WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Низький рівень. Це школи, де переважає авторитарний стиль управління. У них повільно йде процес демократизації, гласність управління не стала нормою діяльності. Педагогічний колектив роз'єднаний. Школа має недостатні умови для успішного рішення задач НВП.

У зв'язку з розвитком демократичних процесів у житті шкіл, гуманізацією контролю останнім часом у практиці роботи органів освіти пряме інспектування заміняється звітом керівників округів чи шкіл з попередньою самоперевіркою та самоаналізом, експертизою на основі самодіагностики й самоаналізу, взаємоперевірками (взаємоаналізом) діяльності шкіл за участю громадських рад і фахівців. Підсумком такої експертизи, наприклад, при атестації школи, є розгляд кінцевих результатів на радах з освіти, виїзних колегіях разом з муніципальними органами на місцях. Істотним у ході обговорення є захист програми розвитку школи на найближчу перспективу. При підготовці до самоаналізу, атестації ОУ, при розробці освітніх програм і програм розвитку керівниками ОУ може бути використана така модель.

Загальні відомості про стан і розвиток освітньої установи:

інформаційна довідка;

концепція (модель);

освітня програма (програми);

коротка характеристика етапу розвитку освітньої установи;

шкільна документація;

умови прийому в ОУ, відповідність заявленому статусу;

форми одержання освіти (очна, заочна, екстернат, сімейна);

система договірних відносин, що регламентують діяльність ОУ;

відповідність статутних документів Закону "Про освіту", Загальній декларації прав людини, Конвенції про права дитини.

Конкретні відомості про стан і розвиток освітньої установи:

якість методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

відповідність методичного забезпечення концепції (моделі);

навчальні плани (пояснювальна записка, обґрунтування, особливості, аналіз, оцінка);

варіанти навчальних планів, задіяних в ОУ;

відповідність навчальних планів ОУ заявленим цілям і задачам;

позитивні моменти та труднощі у виборі, розробці й використанні навчальних планів.

Навчальні програми (аналіз та оцінка):

перелік програм (державні чи авторські, додаткові послуги);

наявність у програмах обов'язкових позицій (відповідність чинному законодавству, цілі, структура та зміст; технології, зразки контролюючих матеріалів і критерії оцінок);

навчальна література (наявність і відповідність заявленим програмам).

Контролюючі матеріали (аналіз та оцінка):

відповідність заявленим цілям, стандарту;

спрямованість на оцінку загальноінтелектуальних умінь, на усвідомлення способів діяльності, планування діяльності, її організацію, самооцінку й самоконтроль;

наявність загального підходу до контролюючих матеріалів з усіх предметів;

наявність різного рівня складності матеріалів, інші відомості.

2. Достоїнства й недоліки використовуваних навчальних програм

Підсумки аналізу

сильні сторони;

слабкі сторони;

можливості;

тривоги.

Якість організації навчально-виховного процесу:

як проводився аналіз навчально-виховного процесу;

роль адміністрації, МО, кафедр, споживачів освітніх послуг у відстеженні якості навчально-виховного процесу та його корекції.

Якість навчального процесу:

відповідність цілям і задачам ОУ;

процедура аналізу якості навчального процесу (кількість проаналізованих занять, використання певних "схем аналізу" занять, обговорення результатів відвідування занять);

позитивні результати та труднощі.

Якість виховного процесу:

відповідність основних напрямів і змісту виховної роботи цілям і задачам ОУ;

система управління виховним процесом;

форми позаурочної роботи (клуби, об'єднання, студії, секції й ін.);

самоорганізація та самоврядування (рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, педрада, органи дитячого самоврядування);

система роботи інституту класного керівництва й соціальних педагогів;

позитивні результати та труднощі.

Медичне й соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу:

система роботи ОУ з вимірювання, збереження та зміцнення здоров'я школярів;

психологічна служба в ОУ;

позитивні результати та труднощі.

Діяльність з реалізації прав учасників освітнього процесу дотримання прав учнів при організації навчального процесу (вибір учителя, рівня підготовки, форми освіти, участь в управлінні школою й ін.);

форми цивільної освіти викладачів, учнів і батьків;

система роботи зі звертаннями та скаргами учасників освітнього процесу;

дотримання свободи творчості;

захист професійної честі й достоїнства педагогічних працівників;

позитивні результати та труднощі.

Підсумки аналізу

сильні сторони;

слабкі сторони;

можливості;

тривоги.

Кадрове забезпечення й система роботи з кадрами:

загальні відомості про кадри (у тому числі про сумісників), зміна кадрового складу по роках (кількість, вік, освіта, кваліфікація, стаж);

відповідність норм навчального навантаження заявленому статусу ОУ, наявність вакансій (тарифікація, штатний розклад, розподіл функціональних обов'язків за три роки).

Система підвищення кваліфікації:

кількість педагогів, які підвищили кваліфікацію (по роках);

система атестації педагогічних і керівних кадрів, відповідність педагогічних кадрів установленому рівню кваліфікації;

заохочення й нагородження педагогів;

досягнення та проблеми.

Підсумки аналізу

сильні сторони;

слабкі сторони;

можливості;

тривоги.

Матеріально-технічне забезпечення й медико-соціальні умови:

наявність і відповідність матеріально-технічної бази (МТБ) цілям і задачам ОУ, визначеним у статуті (навчальні приміщення, споруди, оргтехніка, комп'ютерна мережа, бібліотечний фонд, ТЗН й ін.);

стан МТБ;

відповідність правилам пожежної безпеки;

відповідність санітарним правилам устрою та змісту загальноосвітніх шкіл;

відповідність вимогам техніки безпеки.

Розвиток МТБ:

виконання планів розвитку МТБ за останні три роки;

використання додаткових джерел фінансування.

Підсумки аналізу

сильні сторони;

слабкі сторони;

можливості;

тривоги.

Якість підготовки учнів:

система відстеження якості підготовки учнів, як відслідковується, коли, як часто, хто займається контролем якості постійно й у період самообстеження;

основні результати виконання атестаційних робіт випускників за ступенем освіти, які матеріали використовувались для контролю (прикласти матеріали та критерії оцінок);

технологія перевірок;

результати по роках і ступенях освіти;

позитивні моменти та проблеми в підготовці учнів.

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях різних рівнів, кількість учнів, які приймали участь, по роках і предметах;

наявність призових місць;

досягнення та недоліки.

Вступ учнів у вищі й середні професійні навчальні заклади, кількість по роках (якщо є відомості);

які навчальні заклади;

успіхи та проблеми, пов'язані з продовженням учнями освіти.

Підсумки аналізу

сильні сторони;

слабкі сторони;

можливості;

тривоги.


 
 

Цікаве

Загрузка...