WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Організація науково-методичної роботи в ліцеї - Реферат

Організація науково-методичної роботи в ліцеї

Науково-методична робота педагогів ліцею - це цілісна система взаємопов'язаних дій, які забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті - підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу

Необхідною умовою функціонування креативного навчального закладу виступає перехід від методичної до науково-методичної роботи педагогів.

Науково-методична діяльність ліцею базується на принципах:

науково-методичної самостійності;

органічного взаємозв'язку науково-методичної діяльності педагогів і науково-дослідницької діяльності ліцеїстів;

визначення близької і віддаленої перспективи у процесі самовдосконалення педагога-дослідника.

Науково-методична робота - це засіб формування творчої особистості педагога і підтримки професіональної форми його діяльності. Вона забезпечує наявність і розвиток у вчителя-професіонала педагогічної системи природничо-наукової чи гуманітарної освіти, в якій він виявляє себе фасилітатором (помічником) дослідницької діяльності ліцеїстів, зокрема:

філософом, який витончено показує красу проблеми у всіх її аспектах;

психологом, що забезпечує психологічну підготовку ліцеїста, розвиток пізнавального інтересу, творчої мотивації;

організатором, що сприяє активному творчому визначенню ліцеїстами методологічної основи та системи наукової організації діяльності;

координатором, який своєчасно включає тих чи інших ліцеїстів у визначення методологічної характеристики дослідження, виконання програми творчої діяльності;

експертом, що забезпечує об'єктивну, в першу чергу, самооцінку та оцінку результатів дослідницької діяльності та діяльності самих ліцеїстів і їх облік;

консультантом, що сприяє визначенню змісту, самоосвіти з якогось профілю навчання та й загальної програми особистого самовдосконалення ліцеїстів.

Науково-методична робота вчителя сприяє виробленню педагогічної техніки як помічника у творчій діяльності ліцеїстів, спрямованої на послідовне досягнення її творчої продуктивності.

Концепція науково-методичної роботи ліцею

Створення національної школи в незалежній Україні потребує нового підходу до мети освіти, змісту навчання та виховання.

Показником позитивних зрушень у процесі реформування вітчизняної освіти є поява в Україні навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коледжів. Їх досвід роботи підтверджує, що підготувати нову генерацію інтелектуальної еліти для відродження Української держави неможливо без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами, зміни ролі вчителя в освітньому процесі, сутності його педагогічної діяльності. Таким чином, методична робота, яка охоплює коло зазначених проблем, є важливою рухливою силою в розвитку загальноосвітньої школи України.

Науково-методична робота педагогів ліцею - це цілісна, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду система взаємопов'язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, і, нарешті, підвищення освітнього рівня навчального закладу в умовах інтенсивної інноваційної діяльності.

Науково-методична робота здійснюється на засадах загальнопедагогічних принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, індивідуалізації та індивідуального підходу), а також принципів, що відображають специфіку ліцею серед інших типів загальноосвітніх навчальних закладів:

принцип "науково-методичної самостійності", що забезпечує існування Саксаганського ліцею як автономної науково-методичної системи, яка співпрацює з державними інститутами, органами управління освітою на демократичних засадах і має власну стратегію розвитку;

принцип "органічного взаємозв'язку науково-методичної діяльності педагогів та науково-дослідницької діяльності ліцеїстів", який забезпечує інтенсивний розвиток інтелектуальних і творчих здібностей педагогів й ліцеїстів в умовах колективної науково-дослідницької роботи на кафедрах ліцею;

принцип "близької і дальньої перспективи" дозволяє зробити процес самовдосконалення безперервним завдяки визначенню кожним педагогом перспективи подальшого професійного зростання.

Вихідними положеннями науково-методичної роботи

1. Ліцей - це відкрита система для інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, що адаптуються відповідно до мети і завдань навчального закладу.

2. Включення педагогів ліцею в інтенсивну багатофункціональну науково-методичну діяльність нерозривно пов'язане з процесом формування творчої особистості педагога, розвитком його професійної діяльності, а також ефективності навчально-виховного процесу.

3. Розвиток педагогічної діяльності вчителя та ліцею в цілому можливий лише за умов дослідницького підходу до розгляду ключових завдань педагогіки і освіти, відповідно до цього аналіз різних аспектів навчально-виховного процесу, узагальнення результатів педагогічної діяльності здійснюється на засадах досліджень, які проводяться.

4. Педагогічне дослідження є не виключною прерогативою вчених, а основою практичної педагогічної діяльності кожного вчителя.

5. Педагог ліцею - це особистість, яка безперервно розвивається і вдосконалюється, самостійно визначає цілі, засоби їх досягнення, реалізації, контролює відповідність їм отриманих результатів.

Головною метою науково-методичної роботи Саксаганського ліцею є ефективний розвиток усіх напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання, що умовно поділені на три групи:

І група - завдання інноваційного розвитку Саксаганського ліцею;

ІІ група - завдання становлення науково-педагогічного колективу педагогів-дослідників ліцею;

ІІІ група - завдання розвитку індивідуальної педагогічної діяльності і творчої особистості педагога ліцею.

До першої групи завдань належать такі:

здійснення програмно-цільового управління педагогічною діяльністю Саксаганського ліцею;

організація пошуку, розробки і апробації нового змісту освіти і виховання ліцеїстів, методів і форм його реалізації;

концентрація інтелектуальних зусиль на основних напрямках наукового пошуку.

Другу групу завдань складають:

організація колективної інноваційної діяльності педагогів;

визначення ціннісних орієнтацій педагогічного колективу;

створення позитивного емоційно-психологічного клімату, особистих взаємостосунків та соціально-психологічних умов;

формування кадрового складу ліцею.

Третя група охоплює такі завдання:

одночасне і поступове формування "педагога-методиста", "педагога-дослідника";

збагачення діяльності педагогів ліцею новими прогресивними та сучасними методами і засобами навчання обдарованих дітей;

розвиток особистості і професійних якостей педагогів, що необхідні для їх соціально-педагогічної творчості та особистого вдосконалення;

формування інтересу і позитивного ставлення до дослідницької та інноваційної діяльності;

вдосконалення навичок самоосвітньої роботи;

формування та науково-теоретичне обґрунтування індивідуальної системи роботи.

Науково-методична робота Саксаганського ліцею здійснюється за трьома напрямками, які умовно названі:

підвищення педагогічної майстерності;

науково-дослідницька діяльність педагогів;

підвищення управлінської культури педагогів.

Перший напрямок включає в себе сім компонентів:

науково-практичні семінари "Сучасні педагогічні технології", "Шлях до творчого колективу";

науково-теоретичний семінар "Творча педагогіка";

науково-методичні педагогічні ради;

взаємовідвідування уроків та інших форм навчальної діяльності (вибіркове і тематичне);

виїзні засідання ради керівників ліцею;

атестація педагогів;

"Педагогічна вітальня".

Науково-методична робота у даному напрямку має на меті становлення педагога ліцею як педагога-методиста.


 
 

Цікаве

Загрузка...