власних звичок (стилю життя) та планування власних дій і зміни поведінки.

Методична організація програми базувалась на практичній діяльності учнів, яка складалася з таких елементів:

домашні аудити як самостійне дослідження дитиною власного стилю життя;

робота за темою на уроці та вдома;

створення картин майбутнього;

екологічні екскурсії.

Учителям були запропоновані методичні розробки та методичні матеріали чотирьох спарених уроків та двотижневої програми для літнього табору за такими темами:

побутові відходи (сміття);

вода та рослини;

енергія (транспорт);

економіка родини та покупки.

У жовтні 2006 року розпочалася друга фаза проекту "Екодемія", основним складовими елементом якої була екологічна рольова гра, побудована на концепції Екологічного Сліду.

Основна мета занять - вплинути на ставлення своїх учнів до екологічних проблем і сприяти розвиткові відповідної поведінки. Основний спосіб - діяти. Тільки щось здійснивши, учень зможе щось зрозуміти, а потім щось змінити.


 
 

Цікаве

Загрузка...