WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Створення перших ГАШ на території постсоціалістичних країн у Центральній і Східній Європі, Центральній Азії, Україні, Молдові (Чаба Лорінці).

Демократичні семінари для університетів Новосибірська, Киргизстану, а також громадська організація "Эхо" як основа створення російських громадських організацій, розповсюдження досвіду на різні країни Євразії.

Особливості становлення й розвитку ГАШ в Україні. Діяльність Міжнародної асоціації "Крок за кроком" і Всеукраїнського фонду "Крок за кроком".

Еволюція ГАШ в Україні та інтеграція у світовий простір розвитку ГАШ.

Модуль 2. Управління громадсько-активною школою

Актуальність модуля

Даний модуль є актуальним у переорієнтації традиційних форм і методів управлінської діяльності керівників загальноосвітніх шкіл на адаптовані до громадсько-спрямованих, характерних для громадсько-активних шкіл, що зароджуються та діють у світовому освітньому просторі, а також у підсиленні фахових компетенцій керівників у сфері управління соціально-педагогічними системами.

Мета модуля

Сформувати професійні компетенції керівників для управління громадсько-активною школою.

Завдання модуля

Систематизація наступних знань і їх зв'язок з організацією діяльності ГАШ (управлінські компетенції керівника ЗНЗ, їх особливості в управлінні ГАШ; модернізовані функції у забезпеченні управлінської діяльності керівника ГАШ; органи управління загальноосвітнім навчальним закладом та їх специфіка в організації діяльності громадсько-активної школи).

Формування вмінь (навичок) керівника громадсько-активної школи щодо (створення ради ГАШ; розвитку громадських організацій в школі; демократизації навчального процесу; стратегічного розвитку громадсько-активної школи, у т.ч. стратегічного менеджменту проектів; антропосоціальної орієнтації всіх напрямків діяльності педагогічного колективу; задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади; підвищення суб'єктності учнівського самоврядування в ГАШ.

Розвиток установки на громадсько-спрямоване управління загальноосвітнім навчальним закладом (усвідомлення поняття громадсько-спрямованого управління; уведення громадсько-спрямованого управління (як різновиду адаптивного) для формування й підтримки громадсько-спрямованої організаційної культури ГАШ; поширення ідеї ГАШ та формування рис директора щодо поєднання зусиль з керівниками установ та організацій регіону в рамках проекту ГАШ.

Результати навчання

Після опанування другого модуля "Управління громадсько-активною школою" проблемно-тематичного курсу "Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади" слухачі мають:

знати основні компетенції керівника ЗНЗ й характеристику його органів управління у контексті організації діяльності ГАШ (управлінські компетенції керівника ЗНЗ, їх особливості в управлінні ГАШ; модернізовані функції у забезпеченні управлінської діяльності керівника ГАШ; органи управління загальноосвітнім навчальним закладом та їх специфіка в організації діяльності громадсько-активної школи).

вміти виконувати функції керівника ГАШ (створювати раду ГАШ; приймати управлінські рішення стосовно розвитку громадських організацій у школі та демократизації навчального процесу; виділяти місію ГАШ, розробляти стратегічні плани та проекти, здійснювати стратегічний менеджмент проектів; розробляти моделі діяльності педагогічного колективу з орієнтацією на задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади та підвищення суб'єктності учнівського самоврядування в ГАШ).

упевнитись у необхідності балансувати управлінські рішення відповідно до змін середовища, поступово переходячи від традиційного управління до громадсько-спрямованого для формування відповідної культури ГАШ та рис керівника (осмислення та усвідомлення поняття громадсько-спрямованого управління; введення громадсько-спрямованого управління, як різновиду адаптивного, для формування й підтримки громадсько-спрямованої організаційної культури ГАШ; поширення ідеї громадсько-активної школи та формування рис директора щодо поєднання зусиль з керівниками установ та організацій регіону в рамках проекту ГАШ).

Тематичний план і блочна програма другого модуля

Тема 2.1. Керівник громадсько-активної школи: особливості управлінських компетенцій та нові ролі керівника ГАШ.

Професійний профіль керівника ГАШ.

Особливості управлінських компетенцій керівника ГАШ.

Нові ролі керівника ГАШ та їх здійснення шляхом виконання модернізованих функцій.

Тема 2.2. Органи управління громадсько-активною школою.

Принципи, політика, функції та особливості діяльності Ради, Голова Ради, координатор.

Загальні збори, конференція, піклувальна рада, шкільна рада, педагогічна рада, батьківський комітет, органи педагогічного та учнівського самоврядування тощо.

Узгодження діяльності органів управління громадсько-активною школою.

Тема 2.3. Організаційна структура, етапність та механізм створення Ради ГАШ. Демократизація відносин.

Створення ради ГАШ: принципи, політика, функції та особливості діяльності.

Розвиток громадських організацій в школі: незалежні асоціації учнів, учителів, батьків.

Демократизація навчального процесу шляхом введення дотримання та розвитку принципів громадянсько-орієнтованої освіти.

Тема 2.4. Стратегічний розвиток громадсько-активної школи: оновлення місії та бачення ГАШ, у т. ч. її цілей і завдань.

Поняття стратегічного розвитку ГАШ як осередку відродження територіальної громади.

Оновлення місії та інноваційне бачення цілей і завдань ГАШ.

Стратегічна орієнтація керівника на громадсько-спрямоване управління.

Тема 2.5. Стратегічне планування і проектний цикл. Основні етапи стратегічного менеджменту проектів.

Зміст, форми і методи стратегічного планування.

Технологія розробки стратегічного плану. Проектний цикл.

Управління проектами, стратегічний менеджмент проектів, у т.ч. оцінка реалістичності плану.

Тема 2.6. Особливості роботи педагогічного колективу ГАШ: антропосоціальна орієнтація всіх напрямків і фокусування діяльності на партнерство, у т. ч. виявлення й задоволення освітніх потреб учнів і громади.

Антропосоціальна орієнтація всіх напрямків діяльності педагогічного колективу.

Спрямування діяльності педагогів на партнерство з учнями, батьками, громадськістю.

Виявлення та задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади. Розвиток громадянськості у власній праці, в особистості учнів, батьків тощо.

Тема 2.7. Організація учнівського самоврядування в ГАШ та підвищення його суб'єктності.

Поняття учнівського самоврядування та його особливості в ГАШ.

Створення осередків громадської активності учнів у напрямах: збору й обробки соціальної інформації; організації і проведення волонтерських акцій; встановлення партнерських стосунків із дитячими й юнацькими центрами творчості, дошкільними закладами та інше.

Шляхи підвищення суб'єктності учнівського самоврядування.

Тема 2.8. Формування й підтримка громадсько-спрямованої організаційної культури ГАШ.

Поняття організаційної культури ГАШ. Сприяння розвитку демократичної свідомості педагогічного, учнівського й батьківського колективів ГАШ.

Розробка й організація виконання спеціального плану "корисних дій", створеного на основі інтеграції відповідних планів членів колективу ГАШ.

Уведення громадсько-спрямованого управління (як різновиду адаптивного) для формування громадсько-спрямованої організаційної культури.

Розробка критеріїв та моніторинг громадської спрямованості діяльності школи протягом навчального року та влітку з висвітленням результатів у засобах масової інформації.

Тема 2.9. Співпраця з керівниками установ і організацій регіону в рамках проекту ГАШ.

Визначення напрямів спільної діяльності школи й установ та організацій регіону в межах проекту ГАШ.

Залучення позабюджетних коштів для вирішення проблем громади на базі ГАШ. Проведення святкових акцій для мешканців мікрорайону. Організація співпраці із засобами масової інформації. Упровадження системи неперервної освіти для громадян на базі ГАШ.

Сприяння обміну досвідом створення ГАШ, пропагування позитивних сторін співпраці школи та громади.

Модуль 3. Основні напрями, зміст і форми взаємодії школи та громади

Актуальність модуля

Опанування керівником загальноосвітнього навчального закладу основних напрямів, змісту і форм взаємодії школи та громади робить можливим виховання свідомого громадянина, формування в учнів соціального досвіду, уміння жити в громадянському суспільстві, а також привернення уваги до школи й інтенсифікацію участі батьків, спонсорів та меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в поєднанні зусиль у суспільному житті школи й територіальної громади.

Мета модуля

Сформувати навички та відповідну інформаційну базу для встановлення взаємодії школи й громади.

Завдання модуля

Систематизація наступних знань щодо: збору, обробки, зберігання й використання соціальної інформації; способів налагодження партнерства, розвитку волонтерської допомоги, спільного використання матеріальної бази школи і громади; організації співпраці зі спонсорами, засобами масової інформації; методів та форм позакласної і позашкільної виховної роботи ГАШ.

Формування вмінь (навичок) керівника громадсько активної школи щодо: вивчення громадської думки та потреб громадян; розробки програми волонтерської допомоги та використання PR-технологій для створення позитивного іміджу школи; знаходження та планування взаємодії з меценатами і спонсорами щодо залучення позабюджетних коштів для потреб школи й громади; ініціації створення дитячих та інших громадських організацій у мікрорайоні школи; здійснення моніторингу розвитку ГАШ на основі створення відповідного кваліметричного інструментарію.


 
 

Цікаве

Загрузка...