WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

забезпечення виконання науково-дослідних завдань, поставлених перед Лабораторією дирекцією Інституту педагогіки;

підготовка наукового плану роботи Лабораторії, забезпечення своєчасної звітності;

розподіл завдань серед співробітників Лабораторії в рамках проектів (науково-дослідних, навчальних, видавничих тощо);

дотримання трудової дисципліни серед співробітників Лабораторії.

До функціональних обов'язків наукового співробітника відноситься:

виконання науково-дослідних завдань, що ставляться перед ним керівником Лабораторії відповідно до плану роботи Лабораторії;

виконання правил трудової дисципліни та розпорядку робочого дня;

підготовка документації та матеріалів для звітності згідно з розпорядженнями керівника Лабораторії;

виконання науково-дослідних і видавничих проектів, що здійснюються Лабораторією.

Науковий співробітник отримує завдання від керівника Лабораторії.

Науковому керівнику та науковим співробітникам Лабораторії встановлюється оптимальне навчальне навантаження рішенням науково-методичної ради по узгодженню з директором ліцею як завідуючим Лабораторії.

Концепція індивідуальної педагогічної діяльності вчителя

Учитель має глибоко усвідомити свою систему роботи. Тому її необхідно ідейно обґрунтувати. Мається на увазі концепція педагогічної діяльності учителя. У наш час вирішального значення набули ціннісні орієнтації учителя. Саме тому учителеві необхідно вирішити проблему: чи зможе він вибудувати свою систему цінностей, висловити свою точку зору, здійснити перехід від усвідомлення себе не "гвинтиком" освітнього механізму, а до нової ролі особистості творця, професіонала, громадянина.

Концепція педагогічної діяльності - це продукт педагогічного самовизначення учителя, чітка світоглядна орієнтація учителя, тобто його педагогічне кредо, моральний вибір, який необхідно зробити, щоб забезпечити інтелектуальний та творчий розвиток учнів, їх особистісне становлення. Педагогічне самовизначення в межах цілісної професійної діяльності учителя виступає як проблема соціально-психічна. Мова йде про виявлення професійного призначення, яке спрямовує професійний розвиток учителя, визначення свого місця в освітньому середовищі.

Проблема вибору є однією з головних проблем учителя-практика в умовах існуючого розмаїття освітнього простору.

Педагогічний вибір зумовлює професійний розвиток учителя, формування його здібностей та інтересів, окреслює професійне і соціальне середовище, в якому учитель стверджуватиме себе як компетентна особистість, як професіонал, надає певного напряму головним подіям педагогічної діяльності. Учитель, що має сформовану систему роботи, завжди може раціонально обґрунтувати й логічно пояснити свій вибір, навіть прогнозований результат.

Без виробки особистої концепції можливий тільки штамп, механічна копія, але ж не творчість. Обґрунтування концепції особистої творчої діяльності стимулює евристичне мислення вчителя, виводить його на вибір оптимальних засобів, методів, форм роботи, формування особистого педагогічного стилю, почерку. Таким чином, концепція педагогічної діяльності учителя є засобом його індивідуальної професійної самореалізації. Педагогічна самореалізація - це ствердження себе як компетентної особистості, втілення в практичній діяльності індивідуальних цінностей, досягнення свідомої педагогічної мети, реалізація і розвиток педагогічних здібностей, що відбуваються у взаємодіях учителя з головними суб'єктами освітнього простору.

Концепція педагогічної діяльності формулюється кожним учителем у прийнятній для нього формі. Так педагог-новатор Є. М. Ільїн сформулював її у вигляді головних закономірностей викладання літератури:

викладання літератури є художньо-педагогічний процес; значить воно повинно враховувати специфіку літератури як виду мистецтва, а не тільки безпосередньо педагогічні закономірності;

на уроці необхідно створювати своєрідну ситуацію естетичної комунікації, в ході якої організується вільне самовираження і спілкування учнів на основі матеріалу;

необхідно викликати естетичне сприйняття змісту твору, розповіді учителя.

Результатами своєї діяльності педагог довів, якщо ці положення послідовно реалізуються на практиці, то він виходить на рівень художньо-педагогічної творчості.

Особисту, авторську концепцію гуманно-особистісної педагогіки розробив Ш. Амонашвілі. Він сформулював її у вигляді постулатів та тріад як сукупності основних ідей.

Перший постулат. Дитина - явище в нашому земному житі, а не випадковість. Вона народжується тому, що повинна була народитися.

Другий постулат. Дитина як явище несе в собі своє життєве завдання, життєву місію, якій вона служить. Саме в цьому розумінні можна говорити про прояв і утвердження особистості.

Третій постулат. Дитина є вищим творінням природи і космосу і несе в собі їхні риси - могутність і безмежність.

Учителю необхідно вірити, що дитина - явище. Ця віра в дитину наповнить освітній процес оптимізмом, наповнить учителя творчим терпінням, повагою і метою утвердження особистості в дитині, відданості дитині і відповідальності за її долю.

Положення про науково-методичну раду ліцею

Загальні положення

Науково-методична рада (НМР) - колективний, професійний орган управління інноваційною діяльністю ліцею, яка спрямована на розвиток науково-педагогічного і методичного забезпечення освітнього процесу.

НМР забезпечує цілеспрямовану взаємодію суб'єктів управління різних рівнів (кафедр, психологічної та інформаційної служб, творчих об'єднань педагогів-дослідників, окремих педагогів), а також співпрацю ліцею з різними педагогічними системами (рай/міськметодкабінетами), Дніпропетровським інститутом освіти, Криворізьким педагогічним університетом, науково-дослідними інститутами АПН України).

До складу НМР входять члени адміністрації ліцею, завідуючі кафедрами, вчені - наукові консультанти експериментального майданчика "Саксаганський ліцей". Очолює НМР директор ліцею.

Завдання науково-методичної ради

Визначення перспективи розвитку ліцею, окремих галузей діяльності.

Організація розробки, експертиза стратегічних документів ліцею (програми соціального розвитку ліцею, річного плану роботи, навчального плану і програм, перспективного плану науково-дослідницької діяльності).

Організація розробки і коректування Концепції педагогічної діяльності ліцею відповідно до основних напрямків розвитку вітчизняної і світової системи освіти.

Планування, координація інноваційної діяльності ліцею.

Аналіз стану і результативності науково-методичної роботи предметних кафедр.

Експертиза результатів наукових досліджень, нововведень.

Організація цілеспрямованої роботи з розвитку професійної майстерності педагогів, атестація педагогів.

Консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення.

Стимулювання і оцінка інноваційної діяльності педагогів.

Організація різного рівня творчих конкурсів педагогів-дослідників.

Підготовка випусків науково-методичного журналу "Саксаганський ліцей"; рецензування матеріалів наукових досліджень до опублікування у республіканських педагогічних виданнях.

Документація і звітність

Засідання НМР протоколюється і з виробленими рекомендаціями ознайомлюються усі члени педагогічного колективу.

Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на місяць).

У своїй діяльності НМР підзвітна педагогічній раді ліцею, несе відповідальність за прийняті рішення і забезпечення їх реалізації.

Проміжні і кінцеві результати роботи НМР заслуховуються на засіданнях вченої ради НДІ педагогіки АПН України.


 
 

Цікаве

Загрузка...