WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

проведення порівняльного аналізу організації навчально-виховного процесу гуманістичної орієнтації та існуючих моделей освітньої діяльності в навчальних закладах області;

створення організаційної моделі навчально-виховного процесу, що забезпечує інтенсивний розвиток творчих здібностей учнів;

визначення основних критеріїв освітньої діяльності гуманістичної орієнтації;

здійснення аналізу стимулюючих та гальмуючих факторів післядипломної педагогічної освіти слухачів Кафедри.

Основні форми роботи Кафедри:

проведення навчальних занять (лекції, семінари, практикуми, лабораторні роботи) згідно з навчальним планом;

підготовка рекомендацій щодо оновлення освітнього процесу згідно з гуманістичною, зокрема креативною, парадигмою;

проведення науково-практичних семінарів та наукових конференцій різного рівня;

участь в роботі вченої ради Інституту, науково-методичних семінарах різного рівня;

підготовка і видання обласних періодичних видань освітнього характеру (науково-методичного журналу "Саксаганський ліцей", газети "Ліцейські відомості");

підготовка та видання навчальних та науково-методичних посібників для освітян області;

здійснення власних науково-дослідних проектів, участь у науково-дослідних проектах інших організацій при узгодженні з директором Інституту;

проведення та використання результатів педагогічних досліджень для підвищення рівня навчально-виховного процесу у Саксаганському ліцеї та інших закладах освіти області; подання за їх результатами відповідних рекомендацій.

Організаційні засади роботи Кафедри

Кафедра використовує приміщення Саксаганського ліцею та штатний розпис працівників, що працюють за сумісництвом в освітніх та наукових установах.

Діяльність Кафедри здійснюється на основі перспективного і річного планів, затверджених директором Інституту.

Позапланові завдання Кафедри можуть даватися лише за розпорядженням директора Інституту.

За штатним розкладом Кафедру очолює директор Саксаганського ліцею як завідуючий Кафедри. Завідуючий є штатним працівником Інституту, який працює за сумісництвом. У складі Кафедри працюють викладачі, що одержують заробітну плату з бюджетних коштів Інституту. Разом з тим, у складі Кафедри можуть бути працівники на умовах оплати їх праці з позабюджетних коштів.

Функціональні обов'язки завідуючого Кафедрою:

організація роботи Кафедри, координація дій її співробітників та дій Кафедри з інститутськими підрозділами, іншими управлінськими структурами;

організація післядипломної освіти слухачів;

забезпечення виконання науково-дослідних завдань, поставлених перед Кафедрою дирекцією Інституту;

підготовка наукового плану роботи Кафедри, забезпечення своєчасної звітності;

розподіл завдань серед співробітників Кафедри згідно з річним планом;

забезпечення трудової дисципліни серед співробітників Кафедри.

Науковий співробітник (професор, доцент, старший викладач, асистент) Кафедри має статус наукового співробітника Інституту; йому зараховується науково-педагогічний стаж в установленому порядку.

До функціональних обов'язків наукового співробітника відноситься:

забезпечення педагогічного процесу післядипломної освіти слухачів;

виконання науково-дослідних завдань, що ставляться перед ним керівником Кафедри відповідно до плану роботи Кафедри;

виконання правил трудової дисципліни та розпорядку робочого дня;

підготовка документації та матеріалів для звітності згідно з розпорядженнями керівника Кафедри;

виконання науково-дослідних і видавничих проектів, що здійснюються Кафедрою.

Науковий співробітник отримує завдання лише від керівника Кафедри або директора Інституту.

Науковому керівнику та науковим співробітникам Кафедри встановлюється оптимальне навчальне навантаження рішенням науково-методичної ради по узгодженню з директором ліцею як завідуючим Кафедри.

Положення про ліцей як лабораторію з проблем креативної освіти обдарованих дітей АПН України

Загальні положення

Науково-дослідна лабораторія (надалі Лабораторія) створюється на громадських засадах для організації фундаментального соціально-психологічного експерименту з організації навчально-виховного процесу креативної орієнтації на базі Саксаганського природничо-наукового ліцею м. Кривого Рогу.

Лабораторія має статус науково-дослідного підрозділу Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій освіти АПН України (надалі Відділення).

Лабораторія працює на госпрозрахунку у складі науково-методичної ради, кафедр математики, фізики, хімії, екології, "Здоров'я", психологічної служби.

Лабораторія може виконувати госпрозрахункові роботи та мати власний субрахунок для фінансового забезпечення виконуваних робіт. Розподіл отриманих за ці роботи коштів між Відділенням і Лабораторією здійснюється на основі чинного законодавства та, при необхідності, на основі договорів.

Основні напрями роботи Лабораторії

До основних напрямів роботи Лабораторії відносяться:

узагальнення та систематизація основних концептуальних підходів до проблеми розвитку творчої обдарованості у вітчизняній і зарубіжній педагогіці та психології;

розробка концептуальних засад управління інноваційними навчальними закладами креативної орієнтації;

розробка навчальних планів та навчальних програм для природничо-наукових факультетів, методичного забезпечення креативного навчально-виховного процесу для освітніх закладів нового типу області;

створення і експериментальна апробація інноваційних освітніх технологій в Саксаганському ліцеї та навчальних закладах області, які орієнтують свою освітню діяльність на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

проведення порівняльного аналізу організації навчально-виховного процесу креативної орієнтації та існуючих моделей освітньої діяльності в навчальних закладах нового типу області;

створення організаційної моделі навчально-виховного процесу, що забезпечує інтенсивний розвиток творчих здібностей учнів;

визначення основних критеріїв освітньої діяльності креативної орієнтації;

здійснення аналізу стимулюючих та гальмуючих факторів розвитку обдарованої особистості в навчально-виховному процесі.

Основні форми роботи Лабораторії:

підготовка рекомендацій щодо оновлення освітнього процесу згідно з креативними парадигмами;

проведення науково-практичних семінарів та наукових конференцій різного рівня;

участь в роботі вченої ради Інституту, науково-методичних семінарах різного рівня;

підготовка і видання обласних періодичних видань освітнього характеру (науково-методичного журналу "Саксаганський ліцей", газети "Ліцейські відомості");

підготовка та видання навчальних та науково-методичних посібників;

здійснення власних науково-дослідних проектів, участь у науково-дослідних проектах інших організацій;

створення філіалів Лабораторії в навчальних закладах області;

підготовка програм досліджень, їх проведення та використання для підвищення рівня навчально-виховного процесу, подання за результатами досліджень відповідних рекомендацій.

Організаційні засади роботи Лабораторії

Лабораторія використовує приміщення Саксаганського ліцею та штатний розклад працівників, що працюють на громадських засадах.

Діяльність здійснюється на основі перспективного і річного планів, затверджених академіком-секретарем Відділення.

Позапланові завдання Лабораторії можуть даватися лише за розпорядженням директора Інституту, в виключних випадках заступником директора з наукових питань з наступним підтвердженням академіком-секретарем Відділення.

За штатним розкладом Лабораторію очолює директор ліцею як науковий керівник експерименту на громадських засадах. У складі Лабораторії можуть бути наукові працівники та педагоги-дослідники на умовах оплати з позабюджетних коштів.

Функціональні обов'язки завідуючого Лабораторії:

організація роботи Лабораторії, координація дій її співробітників та дій Лабораторії з інститутськими підрозділами, іншими управлінськими структурами;


 
 

Цікаве

Загрузка...