WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Органи самоврядування у школі - Реферат

Органи самоврядування у школі - Реферат

Колектив був розділений на чотири групи (за галузями знань), у кожній обрано лідера. До участі в педраді залучили учнів. Це були переможці конкурсів, автори фільмів про майбутнє школи. Лідером групи учнів став заступник директора з виховної роботи. Призначені з числа авторитетних педагогів і батьків технічні та наукові експерти.

Перед кожною групою було поставлене завдання - підготувати проект генерального шляху розвитку школи, визначити його найближчі та перспективні цілі та завдання, а також захистити свій проект на педраді.

У кожній групі було організовано вивчення основних нормативних документів із реформування системи освіти, публікацій у газетах і журналах.

Засідання педради почалося з викладу провідних умов і регламенту гри: кожний учасник зобов'язаний уважно слухати доповідача й виступаючих, не перебивати промовця, діяти відповідно до відведеної йому ролі, мати одне запитання, одне заперечення, виступати стисло, ясно, чітко, переконливо, не заперечувати позиції наукового й технічного експертів.

У ході дискусії було висловлено більше 50-ти пропозицій, 25 із них увійшли до програми розвитку школи. Багато які з них були переконливо обґрунтовані. Наприклад, із питань самоврядування пропонувалася структура ради школи, що включала би представників усіх учасників педагогічного процесу й одночасно представляла б усі рівні школи, формувати органи самоврядування передбачалось на конкурсній основі. Група учнів запропонувала проект "Декларація прав учнів школи", перелік повноважень представників учнівських колективів у загальношкільних і класних органах управління, проект "Положення про шкільне управління", перелік обов'язків класних колективів та органів співуправління з підтримки порядку у школі, забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного режиму та ін.

Педрада схвалила план роботи колективу з методичної проблеми "Демократизація навчально-виховного процесу", проект програми розвитку школи, запропонований однією з груп, проекти концепції розвитку школи, режиму роботи школи, положень про управління школою, про шкільну бібліотеку, про методичну раду та ін.

Педрада затвердила робочу групу, яка винесе на конференцію вчителів, учнів, батьків програму розвитку школи.

Як правило, де є добре розроблена довгострокова програма розвитку школи, там тематика педрад розписана на кілька років уперед. Обговорювані проблеми логічно між собою пов'язані, і кожна відповідає основному етапу розвитку школи в її поступальному русі. Доповнюється перспективна тематика педрад традиційними черговими питаннями, які присутні в річній циклограмі школи.

Завдання для керівників школи "Усе про педраду"

У школі працює президія педагогічної ради. Вона обирається на навчальний рік у складі 15 осіб і в період між засіданнями ради здійснює колективне керівництво, вирішує всі питання життя та діяльності школи. Це дозволяє рідше проводити педагогічні ради, скорочувати тривалість їх проведення, не займати всіх членів педагогічного колективу участю в обговоренні тих питань, з якими вони не пов'язані.

Як ви оцінюєте роль такого нововведення?

В яких школах і за яких умов воно може виявитись ефективним?

Якщо ви прихильник такого нововведення, то поміркуйте над питаннями, які можна обговорити на президії ради, і складіть план роботи президії ради.

В. Сухомлинський писав, що директор школи має у своєму розпорядженні дуже великі можливості, що дозволяють йому впливати на життя та працю педагогічного колективу.

Назвіть ці можливості.

Дайте оцінку повноти їхнього використання у вашій практиці.

На початку або наприкінці кожного тижня в директора збираються на оперативну нараду його заступники, голова профспілкового комітету, завідувачка бібліотеки, завідувачка їдальні та інші посадові особи. Вони інформують про пророблену за тиждень роботу, про заплановані заходи на наступний тиждень. Директор дає оцінку зробленому та ставить перед ними завдання на наступний тиждень.

Як ви оцінюєте таку форму роботи?

Чи є така нарада колективною формою управління?

Чи треба її вписати як обов'язковий орган управління у статут школи?

На педраді вирішувалось питання про виключення учня зі школи. Директор запропонував провести обґрунтування даного питання таємним голосуванням.

Як ви думаєте, чому директор вирішив провести голосування так?

Як ви оцінюєте такі дії директора?

У школі встановилась традиція - проводити наприкінці навчального року анонімне письмове опитування вчителів. Педагоги, у тому числі й адміністрація школи, оцінюють себе та колег за кількома показниках: кваліфікація, професійний ріст, ставлення до роботи, творчі можливості, участь в управлінні школою, резерви в поліпшенні діяльності колективу школи.

У чому педагогічний зміст такої традиції?

Як вона впливає на взаємини в колективі?

Якщо ви вважаєте прийнятною таку практику, складіть свою анкету.

Заступник директора з навчально-виховної роботи провела нараду вчителів початкових класів, на якій прийняті відповідні рекомендації й оформлені вони як рішення "малої" педагогічної ради.

У чому цінність "малих" педрад?

Яка їхня роль у реалізації принципу колективного управління навчально-виховним процесом?

Чи можна цю нараду назвати "малою" педрадою? Якщо так, то чи треба це відбити у статуті школи?

У деяких школах на засіданнях педагогічних рад заслуховуються своєрідні звіти директора та його заступників про відвідані уроки вчителів. Одні дають просто опис уроків, інші будують доповідь на основі виявлених недоліків і дають указівки вчителям.

Чи треба керівникам доводити до відома всіх учителів виявлені недоліки?

Наскільки прийнятним є такий порядок денний засідання педради?

Де доцільніше адміністрації інформувати колектив про роботу окремих учителів? Чи треба це робити?

На педраді розглядалось питання про вибір профілю старшої ланки школи. Адміністрація внесла пропозицію: у школи повинен бути в перспективі медичний профіль. Група вчителів природничо-математичного циклу запропонувала екологічний (природоохоронний). У колективі єдиної думки не було. На педраді виникла гостра дискусія. Директор запропонував припинити обговорення, відкласти рішення питання до наступного засідання.

Чому директор так поступив?

Що б ви зробили до наступного засідання?

При організації внутрішньошкільного контролю багато керівників уміло реалізують ідею самоврядування.

Колективний контроль: до нього залучаються всі структури управління - адміністрація, керівники методичних комісій, досвідчені вчителі, батьки при чіткому делегуванні повноважень, об'єктів і меж контролю.

Взаємоконтроль: делегується найбільш досвідченим з обов'язковою періодичною звітністю.

Самоконтроль: взаємовідвідування уроків, наставництво. Якій формі контролю ви віддаєте перевагу?

У багатьох школах стало традицією наприкінці або на початку навчального року проводити збори чи конференції батьків за участю всіх педагогів, представників органів управління освітою, на яких директор доповідає результати минулого й завдання на черговий навчальний рік. Рішення не приймається.

Чи є цей захід формою самоврядування школою?

Наскільки дієвим є такий захід? Як зробити його більш результативним?

У багатьох школах стали традиційними засідання педрад за підсумками кожної навчальної чверті, де з доповідями виступають директори або їхні заступники з аналізом успішності учнів, з оцінкою роботи вчителів.

Чи потрібні такі педради?

У якій формі та як часто доцільніше інформувати вчителів про стан навчально-виховної роботи?

Який підсумковий документ, на вашу думку, може прийняти в цьому випадку педрада?


 
 

Цікаве

Загрузка...