WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта в контексті стратегічних завдань розвитку України - Реферат

Освіта в контексті стратегічних завдань розвитку України - Реферат

Розшарування суспільства та відставання інструментів захисту індивідуальних та громадських свобод створює реальну загрозу нещодавнім демократичним завоюванням6. Даремно сподіватись, що економічне зростання саме по собі, без належного рівня освіти може вирішувати соціальні проблеми. Суспільно справедливий перерозподіл сукупного національного продукту можливий лише за умови високої якості трудових ресурсів та свідомої участі кожного у політичному житті країни.

Зробити українців заможними зможе експорт інтелектуально насичених товарів і послуг (а не експорт сировини та металевого прокату, рентабельність якого пояснюється тимчасовими перевагами на зовнішніх ринках). Лише якісна сучасна освіта може забезпечити, щоб прибутки від економічної діяльності залишалися на рахунках наших компаній, у доходах наших громадян.

Лише за умов стратегічного розвитку освіти людські ресурси та кваліфікації зможуть стати чинниками консолідації суспільства, інтегрованого розвитку країни.

Прогноз та ризики

У цілому можна стверджувати, що продовження існування системи освіти в її сучасному вигляді буде завдавати довгострокову стратегічну шкоду нації. Розмиття цінностей знання та професійного служіння позбавляють громадян України права на достойну освіту; це вже завдає шкоди майбутнім поколінням громадян України.

Найбільш серйозним ризиком є те, що стратегічні завдання, що стоять перед країною сьогодні, не забезпеченні знаннями та кадрами, необхідною компетентністю та людськими характеристиками. Без рішучого розвитку освітньої сфери стратегічний курс на європейську інтеграцію України та інші далекосяжні плани можуть привести лише до негативних наслідків, до розчарувань у раніше вибраному курсі, до втрати соціального капіталу, довіри людей до державних інституцій.

Відсутність інфраструктури прискореного творення знань та кадрового забезпечення ставить під загрозу зриву стратегічні завдання розвитку країни та задекларовані демократичні перетворення, спроби інтенсивного імпорту знань та компетентності за рахунок навчання за кордоном без глибокої зміни національної системи освіти можуть тільки тимчасово завуалювати проблему, але не зможуть вирішити її.

Якщо Україна не відповість на ці виклики і не почне вже сьогодні готувати фундамент для стратегічного перетворення сфери освіти, це буде мати негативні наслідки для її політичного та інституційного розвитку. У результаті країна просто не буде готова успішно діяти в глобальному світі і не зможе протистояти внутрішнім викликам. Якщо Україна не матиме сучасної сфери освіти, адекватної ринкам праці, які глобалізуються, процеси орієнтації, виховання її політичної, професійної та ділової еліти, управлінських кадрів усе більше будуть детерміновані іншими державами та транснаціональними суб'єктами політики. Підсилюватиметься і без того значна інтелектуальна та ідеологічна залежність країни.

У результаті слабкої державної системи освіти, в умовах глобалізації постраждають не лише окремі прошарки населення. Україна ризикує втратити незалежність або назавжди стати країною-вигнанцем, а її громадяни - розчинитись у сучасному світі або змиритись зі станом підкореної, другорядної нації по відношенню до громадян світових держав-лідерів.

Підхід

Нова українська нація як повноцінний учасник важливих політичних та економічних процесів у своєму регіоні і в світі може складатись тільки шляхом послідовного розвитку освітньої сфери.

Повага до кваліфікованої праці, любов до країни, незалежно від регіону проживання, рівня доходів та віросповідання, можуть бути породжені тільки в державі з першокласною сферою освіти, за наявності академічної свободи, розвитку професійних спільнот та сучасної кадрової політики.

Завдання, поставлені Президентом та новим урядом країни, потребують стратегічного вирішення проблем підвищення якості людських ресурсів, перепідготовки кадрів, розвитку професій і управлінського персоналу. Водночас ми усвідомлюємо, що сьогодні займатись освітою непрестижно і непопулярно - ця сфера має величезну інерцію, не може надати швидкі політекономічні дивіденди, включає в себе безліч проблем соціального плану.

З огляду на викладене вище, ми вважаємо, що існуюча практика вироблення пріоритетів і формування суспільно-державної політики розвитку сфери освіти та виробництва знань повинні бути перетворені та інституційно доповнені. Ми не перекладаємо на державу додаткові зобов'язання, а пропонуємо себе - консорціум громадських організацій - у якості інтелектуального ресурсу розвитку освіти.

Для стратегічного розвитку сфери освіти необхідно перш за все здійснити оцінку ситуації. Новий підхід полягає у 1) інвентаризації стану освіти і суспільства з огляду на системні виклики, що постають перед державою та 2) розробки стратегічного бачення та перспективних напрямків розвитку сфери освіти на основі багатоаспектного аналізу і комунікації зацікавлених учасників.

Перспективні напрямки розробок

Серед можливих напрямків досліджень з метою подальшого розвитку сфери освіти України ми передбачаємо такі.

Дані для прийняття рішень щодо освіти

Завдання роботи:

- Статистика в системі управління людськими ресурсами.

- Моніторинг діяльності закладів та оцінка якості знань і кваліфікації.

- Інвентаризація мережі, фінансовий, управлінський, енергетичний аудит.

- Розробка системи збору даних, адекватної сучасній сфері знань.

Продукти і результати, нові можливості, що відкриваються у зв'язку з цим напрямком

- Організація збору даних і підготовка матеріалів для прийняття рішень, управління освітою.

- Порівняльний аналіз і стратегічне планування розвитку на основі єдиних методів оцінки.

- Розробка науково-методологічних і політекономічних основ і проекту створення Національного центру наукової і освітньої статистики.

Освіта як ресурс внутрішньої консолідації і розвитку країни

Завдання роботи:

- Визначення ролі освіти в економічному і соціальному розвитку міст і регіонів.

- Визначення критеріїв успішності українських міст і регіонів у національному та міжнародному контексті.

- Розробка пропозицій включення українських міст і регіонів у глобальні інтеграційні процеси.

Продукти цього напрямку будуть використані у

- Програмах співпраці бізнесу, освіти і влади заради регіонального розвитку.

- Програмах розвитку міст і регіонів України з виходом у світові мережі.

- Національній стратегії залучення інвестиційних ресурсів для розвитку регіонів і міст.

"Освіта, наука та інноваційний розвиток в умовах глобалізації"

Завдання роботи:

- Аналіз інтелектуальних ресурсів і потенціалу України в сучасних умовах.

- Включення української освіти у пріоритетні проекти і програми розвитку країни та світу.

- Аналіз перспектив та реалістичних сценаріїв створення в Україні сучасних дослідницьких університетів або мереж національних дослідницьких консорціумів.

- Аналіз інституційних умов та місця освіти в розробках власних вітчизняних проектів новітніх технологій, виходу на глобальні ринки.

- Розробка пропозицій і реалістичних сценаріїв зміни системи інвестування і розподілу ресурсів, бюджетних коштів на науку і освіту.

Продукти:

- Сформульоване завдання щодо змісту освіти у зв'язку з пріоритетами інноваційного розвитку, технологічного прориву.

- Взаємодоповнення довгострокових програм досліджень, освіти і підготовки кадрів.

У межах напрямків створюються робочі групи, які готують аналітичні та експертні доповіді, що публічно обговорюються зацікавленими учасниками.

Перші особи держави, які приймають стратегічні рішення, та інші учасники державної політики за рахунок участі в обговореннях цих доповідей отримують змістовні аргументи та орієнтири. Результати обговорень публікуються і стають суспільно-державними стратегічними документами.

Ми пропонуємо, щоб забезпечення координації експертно-аналітичних розробок і організація дискусії в цих напрямках була забезпечена "Національною комісією з розвитку освіти", професійним суспільно-державним органом.

Концепцію створення "Національної комісії з розвитку освіти" можна отримати на сайті www.istc.biz.

Користь від реалізації ініціативи

Суспільна:

- Підвищення якості людських ресурсів через освіту знижатиме безробіття та суспільну напругу.

- Підвищення мобільності людських ресурсів, зростання ефективної зайнятості.

Політична:

- Захист, відродження, розповсюдження демократичних цінностей.

- Консолідація громадян країни навколо масштабних перспективних стратегічних завдань.

- Формування єдиного комунікативного простору, що забезпечує інтегрований розвиток країни.

- Освічені громадяни та державні службовці будуть підвищувати стандарти громадянського суспільства, участі громадян у прийнятті рішень, що зменшуватиме можливості для корупції.

- Освічене населення більш активно прийматиме участь у політичному житті і підвищуватиме відкритість інститутів.

- Адекватна освіта формуватиме позитивний, сприятливий імідж країни.

Економічна

- Кваліфіковані та освічені людські ресурси забезпечать:

розширення інвестиційних можливостей країни;

розвиток інтелектуально ємних секторів економіки;

розвиток сектору послуг.

- Підготовлені кадри зможуть брати більшу відповідальність за свій добробут, зменшуючи необхідність соціальної та державної допомоги.

- Ефективні освітні програми підвищать доходи громадян та збільшать податкові надходження.

- Освіта буде підтримувати зростання стандартів якості життя, формування нових ринків та розширення міжнародної торгівлі.

- Адекватна освіта відкриває можливості виходу на міжнародні ринки праці для українських підприємств, працівників та споживачів.

- Підвищення якості підготовки менеджерів підвищить прибутки національних корпорацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...