WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Органи управління громадсько активними школами та їх функції - Реферат

Органи управління громадсько активними школами та їх функції - Реферат

Органи управління громадсько активними школами та їх функції

ГАШ відноситься до інноваційних навчальних закладів, в яких стверджується авторська концепція, яка ґрунтується на освітній інновації. Для її реалізації необхідно розробити відповідну організаційну структуру управління та знайти місце кожного учасника навчально-виховного процесу

У теорії педагогічної інноватики йдеться про поліструктурність інноваційної школи. Російські вчені визначають шість організаційних структур управління школою: діяльнісна, суб'єктна, рівнева, змістова, життєвого циклу, управлінська); європейські - п'ять: відбіркова, постановочна, змішаних здібностей, інтеграційна, інноваційна; нами виокремлено три: адміністративно-функціональна, конкурентно-представницька, проектно-інвестиційна.

Зокрема, діяльнісна структура являє собою сукупність таких компонентів, як: мотиви - мета - завдання - зміст - форма - методи - результати; суб'єктна - уключає інноваційну діяльність усіх суб'єктів розвитку школи; рівнева - відображає взаємопов'язану інноваційну діяльність суб'єктів на міжнародному, регіональному, міському, районному та шкільному рівнях; змістова - передбачає народження , розробку й освоєння новацій у навчанні, виховній роботі, організації навчально-виховного процесу, в управлінні школою; життєвого циклу - циклічний характер кожного нововведення; управлінська - передбачає взаємодію чотирьох видів управлінських дій: планування - організацію - керівництво - контроль.

Відбіркова модель має за основне завдання надати максимально якісну освіту найбільш здібним учням і достатню всім іншим; постановочна модель - забезпечує умови для організації предметно-урочної диференціації; модель змішаних здібностей - сприяє реалізації принципу оптимального інтелектуального фону; інтеграційна модель - забезпечує особистісний розвиток учнів; інноваційна модель - має модульну організацію діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Розроблено проектно-модульну структуру управління ЗНЗ, яка за змістом діяльності є модульною, за формою організації - проектною.

Адміністративно-функціональна модель управління ЗНЗ реалізується, в основному, її керівником. Важливим у цій моделі є не результат діяльності кожного працівника школи (він нібито нівелюється), а загальний результат діяльності закладу освіти під управлінням його керівника. Кожний член колективу знає свою функцію та прагне її виконати, однак якість виконаної роботи оцінюється за суб'єктивними параметрами, виробленими керівником школи. Така модель управління має вигляд піраміди, на вершині якої розміщується керівник закладу освіти, в основі піраміди розміщені члени колективу. Організаційна структура управління ЗНЗ у цій моделі є лінійною.

У період переходу України до ринкових відносин для ЗНЗ актуальним стає застосування теорії педагогічного менеджменту, що дає можливість запровадити додаткові об'єктивні критерії оцінювання результативності праці кожного працівника, а керівника - наблизити до його проблем. У такій освітній організації затверджується демократичний стиль управління; пріоритетними стають колегіальні форми управління; організаційною структурою - лінійно-функціональна; підвищується конкурентоспроможність закладу освіти, він набуває позитивного іміджу, під яким в теорії розуміється "образ натуралізованої реальності, який описує природу явища, його сутність без прикрас і культурної обробки". Таку організаційну модель управління називають конкурентно-представницькою. У ній керівник розміщується у площині об'єкту управління та відіграє важливу роль у формуванні іміджу ЗНЗ спільно з іншими членами колективу. У колективі діє єдина команда. Така модель обґрунтовується науковими засадами теорії менеджменту.

У рамках проектно-інвестиційної моделі управління ЗНЗ його керівник здійснює управлінську діяльність нібито "непомітно", виконуючи при цьому додаткові управлінські функції щодо координації діяльності інших суб'єктів управління різними процесами, підсистемами, проектами тощо. Важливу роль у формуванні іміджу такої організації відіграє не сам керівник, а керівники проектних груп - активні члени колективу. Вони також виступають суб'єктами управління ЗНЗ, але відповідного рівня й отримують додаткові інвестиції. Разом із керівником ЗНЗ (інноваційним менеджером) вони створюють команду управлінців, які примножують імідж і матеріально-фінансовий стан закладу освіти та підвищують матеріальний та інтелектуальний добробут членів педагогічного колективу. Така модель реалізується в менеджменті освітніх інновацій і є більш конкурентоспроможною.

Адміністративно-функціональна модель управління характерна для управління ЗНЗ на засадах теорії управління соціальними системами; конкурентно-представницька - теорії менеджменту в освіті; проектно-інвестиційна - менеджменту освітніх інновацій.

Проектно-інвестиційна модель управління ЗНЗ характеризується на відміну від інших:

горизонтальними зв'язками між суб'єктами управління, які виникли у зв'язку із введенням проектно-модульної структури організації та появою державних і громадсько-державних посад керівників на різних рівнях управління;

двокомпонентною структурою методичної роботи, в якій одночасно діють методичні об'єднання вчителів і "творчі педагогічні майстерні", в яких учителі об'єднуються за науково-пошуковими інтересами;

застосуванням керівниками розвиваючих функцій, колективних форм, економічних методів і комп'ютерних засобів управління.

Проектно-модульна організаційна структура управління ЗНЗ є інноваційною та має:

вертикально-горизонтальні зв'язки замість вертикальних;

двокомпонентну структуру методичної роботи;

інтегровану систему цільових і технологічних функцій та громадських й адміністративних форм між управлінськими ланками.

Порівняльна структура управління ЗНЗу традиційному менеджменті та менеджменті освітніх інновацій

Рівні управління

Управління ЗНЗ на засадах

менеджменту

менеджменту освітніх інновацій

суб'єкти управління

об'єкти управління

суб'єкти управління

об'єкти управління

державні

державно-громадські

державні

державно-громадські

1

2

3

4

5

6

7

1/1

Керівник ЗНЗ

Заступники керівника

Рада ЗНЗ, педагогічна рада, загальні збори

Голова ради засновників (президент)

Керівник ЗНЗ

Рада ЗНЗ

0/2

-

-

-

Керівник ЗНЗ

Заступники, науковий консультант, психолог

Педагогічна рада, загальні збори

0/3

-

-

-

Науковий консультант

Учителі, психолог

Науково-методична рада

0/4

-

-

-

Психолог

Учителі, учні, батьки

Психолого-педагогічна рада

2/5

Заступники керівника

Учителі, учні, батьки, працівники

Педагогічні наради

Заступники керівника

Учителі, учні, батьки, працівники

Педагогічні наради

0/6

-

-

-

Голови методичних об'єднань (МО)

Учителі

Об'єднання вчителів-предметників

0/7

-

-

-

Керівники творчих груп учителів (КТГУ)

Керівники інноваційних проектів (КІП)

Творча педагогічна майстерня (ТПМ)

0/8

-

-

-

КІП

Творчі вчителі

Об'єднання КІП

3/9

Керівник органу учнівського самоврядування

Учні школи

Учнівська рада

Керівник органу учнівського самоврядування

Учні школи

Учнівська рада (шкільний парламент)

0/10

-

-

-

Керівники учнівських проектів

Творчі учні

Творча майстерня учнів

У даній таблиці помітна суттєва відмінність між рівнями управління ЗНЗ, а саме: наявність громадсько-державної складової за умов створення в ЗНЗ різноманітних творчих угрупувань педагогічних працівників і учнів для виконання будь-якого проекту (в т. ч. інноваційного), наділених частковими повноваженнями суб'єкту управління.

Підсилюються демократичні процеси в управлінні; надається більшої свободи вчителям, членам адміністрації, учням для реалізації власних творчих здібностей, формуються різноманітні громадські (чи громадсько-державні) форми управління. Зокрема, учні школи та члени педагогічного колективу об'єднуються в неформальні групи творчих виконавців різноманітних інноваційних проектів і програм і тому крім традиційно існуючих методичних об'єднань, у школах, де діє менеджмент освітніх інновацій, існують науково-методичні ради, ради керівників творчих груп учителів, ради творчих груп учителів, ради з інноваційних проектів (програм), учнівські ради, шкільний парламент, ради учнів з інноваційних проектів (програм) тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...