WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Розвиток установки на необхідність поєднання зусиль школи з територіальною громадою на основі вироблення спільної мети: усвідомлення можливості розвитку волонтерського руху та позитивного результату в пошуках партнерів у виконанні місії загальноосвітньої школи; набуття впевненості в нормативно-правовій забезпеченості ініціації створення громадських організацій й розвитку громадського спрямування діяльності школи для виховання громадянськості у поведінці дітей та дорослого населення; формування громадсько спрямованих рис директора для забезпечення відповідного управління ГАШ.

та громади "проблемно-тематичного курсу "Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади" слухачі мають:

знати основні компетенції керівника ЗНЗ щодо: збору, обробки, зберігання й використання соціальної інформації; способів налагодження партнерства, розвитку волонтерської допомоги, спільного використання матеріальної бази школи та громади; організації співпраці зі спонсорами, засобами масової інформації; методів та форм позакласної та позашкільної виховної роботи ГАШ.

уміти виконувати функції керівника ГАШ, а саме: вивчати громадську думку та потреби громадян; розробляти програми волонтерської допомоги та використання PR-технологій для створення позитивного іміджу школи; знаходити та планувати взаємодію з меценатами та спонсорами щодо залучення позабюджетних коштів для потреб школи й громади; брати на себе відповідальність за ініціацію створення дитячих та інших громадських організацій у мікрорайоні школи; створювати кваліметричний інструментарій і здійснювати моніторинг розвитку ГАШ.

проявляти спроможність до: виконання місії ГАШ; громадського спрямування діяльності школи у вихованні громадянськості дітей і дорослого населення; формування громадсько спрямованих рис для забезпечення відповідного управління ГАШ.

Тематичний план і блочна програма третього модуля

Тема 3.1. Соціологічні методи вивчення громадської думки та потреб розвитку громади.

Способи збору соціальної інформації, поняття соціальних індикаторів, модераторів, фокус-груп.

Принципи та методика розробки матеріалів для збору соціальної інформації.

Визначення та стратифікація вибірки. Обробка, звіт і використання результатів.

Тема 3.2. Партнерство та основні кроки до його налагодження.

Партнерство та його види.

Методи та форми співпраці із громадою.

Розвиток партнерства на базі школи.

Тема 3.3. Волонтерство як компонент створення моделі ГАШ. Створення та реалізація програми волонтерської допомоги.

Волонтерство як компонент моделі ГАШ.

Планування та проведення волонтерських акцій.

Організація програми волонтерської допомоги.

Тема 3.4. Особливості використання матеріальної бази школи та інших організацій у взаємодії з громадою.

Оцінка власних матеріальних та інтелектуальних ресурсів, залучення волонтерів до навчання варіативної частини шкільної програми.

Технології організації різних видів занять за суспільно значущими проблемами. Рівний доступ у користуванні матеріальними та технічними ресурсами.

Організація та проведення заходів культурно-просвітницької спрямованості.

Тема 3.5. Організація співпраці із засобами масової інформації. PR-технології створення позитивного іміджу школи.

ЗМІ як соціальний інститут.

РR-технології - механізм створення та цілеспрямованого поширення інформації.

Канали комунікації.

Тема 3.6. Особливості фандрайзингу ГАШ.

Поняття фандрайзингу, фінансових донорів.

Партнерська взаємодія з громадою та різними фондами щодо спонсорської підтримки й визначення можливих шляхів фінансування.

Механізми залучення матеріальних та інтелектуальних інвестицій.

Відкритість і прозорість витрат (підзвітність на загальних зборах тощо).

Тема 3.7. Нормативно-правові засади створення дитячих та інших громадських організацій у школі та поза нею.

Нормативно-правові документи України щодо створення дитячих та інших громадських організацій у школі та поза нею.

Досвід створення громадських організацій у школі та поза нею загальноосвітніх закладів м. Києва в межах програми "Трикутник".

Тема 3.8. Науково-методичний супровід розвитку ГАШ. Моніторинг розвитку, його інструментарій.

Розробка показників розвитку ГАШ та інструментарію для збору й обробки соціальної інформації.

Технологія моніторингу розвитку ГАШ.

Кваліметрична модель оцінювання трансформації традиційної загальноосвітньої школи в ГАШ.

Тема 3.9. Методи та форми позакласної та позашкільної виховної роботи ГАШ.

Традиції, свята, родинне дозвілля, спільні трудові ініціативи, добробут родинної оселі, розвиток культури здоров'я, природоохоронна діяльність, організація дозвілля, доброчинство тощо.

Календарні свята національного та місцевого значення. Формування навичок життєдіяльності в поліетнічному середовищі. Вивчення природи рідного краю. Розробка та реалізація екологічних проектів. Формування стійкої мотивації робити добро.

Створення атмосфери спільноти, родинності у громаді. Традиційні народні свята. Масові заходи. Формування почуття "малої батьківщини". Краєзнавче-дослідницька та музейна діяльність.

Вивчення проблем і організація допомоги малозабезпечених верств населення. Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності.

Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку. Консультаційна допомога родині. Обстоювання інтересів дітей. Організація дитячих майданчиків та дитячих садків сімейного типу.

Модуль 4. Розробка (на базі власно школи) й захист проектів ГАШ

Актуальність модуля

Реалізація цього модуля дає змогу керівникам ЗНЗ подати й захистити власний проект трансформації традиційної школи у громадсько-активну. Створюється масив проектів щодо переходу різних за типом, географічним розташуванням, специфікою діяльності шкіл до громадсько зорієнтованої діяльності. Директори, оприлюднюючи власні проекти, отримують їх експертну оцінку з боку своїх колег та створюють реалістичні програми їх практичної реалізації.

Мета модуля

Розробити та захистити проект трансформації власної школи у громадсько активну на місцевому рівні.

Завдання модуля

Систематизація знань щодо: порядку роботи з науковою літературою; етапів розробки та порядку оформлення випускної творчої роботи у вигляді проекту; структури доповіді на захисті; порядку подання та захисту проекту.

Формування вмінь (навичок) керівника ГАШ щодо: розробки наукового апарату проекту; оформлення тексту, цитування й оформлення посилань на наукові праці; оформлення списку літературних джерел і додатків; публічного виступу й аргументованого захисту своїх позицій.

Розвиток установки на: упровадження проекту у практичну діяльність школи; формування таких рис керівника, як впевненість, спроможність до ризику, обстоювання своєї думки, готовність до змін, наполегливість в досягненні мети для забезпечення реалістичності реалізації проекту.

Результати навчання

Після опанування четвертого модуля "Розробка (на базі власної школи) й захист проектів ГАШ" проблемно-тематичного курсу "Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади" слухачі мають:

знати порядок роботи з науковою літературою; етапи розробки та порядок оформлення випускної творчої роботи у вигляді проекту; структуру доповіді на захисті; порядок подання та захисту проекту;

вміти розробляти науковий апарат проекту; оформляти текст, цитати й посилання на наукові праці; оформляти список літературних джерел і додатків; публічно виступати й аргументовано захищати свої позиції.

проявляти спроможність до: упровадження проекту у практичну діяльність школи;

формування таких рис, як упевненість, спроможність до ризику, обстоювання своєї думки, готовність до змін, наполегливість в досягненні мети для забезпечення реалістичності реалізації проекту.

Розробка даного спецкурсу з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ відповідає завданням Національної доктрини розвитку освіти (Комарницький М. Державно-громадська система управління освітою // Аспекти самоврядування. - 2000.- № 3.- С 34-35), в якій наголошується на тому, що "виховання свідомого громадянина, ...набуття молоддю соціального досвіду, ...уміння жити у громадянському суспільств визнається рушійною силою розвитку громадянського суспільства. ...Політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації".

Організація та розбудова громадсько-активних шкіл в Україні прискорить процеси демократизації в освіті та державі, які у значній мірі залежать від інноваційного потенціалу суспільства та можливостей керівників ЗНЗ цілісно сприймати світ, уміти швидко адаптуватись у ринкових умовах, приймати нестандартні рішення, мати високий рівень відповідальності за їх наслідки.


 
 

Цікаве

Загрузка...