WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Органи управління громадсько активними школами та їх функції - Реферат

Органи управління громадсько активними школами та їх функції - Реферат

Механізм створення ради ГАШ. На першій конференції обираються члени ради від місцевої громади. На учнівських зборах обираються представники до ради від учнівського колективу, а на батьківських зборах до ради обираються представники від батьків. Із метою узгодженої роботи батьківського комітету й ради школи, до ради обирають голову батьківського комітету школи. Цим усувається дублювання вирішення окремих проблем, якими опікуються різні сторони - учні, учителі, батьки, громада.

Самі члени ради на своєму першому засіданні обирають голову. Доцільно обрати головою ради ГАШ вчителя школи. У раді мають бути представлені різні категорії членів громади, ураховуючи такі показники, як вік, стать, етнічна належність, стан здоров'я тощо, які вмотивовані та готові до діяльності, спрямованої на покращення рівня життя членів громади. Членами ради повинні бути мешканці громади або особи, які виявляють не аби який інтерес до підвищення життєвого рівня громади та можуть уключати представників від: молоді, місцевих органів влади, місцевих організацій із надання послуг, місцевих управлінь освіти, педагогічних працівників школи, у тому числі - директора, шкільних громадських організацій (батьківська організація тощо), бізнесових структур, національних меншин, координатора.

Голова ради обирається на щорічних зборах ради з числа її членів. Голова ради уповноважений регулярно проводити її засідання, представляти раду та ГАШ іншим агенціям і організаціям. Із числа членів ради на щорічних зборах обирається також і секретар. Його основними обов'язками є: ведення протоколу засідань ради та всієї документації, пов'язаної з діяльністю ГАШ.

Із метою залучення членів ради ГАШ до активної життєтворчої діяльності доцільно створювати окремі комітети або робочі групи, які можуть працювати тимчасово або постійно для ефективного досягнення спільної мети. До складу робочих груп можуть входити, окрім членів ради ГАШ, інші представники громади. Робота комітетів (робочих груп) сприяє залученню інших членів громади, які зможуть допомагати раді у виконанні покладених на неї обов'язків і повноважень. У будь-якому випадку, доцільно щонайменше одному члену ради бути представленим у тому чи іншому комітеті.

Координатор громадсько-активної школи. Координатор тісно співпрацює з радою, педагогами й іншими відомствами громади над впровадженням і координацією програм ГАШ. Він забезпечує керівництво комплексними послугами, розробкою програм для молоді, інших членів громади та залученням громади.

Координатор є:

Лідером, здатним підтримувати ентузіазм, створювати мотивацію для учасників програм, та сприяти розвитку навичок лідерства в інших людях.

Відмінним комунікатором, здатним спілкуватися з різними представниками громади, створювати можливості для досягненням згоди при прийнятті рішень.

Стратегом, здатним об'єднати людей при розробці бачення та стратегії діяльності громадсько-активної школи.

Менеджером, здатним забезпечити щоденне управління, моніторинг та оцінку ефективності програм.

Конструктором людських стосунків, який працює з усіма секторами громади, щоб поєднати їх заради досягнення спільної мети.

Функції координатора

Бере участь у створенні та функціонуванні ефективної ради громадсько-активної школи.

Спільно з радою здійснює оцінку потреб у громаді, визначає їхню пріоритетність і планує програми, спрямовані на вирішення цих потреб.

Спільно з радою розробляє стратегію розвитку ГАШ та складає бюджет її діяльності.

Забезпечує керівництво діяльністю ГАШ: здійснює вибір інструкторів, керівників, організаторів і волонтерів, необхідних для реалізації програм; забезпечує моніторинг і оцінку ефективності програм, які реалізовуються ГАШ.

Постійно здійснює роботу з висвітлення діяльності ГАШ у засобах масової інформації.

Спільно з радою розробляє стратегію та забезпечує інші інструкції, необхідні для діяльності ГАШ у відповідності з чинним законодавством.

Відповідає за складання бюджету та фінансову звітність ГАШ. Веде документацію проектів, статистику за програмами, постійного опитування членів громади, готує й подає раді на затвердження річний звіт.

Заохочує громаду до участі в роботі та розвиває спроможність членів громади ефективно брати участь у всіх аспектах роботи ГАШ.

Працює над пошуком фінансової підтримки (гранти, пожертвування) для фінансування і розширення програм.

Налагоджує зв'язки та встановлює контрактні взаємини з недержавними організаціями та освітніми закладами.

Розвиває міжвідомче співробітництв, використовує будь-яку можливість розвивати та пропагувати концепцію громадської освіти.

Заохочує персонал до постійного професійного розвитку та спрямовує його роботу в напрямі колегіальності, прозорості та демократичності прийняття рішень.

Основні функції ради ГАШ

Розробка та координація реалізації програм ГАШ шляхом надання допомоги координатору у здійсненні оцінки потреб громади, визначенні пріоритетних проблем та планування програм, спрямованих на вирішення цих проблем.

Розробка рекомендацій для інших відомств щодо вдосконалення послуг для молоді та інших вікових груп громади.

Забезпечення мінімізації дублювання послуг у межах громади.

Мобілізація всіх потенційних учасників, людських і фізичних ресурсів із метою їхнього максимального використання в межах громади.

Сприяння пошуку додаткових джерел фінансування, отриманні грантів для роботи ГАШ.

Допомога координатору в розробці щорічного бюджету та відповідальність за фінансові операції ГАШ.

Надання координатору допомоги у проведенні моніторингу й оцінки ефективності програм ГАШ.

Організація діяльності ради ГАШ. Доцільно розробити положення про діяльність ради ГАШ, в якому потрібно чітко визначити мету й завдання її діяльності, порядок проведення засідань, процес голосування чи інші процедури. Система та порядок проведення засідань ради ГАШ має заохочувати постійну участь у них усіх її членів. Регулярна участь членів ради в роботі засідань є важливою та необхідною умовою забезпечення постійного діалогу між усіма членами громади, а також - розвитку потенціалу ради з метою досягнення її мети й завдань.

Формат проведення засідань не повинен бути надто формальним і структурованим. Усі засідання повинні бути відкритими для участі інших членів громади, які виражатимуть своє бажання та можливість взяти участь у роботі засідання. Рекомендується постійно проводити засідання ради (щомісяця), попередньо повідомивши її членів та громаду про дату, час та місце проведення засідання. Це дозволить забезпечити постійний обмін інформацією між громадсько-активною школою та всією громадою. Це також дасть можливість членам ради пристосувати свої індивідуальні графіки роботи до дати проведення засідання ради. Загальний графік проведення засідань ради повинен бути узгоджений зі всіма членами ради на основі консенсусу. Уся інформація про роботу ради та ГАШ має постійно висвітлюватися на спеціальному стенді у приміщенні школи.

Щомісячне проведення засідань ради не виключає можливості проведення позачергових засідань на вимогу будь-кого з членів ради чи інших членів громади. Потрібно надіслати інформацію щодо проведення позачергового засідання не пізніше ніж за три дні до його проведення. Не рекомендується проводити засідання ради, якщо немає кворуму - кількість членів ради для забезпечення кворуму визначається самими членами ради. Зазвичай, кворум становить не менше 2 кількості всіх членів ради.

Голоси кожного члена ради за значенням є рівноцінними. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менше 50 % членів ради плюс один голос присутніх на засіданні. Рішення щодо фінансування повинні прийматись, якщо за нього проголосувало не менше b усіх членів ради ГАШ. Рада повинна розробити механізм прийняття змін до положення чи інших процедурних документів щодо тих пунктів, які вже не є актуальними та не сприяють досягненню спільної мети.

Щоб мати банк даних про членів ради та можливість контактувати з ними, доцільно запропонувати їм заповнити анкету. Отримана інформація дозволить раціонально розподілити обов'язки між членами ради ГАШ. Отже, для оптимальної організації роботи ради доцільно вже під час першої зустрічі запропонувати членам ради відповісти на запитання анкети.

Із метою оптимізації ефективності роботи ради, бажано, щоб її члени:

представляли різні інтереси (вчителі, шкільна адміністрація, батьки, учні, члени громади, уключаючи представників ЗМІ, місцевої влади, бізнесу, громадських організацій тощо);

мали час для волонтерської діяльності;

мали управлінські й інші навички, необхідні для досягнення певної мети;

були зацікавлені в поліпшенні життя школи та громади;

вміли та хотіли працювати в команді;

були знайомі з представниками ЗМІ;

мали фінансові, матеріальні та людські ресурси.


 
 

Цікаве

Загрузка...