WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Науково-дослідницька робота педагогів Саксаганського ліцею - це невід'ємна складова їх професійної діяльності, необхідна умова розвитку педагогічного мислення, індивідуальних педагогічних систем та навчального закладу в цілому.

Основні педагогічні критерії, що характеризують науково-дослідну роботу вчителів ліцею

1. Якісно інший у порівнянні з традиційними підходами зміст науково-методичної роботи - новітня інформація з педагогіки, психології, загальної дидактики, психофізіології, яка забезпечує розширення уявлень про інтенсивний розвиток освіти, інтердисциплінарного підходу до змісту навчання і виховання, вірного розуміння змісту навчання ліцеїстів.

2. Творча, інтерактивна сфера, в якій здійснюється навчання педагогів ліцею (вільні дискусії, рольові й ділові ігри, практичні роботи по оволодінню методиками діагностики розвитку тощо).

3. Співпраця з вченими різних інститутів, особливо в період виконання науково-дослідної роботи.

4. Захист науково-дослідних робіт, теоретичні виступи вчителів, які розкривають зміни в практиці; ознайомлення своїх колег з отриманими результатами.

5. Постійне інформування педагогів про розробки питань, які їх цікавлять, як цілісної проблеми у науці.

6. Відповідна спрямованість дослідницької роботи на вдосконалення практичної діяльності педагогів ліцею.

7. Облік об'єктивних потреб ліцею і даних науки.

Системна науково-дослідницька діяльність має на меті формування педагога ліцею як педагога-дослідника

Зміст науково-методичної роботи Саксаганського ліцею в напрямку підвищення управлінської культури педагогів включає: програмування педагогами індивідуальної науково-педагогічної діяльності, створення системи управління навчально-дослідною роботою ліцеїстів в урочній та позаурочній діяльності, періодичне керівництво творчими групами педагогів з вирішення актуальних проблем освіти. Системне включення педагогів ліцею у зазначені види діяльності сприяє успішному формуванню у них якостей педагога-управлінця.

Узагальненим результатом науково-методичної роботи Саксаганського ліцею є сформованість педагога як педагога-майстра.

Положення про предметні кафедри ліцею

Загальні положення

Предметна кафедра (Кафедра) - це професійне, науково-методичне об'єднання педагогів ліцею, вчених Академії педагогічних наук, вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, громадських діячів та ліцеїстів, орієнтованих на інноваційну, розробницьку, науково-дослідницьку й експериментальну діяльність.

Кафедра є структурним підрозділом ліцею, який займається науково-методичним забезпеченням розвитку освітніх процесів з конкретних галузей знань чи навчальних предметів.

Кафедра в своїй діяльності реалізує підходи до реформування вітчизняної освіти, викладені в Законі України "Про освіту", будує свою роботу відповідно до Концепції діяльності ліцею й даним Положенням.

Принциповою, обов'язковою умовою діяльності кафедр є забезпечення органічного взаємозв'язку педагогічної і практичної науково-дослідницької діяльності за відповідним профілем.

На рівні кафедри вирішуються три основні групи задач науково-методичної роботи ліцею:

І група - задачі інноваційного розвитку навчального закладу;

ІІ група - задачі становлення науково-педагогічного колективу педагогів-дослідників;

ІІІ група - задачі розвитку індивідуальної педагогічної діяльності й творчої особистості педагога;

Завідуючий кафедри вибирається з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід організації методичної, науково-дослідницької, дослідно-експериментальної роботи.

Завідуючий кафедри несе персональну відповідальність перед адміністрацією і науково-методичною радою ліцею:

за відбір змісту освіти (навчальні плани, навчальні програми, дидактичний матеріал) і його систематичне поновлення;

за відбір форм і способів організації навчання з предмету, методів і прийомів навчання, засобів навчання;

за підвищення кваліфікації педагогічного і технічного персоналу кафедри;

за організацію освітнього моніторингу ефективності процесу навчання.

Задачі кафедри

Організація галузевої інноваційної діяльності відповідно до затвердженого плану науково-дослідницької роботи ліцею.

Розробка й експертиза нових навчальних курсів, які відповідають навчальним програмам, освітнім технологіям і методикам.

Інтеграція навчальних програм.

Розробка методичного інструментарію.

Обговорення, рецензування, опановування різних матеріалів, підготовлених на кафедрі.

Аналіз ходу і результатів інноваційної діяльності.

Керівництво дослідницькою роботою ліцеїстів, проведення спільних спостережень педагогів, учених і ліцеїстів, підготовка спільних публікацій, виконання унікальних спільних проектів.

Підготовка ліцеїстів до участі в предметних олімпіадах, організація творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів різного рівня.

Проведення проблемного аналізу результатів навчального процесу.

Дослідження системи роботи педагогів-співробітників кафедри.

Установлення і розвиток творчих зв'язків з професійними методичними об'єднаннями інших навчальних закладів, науковими кафедрами вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів.

Підготовка до публікації інтелектуальної продукції кафедри (методичні посібники для вчителів і ліцеїстів, наукові статті, дидактичні матеріали, задачники, методичні рекомендації тощо).

Документація і звітність

Річний план роботи кафедри фіксується в спеціальному журналі.

Засідання кафедри протоколюється відповідальним секретарем (зазначаються питання, які обговорюються на кафедрі, фіксуються рішення, що приймаються, рекомендації).

Аналіз діяльності кафедри щорічно заслуховується на спеціальних засіданнях науково-методичної ради ліцею.

Кафедра погоджує свою діяльність з науково-методичною радою ліцею, заступником директора ліцею з науково-методичної роботи, підзвітна педагогічній раді ліцею.

Положення про кафедру інноваційної педагогіки Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти

Загальні положення

Кафедра інноваційної педагогіки (надалі Кафедра) створюється для організації післядипломної педагогічної освіти керівних кадрів та вчителів навчальних закладів області в галузі сучасних інноваційних освітніх технологій на базі Саксаганського природничо-наукового ліцею м. Кривого Рогу.

Кафедра має статус наукового підрозділу Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти (надалі Інститут). В разі виконання слухачами навчального плану їм видається свідоцтво про проходження перепідготовки.

Кафедра працює у складі Інституту за рахунок його державного фінансування.

Розподіл отриманих коштів між Інститутом і Кафедрою здійснюється на основі чинного законодавства та при наявності договорів.

Кафедра співпрацює з науково-дослідною лабораторією з проблем креативної освіти Інституту педагогіки АПН України та іншими науковими установами при узгодженні їхніх річних планів роботи.

Основні напрями роботи Кафедри

До основних напрямів роботи Кафедри відносяться:

забезпечення післядипломної педагогічної освіти керівних кадрів та вчителів області в галузі сучасних освітніх інноваційних технологій;

узагальнення та систематизація основних концептуальних підходів до проблеми всебічного розвитку творчої обдарованості у вітчизняній і зарубіжній педагогіці та психології;

розробка концептуальних засад управління інноваційними навчальними закладами гуманістичної орієнтації;

надання наукових консультацій з розробки навчальних планів та навчальних програм для природничо-наукових факультетів, методичного забезпечення гуманістичного навчально-виховного процесу для освітніх закладів області;

створення, експериментальна апробація з метою визначення ефективності інноваційних освітніх технологій в Саксаганському ліцеї та навчальних закладах області, які орієнтують свою освітню діяльність на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;


 
 

Цікаве

Загрузка...